امريكايي ها پس از اشغال افغانستان هزينه از بين بردن مزارع خشخاش افغانستان با استفاده از سمپاشي شيميايي هوايي را 152 ميليون دلار تخمين زدند. اين طرح هيچگاه اجرا نشد. راه كم هزينه تر آن است كه خشخاش را با يكي از عوامل بيماريزايش آلوده كنيم بطوري كه آن عامل بيماريزا خود قدرت جابجايي و فراگيري در همه مناطق كشت خشخاش را دارا باشد. به عبارت ديگر يك اپيدمي از يك بيماري با خسارت بالا روي خشخاش بوجود بياوريم. در اين ميان ميتوان برخي از پاتو‍ژن هايي كه تاكنون از روي خشخاش گزارش شده اند مانند عوامل بيماريزاي قارچي عامل سفيدك دروغي، سفيدك سطحي و پزمردگي و پوسيدگي ريشه فوزاريومي و يا باكتري ها و ويروس ها مختلف بيماريزا روي خشخاش را مبنايي بر اين تحقيق براي يافتن جدايه ها يا سوش ها با شدت بيماري زايي بالا قرار داد، تا بتوان با استفاده از آنها يك اپيدمي وسيع ايجاد كرد. در صورت دستبابي به آن جدايه ها آنها هم بصورت آلوده سازي بذر و هم بصورت محلول پاشي هوايي قابل اجرا ميباشد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Dec 2012 و ساعت 11 AM |
نشانه ها:اولین نشانه های الودگی هلو لکه های زرد رنگ ولوله شدن برگ ها هستند.بعد از مدت کوتاهی تمام درخت شروع می کند به کلروتیک شدن وریزش برگ ها، برگ ها در راس ساقه ها کمی روزت می شوند. درختان جوان 1-3 سال بعد از پیدایش اولین نشانه ها می میرند. درختان مسن تر دارای الودگی مزمن ممکن است چندین سال باقی بماند اما محصول کم است یا بدون میوه هستند. در گیلاس روی ساقه های زیر زمینی زوال اهسته تر است.برگها کوچکتر وبه رنگ قرمز اغشته اند.گاهی استیپول ها بزرگ می شوند.میوه ها نارس دارای یک پدیسل کوچک باطعم ملایم گوشت ابکی هستند.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Dec 2012 و ساعت 10 AM |
                                                       محمود رياحي

علائم بيماري شامل وجود گال هاي ناصاف، كم و بيش سخت و اسفنجي يا تورم هايي با اندازه هاي متفاوت است كه روي سرشاخه ها، شاخه ها، تنه، ريشه، برگ ها و دم ميوه ها ايجاد مي شود. گال ها هم به صورت منفرد و هم چسبيده به هم روي هر اندام گياهي قابل مشاهده اند. اين علائم روي سرشاخه ها و شاخه هاي جوان معمول تر هستند اما مشاهده گال اطراف زخم روي تنه و برگ هاي آلوده نيز امكان پذير است همين علائم روي خرزهره نيز توسط باكتري ها مشاهده مي شود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Dec 2012 و ساعت 11 AM |

                                                        زبیده سرادار

علائم:

علائم به طور کلی محدود به برگ است. در مرحله اول، مناطق کوچک زرد رنگ مایل به سبز با مراکز مایل به قرمز، قهوه ای وبا افزایش در یک یا هر دو سطح برگ ظاهر می شود. لکه ها در سطح بالایی برگ واضح ترمیشود. جوشهای کوچک و بزرگ در مرکز زخم­ها، به خصوص در سطح برگ کمتر است. گاهی اوقات جوشهای مشابه نیز درغلاف است. لکه ها ممکن است با هم ادغام شده و درنتیجه در نواحی بزرگ مرده وریخته ، ظاهربرگ پاره پاره می شود. به شدت برگ های آلوده زرد و فرو می افتند. علائم شدید بر ​​روی یک گیاه حساس ممکن است باعث حذف برگ کامل باشد.(Dunleavy و همکاران، 1966).

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Dec 2012 و ساعت 11 AM |
Click to show it on original size!

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Nov 2012 و ساعت 2 PM |
                                              سید محمد حسینی

علائم

E. tracheiphila بر روی کدوئیان وحشی و زراعی پژمردگی سختی را وارد می کنند، بویژه روی خیار و تیل.علائم اولی به صورت قطعات سبز ابلق است که در هوای آفتابی چروکیده خواهد بود. شاید در ابتدا پژمردگی محدود شده در بخشی از برگ باشد اما سرانجام تمام سطح برگ، برگ های دیگر شاخه ودر آخر،کل گیاه را در بر می گیرد.

مرفولوژی

E. tracheiphila باکتری است گرم منفی، فاقد اسپور، دارای کپسول و میله ای که با استفاده به وسیله 4 تا 8 تاژکی که دارد حرکت می کند. کلنی های این باکتری روی آگار به رنگ سفید مایل به خاکستری تا کرمی، دایره ای، نرم، براق و چسبناک است. ممکن است باکتری ها در کشت خاصیت بیماری زایی خود را از دست داده و کوکسوئید شوند.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Nov 2012 و ساعت 2 PM |
                                                    مینا نیک پی کناری

علائم روی برگهایی از گیاهان جوان پس از کاشت ظاهر می شود ، به صورت رنگ پریده سبز تا سبز خاکستری ، رگه های آب سوخته در نوک برگها و در حاشیه.

این ضایعات یکی شده و تبدیل  به رنگ زرد مایل به سفید با لبه های مواج می شوند. کل برگ در نهایت ممکن است آلوده شده، و به رنگ سفید یا مایل به خاکستری و در نهایت مرگ شود. غلاف برگ درارقام حساس تر ممکن است مورد حمله قرار گیرند.

عفونت سیستمیک، شناخته شده به عنوان kresek، باعث پژمردگی و خشک  شدن برگها، به خصوص در گیاهان پیوندی جوان می شود. در گیاهان مسن تر، برگها زرد  شده و سپس می میرند. در مراحل بعد، این بیماری ممکن است به سختی ازبیماری رگه باکتریایی برگ (X.Oryzae pv. oryzicola) قابل تشخیص باشد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Nov 2012 و ساعت 2 PM |
                                                  معصومه نجفی نیا

چرخه گوگرد اولین بار توسط سرگئی وینوگرادسکی و مارتینوس بیجرنیک مطرح شد که:

چرخه گوگرد به صورت یک چرخه اکسیداسیون- احیاء با مخازن گوگرد گازی ، آلی و غیر آلی به بهترین نحو توصیف می شود. ترکیبات اصلی گوگرد آلی، اسیدهای آمینه سیستئن و میتونین است.در خاک های هوازی سولفات ترکیب اصلی گوگرد غیرآلی است.در حالیکه در خاک های بی هوازی سولفید شکل اصلی گوگرد غیر آلی می باشد.معمولا سولفیدها به شکل سولفیدهای فلزی نظیرFeS  یافت می شود که  رسوب است و یا به شکل گازی ، که سولفید هیدروژن H2S است. H2S می تواند بصورت فتوسنتزی و بی هوازی به وسیله باکتری هایی نظیر Chlorobium اکسید شود.

میکرو ارگانیسم ها اولیه که مسئول ساخت H2S می باشند باکتری های احیاکننده سولفات هستند که Desulfovibrio یک نمونه از آن است. وقتی که ترکیبات احیا شده گوگرد در معرض شرایط هوازی قرار می گیرند ،می توانند با کمک باکتری های اکسید کننده گوگرد انرژی تولید کنند که بهترین نمونه آن تیوباسیل هاست. وقتی که گوگرد اکسید می شود اسیدیته تولید می کنند ، بسیاری از تیوباسیل ها شرایط اسیدی را تحمل می کنند. زهکشی مواد معدنی اسیدی وقتی صورت می گیرد که باکتری  اکسید کننده ی گوگرد ، گوگرد احیا شده در پیریت را اکسید می کند، این امر تاثیرات محیطی مخربی را بدنبال دارد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Nov 2012 و ساعت 9 PM |
خدایا چنان کن که هم خود شاد زندگی کنم و هم تو را شاد گردانم آمین
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Sep 2012 و ساعت 6 PM |
خداوند در آیه ۱۵۵ سوره بقره میفرمایند

البته شما را به سختیهایی چون ترسُ گرسنگی کاهش اموال و نفوس و محصولات (زراعت) بیازماییم.

توجه شما عزیزان را به اشاره پروردگار در اهمیت افات و بیماریهای گیاهی در کاهش محصولات کشاورزی جلب میکنم.

اینک با کوششی مضاعف برای خشنودی خدای متعال سال جدید تحصیلی را آغاز کنید.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Sep 2012 و ساعت 3 PM |
بسمه تعالی

لطفا نظر خود را در مورد کیفیت و نحوه برگزاری بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران بیان کنید

فرم نظر سنجی در گوشه سمت راست قرار داده شده است.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Aug 2012 و ساعت 3 PM |
با کمی تفکر در موضوع المپیک ورزش هایی وجود دارند که با هزینه بسیار کم موجب بالا رفتن رتبه کشور خواهند شد مانند والیبال ساحلی   کشور ما ۹۹۲ کیلومتر ساحل دریای مازندران در شمال کشور را داراست که حدودا شامل ۶۰ شهر میشود تا جایی که بنده در سواحل مازندران مشاهده کردم حتی یک تور والیبال رسمی از سوی سازمان تربیت بدنی یا شهرداری ها در سواحل وجود ندارد

اگر هر شهرداری در ساحل دریا یک تور والیبال احداث کند حداقل شصت تور در سواحل خواهیم داشت و سازمان تربیت بدنی یک مربی در هر شهری بگمارد چه شود مطمئن باشید پدیده های در والیبال ساحلی کشور بوجود خواهد آمد بیایید با کمی تفکر و با اندکی هزینه در برخی رشته هایی مانند

 والیبال ساحلی قهرمان تربیت کنیم

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Aug 2012 و ساعت 2 AM |
خداوندا اگر ظلمم بر مورچه ای روا شده است مرا ببخش

خداوندا تو را سپاس که به من فهماندی دنیا زندان مومن است

خداوندا به تو پناه میبرم اگر لحظه ای از گروه ظالمین باشم

خداوندا به تو پناه میبرم اگر مرتبه ای نامت را فدای منافع مادی کنم

خداوندا توانایی صبر و تحمل را در ما افزایش ده

خداوندا ما را از دسته ای قرار ده که در راه تو استقامت کردند

خداوندا به ما توانایی بخشش ظالمین را عنایت کن

خداوندا ضعف ها و کاستی هایمان را ببخش

کوچکترین بنده

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Aug 2012 و ساعت 1 AM |
فکر کنم اولین چیزی که نیاز به اصلاح داشته باشیم قضاوت نکردن در مورد مردم باشه .انسان یه موجود پیچیده ست و هیچ کس جز خدا نمی تونه درکش کنه نمی دونه تو فکرش و دلش چی می گذره واینکه بر خلاف ظواهر ممکنه اشتباه کنیم .از تهمت زدن دست برداریم .از غیبت و اینکه عهدمون را بعد از بستن نشکنیم. از خدا بترسیم . و اینکه از گمانهای بد نسبت به مردم دست بر داریم . اگه فکرای بد داشته باشیم حال واوضاعمون هم بد می شه.یادم نره
به امید داشتن حال خوب برا همه کسایی که دنبال حقیقت می گردن.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Jul 2012 و ساعت 3 AM |
بنام الله

راه حلی ساده برای اصلاح درون

اول هر هفته یک نقطه ضعف خود را روی کاغذ بنویسیم یا آن را در نظر بگیریم

انگاه تمام آن هفته سعی در اصلاح آن ضعف داشته باشیم

هر هفته یک نقطه ضعف

پیشنهاد میکنم با موارد ساده تر شروع کنید

اگر کار بدی است سعی کنیم انجام ندهیم اگر خوب است تلاش در انجام آن داشته باشیم

با تلاش و توکل به خدا انشاالله روش مناسبی باشد

ذره گناهکار

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 30 Jul 2012 و ساعت 2 AM |
http://www.hort.purdue.edu/mg/pubs/2007referencesallGail.pdf
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Jul 2012 و ساعت 12 PM |
از دانشگاه فلوریدا
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Jul 2012 و ساعت 11 AM |
بسمه تعالی

در این روزها در بسیاری از مجالس یا مهمانی ها یا در مجامع عمومی برخی همشهریان دوستان لب به شکایت نسبت به برخی مسائل  روز جامعه یا گذشته میگشایند چه بسا حق نیز با انان باشد

دوستان من

برخی را میشناسم سالها لب به انتقاد گشودند اما برای اصلاح خویش عملی انجام ندادند و از دنیا رفتند در نتیجه نه خود اصلاح شدند و نه تغییری در مشکلات بوجود آمد

دوستان

بیایید قبل از انتقادات فراوان که بنده آنها را نابجا نمیدانم

ابتدا از خودمان انتقاد کنیم خود را اصلاح کنیم خود را تغییر دهیم  

 اگر به دنبال رفع مشکلات هستید بیایید نگاهمان را عوض کنیم

بیایید راستگو باشیم  به یکدیگر دروغ نگوییم  همکلاسی عزیزم دروغ زرنگی نیست

بدانید که بزرگترین سیاست در عالم صداقت است

بیایید اهل حلال و حرام باشیم برای کسب مال حلال حرکت و تلاش کنیم هرگاه احساس کردید مالی اشکال دارد عقب بکشیم

دوستان من

علارقم فرهنگ غلط غالب برتری به مال و ثروت بیشتر نیست برتری به انسانیت و تقوی است

بیایید به هم کمک کنیم  دست یکدیگر بگیریم نه اینکه در ملاقات با افراد به این بیاندیشیم که چه منفعتی از وی میتوان برد آنگاه اگر احساس منفعت کردیم برایش تواضع کنیم

دوستان هر منفعتی که به ما برسد از سوی حضرت حق است پس برای خدا تواضع و خشوع کنید نه برای غیر او

عزیزان من  بدانید که بسیاری از مشکلات ناشی از دوری از خداست و ترس از غیر خداست

بسیاری از مشکلات ناشی از تعظیم غیر خدا برای کسب مال دنیاست

عزیزان اگر هر نفر از ملت ما یک قدم خالصانه به خدا نزدیک شود بسیاری از مشکلات خود بخود حل خواهد شد 

پس راه حل مشکلات گلایه از دیگران نیست بلکه حرکت از خود برای پاکیزه نمودن درون است

درون ها که پاکیزه باشد نعمت چون باران بر سرمان خواهد بارید

بیایید خالص برای خدا باشیم

این رمضان فرصت خوبی برای خلوص است برای تمرین اخلاص

هر آنچه که بدنبال آن هستید تنها خداوند توانا به استجابت آن هست نه غیر او 

بیایید با خدا تجدید بیعت کنیم

در درستکاری راستگویی شرافت صبر گذشت تواضع

کوشش برای مال حلال

خدایا

این ها را نوشتم اول برای خودم برای اصلاح نفسم برای توبه از گذشته

از این میترسم از جمله کسانی باشم که به دیگران پند پاکیزگی میدهند اما خود آلوده اند

خداوندا به من توانایی در تلاش برای مال حلال

درستکاری

راستگویی

تواضع برای بندگانت

تزکیه

عنایت فرما

 

فقیرم به دعا 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Jul 2012 و ساعت 1 AM |
                                          صفرعلي مهديان ، سيد يحيي كاظمي، بهنام اميري

خيار در بعضي مناطق مرطوب كشور براي مبارزه با بيماري سفيدك كركي با قارچ كش مانكوزب سم پاشي و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي برداشت مي شود. بنابراين تعيين ميزان باقي مانده اين قارچ كش در ميوه خيار، از نظر حفظ سلامت مصرف كنندگان اهميت دارد. مقدار باقي مانده اين قارچ كش در نمونه هاي ميوه خيار كه به طور تصادفي جمع آوري مي شوند، تعيين مي گردد. از هر نمونه 100 گرم وزن و در دستگاه سوكسله با حلال ان- هگزان، عصاره آن استخراج
مي شود. ميزان جذب نور با طول موج 280 نانومتر اين عصاره در دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه گيري و در نمودار خطي، نشان دهنده رابطه بين ميزان جذب نور توسط يك عصاره با رقت ماده موثره اين قارچ كش موجود در آن، قرار داده مي شود و مقدار باقي مانده قارچ كش مانكوزب در عصاره هر نمونه تعيين مي شود. بيشينه باقي مانده مجاز اين قارچ كش 2 ميلي گرم در هر كيلوگرم ميوه خيار است.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Jul 2012 و ساعت 1 AM |
ساختمان سبز 9

یک خانه سبز در "لینکبک" بلژیک

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 25 Jul 2012 و ساعت 2 AM |

در پاسخ به دوست عزیز خواننده:

 دانشیار رشته بیماریهای گیاهی از دانشگاه تربیت مدرس

این مقدمه تو ذهنتون باشه

اگر خدا خواست یه روزی میگم جریان چی بود و چه گذشت

فقط این رو اضافه میکنم که مومن همه امورات را به خدا واگذار میکند که خداوند عادل و پناه مومنین است

شما دعا کن نزد خداوند کوچک نباشی وگرنه جز او کسی توانایی آن را ندارد که کسی را کوچک کند

اوست که عزت میبخشد و اوست که خوار میکند

با نظر شما موافق نیستم زیرا

هیچگاه مومن بی کس نیست زیرا بالاترین یاور خداست

واگذاری امور به الله از ایمان است

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 25 Jul 2012 و ساعت 0 AM |
بسمه تعالی

از آنجایی که در احداث ساختمان ها و معماری در مازندران گیلان و گلستان (شمال کشور) در استفاده از معماری سنتی غفلت شده است لذا برای زیبا سازی و پوشاندن عدم هماهنگی در الگوی ساختمانی و عدم وجود معماری سنتی

از گیاهپزشکی برای زندگی بهتر کمک میگیریم

لذا پیشنهاد میکنم همه ساختمان های کنار جاده ای بخصوص در جاده کناره یا آپارتمانهای داخل شهر های مازندران و شمال کشور از گیاه رونده عشقه و یا جنس های دیگر رونده برای پوشش معماری بیرونی استفاده کنند

این گیاه با توانایی چسبیدن به دیوار از جنس های مختلف ظاهر سبز و بسیار زیبایی به نمای ساختمان ها خواهد داد و عدم هماهنگی در معماری و عدم استفاده از معماری زیبای  سنتی شمالی را کاملا خواهد پوشاند

آنگاه تمامی ساختمانهای کنار جاده ای و داخل شهرها بطور یکسان سبز خواهند بود

با اجرای این پیشنهاد شمال کشور به عنوان الگویی در بکارگیری گیاهان در معماری ساختمان و نیز مقصدی زیبا و هدفمند برای گردشگران از سراسر دنیا خواهد شد. لحضه ای بیاندیشید که در فضایی زندگی میکنید که همه ساختمان ها با پوششی از گیاهی رونده کاملا سبز هستند .

 بیایید بهشتمان را زینت کنیم

به امید تحقق این آرزو

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Jul 2012 و ساعت 0 AM |
در پاسخ به خواننده محترم:

چون این قارچ یک همزیست خارجی با درختان جنگلی میباشد لذا شما برای پرورش آن ابتدا میبایست درختان همزیست مانند راشُ  توسکا و... را بکارید آنگاه بذر قارچ را به ریشه آن اضافه کنید

این کار در حد استفاده در منزل با کاشت یک یاچند درخت امکان پذیر است.

توصیه به جنگل نشینان شمالی

کسانی که در مناطق جنگلی شمال ایران زندگی میکنند میتوانند با تهیه بذر قارچ( برای اینکار به یک آزمایشگاه گیاهپزشکی مراجعه کنید و معمولا به تلقیح بذر سترون شده گیاهان با اسپور یا ریسه یک قارچ   بذر گویند و بر حسب مورد از بذر گندم یا ارزن و ... استفاده میشود)

آن را در بهار با خاک اطراف ریشه درختان مخلوط کنند آنگاه در انتهای تابستان و پاییز دنیایی از قارچ به اندازه مصرف همه افراد روستاهای حاشیه جنگل ها خواهید داشت.

این امر به رشد و طراوت درخت نیز کمک خواهد کرد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Jul 2012 و ساعت 12 PM |
خدايا! مرا به وسيله حلالت از حرام خويش بي نياز كن، و با فضل و بخشش خودت، از هر چه غير خودت بي نياز ساز
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Jul 2012 و ساعت 2 AM |
هنگامی که موسی در بیابان بر درختی تکیه زد رو به خداوند نمود و دعا کرد خداوندا به هر خیری که نازل کنی محتاجم

 من نیز میگویم خداوندا به هر خیری که نازل کنی محتاجم

خدایا

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Jul 2012 و ساعت 0 AM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 Jul 2012 و ساعت 12 PM |
روزانه حدود۵۰۰ تن کاغذ باطله تنها در استانهای شمالی دفع می شود که این مقدار کاغذ معادل دفن ۷۰۰ اصله درخت سبز و تنومند است. برای تولید هر تن کاغذ ۲ تن چوب و ۲۰۰ هزار لیتر آب مصرف می شود که این میزان با بازیافت مواد به نصف کاهش می یابد. روزانه حدود ۱۰ درصد از ترکیبات زباله های شهری شمال کشور را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد و بازیافت روزانه این میزان کاغذ باطله حدود۷۰۰ اصله درخت را از نابودی نجات می دهد.

کسانی که برای قطع یک درخت واکنش نشان میدهند این مطالب را برای اطلاع ایشان نوشتم

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 Jul 2012 و ساعت 12 PM |
دو هفته پیش یه سری رفته بودیم الاشت. از احداث رصد خونه روی یه ارتفاع با پله بندی خیلی زیبا بازدید کردم. کار بسیار جالبی بود ظاهرا تنها رصدخانه اماتوری در شمال ایران محسوب میشه.

حالا که  شما اهل کارای جدید و جالب هستین یه پیشنهاد هم من میدم.

شهردار محترم آلاشت

پیشنهاد میدم با توجه به سردسیر بودن و کوهستانی بودن منطقه    داخل شهرتون کنار خیابون ها یا وسط جدول ها یا داخل واحد های اداری مثل ترویجُ بهداشت کتابخانه درخت گیلاس بکارید

انگاه در فصل شکوفه و یا در فصل میوه گیلاس از گردشگران دعوت کنید که به شهر شما بیایند

به عنوان جشن شکوفه گیلاس و یا جشن میوه گیلاس

اونقدر شهرداری درخت گیلاس بکارد که هر مسافری بتونه از درختی بچینه و لذت ببره

به عبارتی یه مهمونی رایگان از میوه گیلاس برای هر مسافری که بشهرتون میاد

بقیه ییلاقات هم اگه اهل ذوق بودن بکارند. درختای سردسیری دیگه ای هم داریم مثل به و سیب

قابل توجه     اولسابلانکا در گیلان       جواهرده  رامسر          ییلاقات ۲۰۰۰ مثل عسل محله در  شهسوار   لاویج در چمستان    لاریجان در آمل   ییلاقات چهار دانگه در ساری     درازنو در کردکوی   زیارت و چهارباغ در گرگان     چجا در علی اباد     

امیدوارم با افزایش بیشتر مسافرت های داخلی به ییلاقتون رونق اقتصادی ییلاقات در استانهی سبز را افزایش دهید.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Jul 2012 و ساعت 11 PM |
                                                         زینب زارع

تشخیص وشناسایی علائم

اولین نشانه های الودگی هلو لکه های زرد رنگ ولوله شدن برگ ها هستند.بعد از مدت کوتاهی تمام درخت شروع می کند به کلروتیک شدن وریزش برگ ها، برگ ها در راس ساقه ها کمی روزت می شوند.درختان جوان 1-3 سال بعد از پیدایش اولین نشانه ها می میرند. درختان مسن تردارای الودگی مزمن ممکنه چندین سال باقی بماند اما محصول کم است یا بدون میوه هستند. درختان گیلاس الوده شده  به ساقه های mahaleb .P سریع تر می میرندزیرا انها مقاوم اندو واکنش فوق حساسیت در اتحاد قلمه ها اتفاق می افتد.روی ساقه های زیر زمینی زوال اهسته تر است.برگها کوچکتر وبه رنگ قرمز اغشته اند.گاهی استیپول ها بزرگ می شوند.میوه ها نارس دارای یک پدیسل کوچک باطعم ملایم گوشت ابکی هستند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 Jul 2012 و ساعت 12 PM |

 

 

Majid Ghaninia

Education

PhD Insect Chemical Ecology, 2007

MSc Agricultural Entomology, 2001

BSc Plant Protection, 1998

 

Research

Olfaction in mosquitoes

Female mosquitoes are vectors of diseases, affecting both livestock and humans. The host-seeking and identification behaviours of mosquitoes are mediated mainly by olfactory cues. The peripheral olfactory organs of mosquitoes which perceive olfactory cues are the antennae and maxillary palps. These appendages bear numerous hair shaped structures, sensilla, in which olfactory receptor neurons (ORNs) are housed. The ORNs detect and discriminate various odorant molecules and send information regarding odour quality, quantity and spatio-temporal patterns to the central olfactory system in the brain for further analysis.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Jul 2012 و ساعت 10 AM |

                                                  سید محمد حسینی

لیست گیاهان میزبان

هندوانه، خربزه، خیار، کدوتنبل، کدو زینتی و سایر گیاهان خانواده Cucurbitaceae

علائم

E. tracheiphila بر روی کدوئیان وحشی و زراعی پژمردگی ایجاد می کنند، بویژه روی خیار .علائم اولی به صورت قطعات سبز ابلق است که در هوای آفتابی چروکیده خواهد بود. شاید در ابتدا پژمردگی محدود به برگ باشد اما سرانجام تمام سطح برگ، برگ های دیگر شاخه ودر آخر،کل گیاه را در بر می گیرد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Jul 2012 و ساعت 12 PM |
ایشان دکتری خود را در سال ۱۹۴۵ در رشته بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه ویسکانسین دریافت نمود.

James E Kuntz
ایشان با کمک دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای اولین بار بیماریهایی مانند پژمردگی بلوط، شانکر گردوی امریکایی و عامل سر خشکیدگی گردو و افرا را معرفی نمود.
ایشان در ۱۶ اسفد ۹۰درگذشت.
 
روحش شاد
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Apr 2012 و ساعت 3 PM |
خانم مینا رحمانی   در س بیوشیمی عمومی از رشته گیاهپزشکی

خانم رحیمه قشلاقی  در درس میکروبیولوژی عمومی دو واحدی رشته باغبانی

خانم سحر حسین پور  در در س میکروبیولوژی عمومی سه واحدی رشته خاکشناسی

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Feb 2012 و ساعت 1 PM |

Norman Borlaug, visiting professor at Texas A&M University, and the 1970 Nobel Prize recipient, looks over some sorghum tests in this Oct. 30, 1996 file photo taken in one of A&M's teaching greenhouses, in College Station, Texas. The Nobel Prize-winning agricultural scientist died at age 95 Saturday Sept. 12, 2009 at his home in Dallas. Known as the father of the "green revolution," Borlaug won the Nobel Peace Prize for his role in combating world hunger. (AP Photo/Bill Meeks,

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 14 Jan 2012 و ساعت 11 PM |
رسول خدا (ص) : آنکس که معلومات علمی خویش را افزایش دهد ولی به موازات آن بر پاکی و وظیفه شناسی خود نیافزاید با این کارش جز بر دوری خود از خداوند نیافزوده است.  سخنان 14 معصوم جلد 2 صفحه 73

پیامبر اکرم (ص) : شخصی در روز قیامت می آید در حالی که مانند کوههای سر به فلک کشیده یا ابرهای متراکم برای او حسنات در نظر گرفته شده است عرض میکند خدآیا من که این همه عمل خوب نداشتم خطاب به او شود این همان علومی است که به دیگران آموختی و آنان هم عمل کردند و تو در پاداش تمامی آنها شریک بودی.    بحارالانوار جلد 2 صفحه 19

رسول خدا (ص) : شخص دانشمند نسبت به علوم و دانش ها در میان مردم نادان همچون زنده ای است در میان مردگان و هر چیزی حتی ماهیان دریا و گزندگان و درندگان و چهار پآیان برای دانشجوی علوم طلب آمرزش می کنند ، پس دانش را بجوئید که آن و سیله پیوند میان شما و خدای عزوجل است و همانا طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است . امالی شیخ مفید صفحه 41

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Jan 2012 و ساعت 2 PM |

کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد  ، از نایافته به رنج نباشد ، چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد .

ز دانش آموختن هیچ زمان ناآگاه ممان ، گرچه در این راه رنجها کشی ، مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد .

آنکه در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید

تن به تن آسانی و کاهلی نباید سپرد . کاری باش و از این راه شادی  و آسایش فراهم کن.

               دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Dec 2011 و ساعت 4 PM |

مریم محمدزاده

مقدمه

واژه آنتی بیوتیک از «آنتی‏بیوسیز» گرفته شده است. آنتی به معنی «ضد» و بیوسیز به معنی «زیست» است     آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که به دو طریقه مصنوعی و طبیعی به دست می‌آیند. آنتی‌بیوتیکهای طبیعی از میکروارگانیسمهایی مانند باکتریها ، اکتینومیست ها و قارچ ها تولید می شوند وعوامل باکتریایی مضر را بدون آسیب زدن به شخص یا حیوان نابود می کنند      

تاریخچه آنتی بیوتیک ها :الکساندر فلمینگ در اواخر سال 1920 مشغول مطالعه روی پاتوژن مهم انسانی یعنی استافیلوکوکوس اورئوس بود که متوجه شد، رشد این باکتری بیماری زا در محیط کشت توسط کپکی که امروزه پنی سلیوم نوتاتوم نامیده می شود ، مهار شد.پس از این کشف فلمینگ متوجه شد، عصاره حاصل از این کپک قادر است از رشد بسیاری از باکتری های بیماری زا جلوگیری کند. پس از این پنی سیلین بطور وسیعی برای درمان استفاده شد برخی از محققین معتقدند که آنتی‏بیوتیک‏ها از رسیدن اکسیژن به میکرب‏های بیماری زا جلوگیری می‏کنند و در نتیجه موجب مرگ آنها می‏شوند. برخی دیگر می‏گویند آنتی‏بیوتیک‏ها مانع تغذیه میکرب‏ها از بدن می‏شوند؛ به این ترتیب میکرب‏ها در نتیجه فقدان مواد غذایی می‏میرند.آنتی بیوتیک‌ها به دو گروه عمدهٔ آنتی بیوتیک‌های باکتریوسید، که باعث کشتن سلول بیماریزا می‌شوند و باکتریواستاتیک، که باعث توقف رشد و افزایش سلول بیماریزا هستند طبقه بندی می‌شوند آنتی بیوتیک ها از ترکیبات آنتی سپتیک ، ترکیبات ضد عفونی کننده و ترکیبات ضد قارچی و ضد ویروسی متمایز هستند. آنتی بیوتیک ها تنها بر باکتری ها موثرند.

انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از  نظرطیف عمل:آنتی بیوتیک‌های وسیع الطّیف، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکرو ارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند. مانند تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتری‌های گرم منفی، کلامیدیا، مایکوپلاسما و ریکتزیا‌ها موثّر است آنتی بیوتیک‌های با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند؛ مانند وانکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسی‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوک‌ها و انتروکوک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شرح برخی از آنتی بیوتیک های متداول ومحل اثر آنها:هر آنتی بيوتيک برحسب ميزان مصرف و نوع آن، محل اثر خاص خود را دارد بنابراين به صرف اينکه یک ماده آنتی بيوتيک ناميده می شود نمی تواند برای  همه بيماری ها مورد استفاده قرار گيرد . و بايد نوع آنتی بيوتيک براساس نوع بيماری و محل تاثير آن دارو انتخاب شده باشد .آموکسی سیلین: بر بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و انواع کمی از گرم منفی ها موثر است.پنی سیلین: این دارو در درمان انواع ویژه ای از عفونت های باکتریایی همچون عفونت های گلو مخملک، عفونت های گوش میانی و باد سرخ (نوعی عفونت پوست) بکار می رود.تتراسایکلین ها: آنتی بیوتیک هائی طبیعی هستند که از قارچها تولید می شوند. تتراسایکلین ها آنتی بیوتیکهایی وسیع الطیف هستند و بر روی باکتریهای گرم + و گرم و تا حدودی مایکوپلاسماها و برخی ازقارچها تاثیر دارند.

نتیجه:آنتی‌بیوتیکها از شایعترین داروهای مورد استفاده نابجا هستند. نتیجه کاربرد وسیع آنتی‌بیوتیکها به وجود آمدن عوامل بیماریزای مقاوم بوده که خود نیاز به تولید همیشگی انواع جدیدتر آنتی‌بیوتیکها را ایجاد کرده. متاسفانه سرعت توسعه داروهای جدیدتر کاهش قابل توجهی یافته است. لذا لازم است درآینده از تجویز غیر ضروری این داروها توسط پزشکان پرهیز شود. این تجویزها که به طور گسترده و معمولاً توسط درخواست شدید بیماران و کمبود وقت پزشکان در اقدامات تشخیصی صورت می‌گیرد لازم است به سمت تجویز محتاطانه و دقیق آنتی‌بیوتیکها پیش برود. در حال حاضر تنها راه حل برای برطرف کردن مشکل مقاومت کشف آنتی بیوتیکهای جدید است .آنتی بیوتیک های اصلاح شده می توانند از طریق تغییر ترکیبات شناخته شده با استفاده از وسایل شیمیایی یا ژنتیکی (موتاسنتز ، آمیزش پروتوپلاست ، تکنولوژی DNAنوترکیب) استحصال گردند.

منابع: 1-"خلاصه و آزمون‌های میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز". پرویز مالک نژاد، ویرایش نهم، 2006

2-ساختمان آنتی بیوتیک ها . دکتر سيد محمد فقيهی . سال 88

3-عوارض آموکسی سیلین .دکتر رحمت سخنی .مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اورمیه. سال 85

5

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Dec 2011 و ساعت 9 AM |

Difference of habit and language are nothing if our aims are identical and hearts open

J. K. Rawling 1965.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Dec 2011 و ساعت 2 PM |

معصومه نجفی نیا

چرخه گوگرد اولین بار توسط سرگئی وینوگرادسکی و مارتینوس بیجرنیک مطرح شد که:

چرخه گوگرد به صورت یک چرخه اکسیداسیون- احیاء با مخازن گوگرد گازی ، آلی و غیر آلی به بهترین نحو توصیف می شود. ترکیبات اصلی گوگرد آلی، اسیدهای آمینه سیستئن و میتونین است.در خاک های هوازی سولفات ترکیب اصلی گوگرد غیرآلی است.در حالیکه در خاک های بی هوازی سولفید شکل اصلی گوگرد غیر آلی می باشد.معمولا سولفیدها به شکل سولفیدهای فلزی نظیرFeS  یافت می شود که  رسوب است ویا به شکل گازی ، که سولفید هیدروژن H2S است.H2S می تواند بصورت فتوسنتزی و بی هوازی به وسیله باکتری هایی نظیر Chlorobium اکسید شود.

میکرو ارگانیسم ها اولیه که مسئول ساخت H2S می باشند باکتری های احیاکننده سولفات هستند که Desulfovibrio یک نمونه از آن است.وقتی که ترکیبات احیا شده گوگرد در معرض شرایط هوازی قرار می گیرند ،می توانند با کمک باکتری های اکسید کننده گوگرد انرژی تولید کنند که بهترین نمونه آن تیوباسیل هاست. وقتی که گوگرد اکسید می شود اسیدیته تولید می کنند ، بسیاری از تیوباسیل ها شرایط اسیدی را تحمل می کنند.زهکشی مواد معدنی اسیدی وقتی صورت می گیرد که باکتری  اکسید کننده ی گوگرد ، گوگرد احیا شده در پیریت را اکسید می کند، این امر تاثیرات محیطی مخربی را بدنبال دارد.

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Dec 2011 و ساعت 6 PM |
پناه میبرم به خدا از شیطان رانده شده

ای رسول هرگز به فرمان کافران و منافقان مباش و از جور وآزارشان درگذر و کار خود را به خدا واگذار کن که خدا بر کارسازی امور خلق کفایت است

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 Dec 2011 و ساعت 1 PM |

از آنجا که در باکتر ی ها برخی از مناطق رمزکننده ژن محافظت شده و در بسیاری 16SrRNA  و نیز ژن 23SrRNAاز باکتری ها تشابه فراوان بین ترادف آنها وجود دارد، به عنوان ابزار مناسب برای ردیابی باکتری ها  معرفی شده اند. لذا،

با استفاده از پرایمر ساخته شده از این ژن می توان برای نشان دادن وجود باکتری در نمونه ها سود جست . احتمالاً، از آنجا که در موارد بسیاری سرعت تشخیص و تعیین باکتریایی بودن عفونت  از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد  استفاده از این روش در شناسایی سریع توصیه میشود.

  عطایی، ر.  و همکاران. 1387. مجله پژوهشی حکیم.دوره یازدهم. شماره چهارم. ص.27
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 12 Dec 2011 و ساعت 0 AM |
  RT-nPCR به عنوان روشی قابل اعتماد، حساس و اختصاصی برای تشخیص ویروس تریستزای مرکبات در درختان داری علائم و بدون علائم معرفی شده است

Adkar-Purushothama, C. Maheshwar, P. Janardhana, G. 2011. A Sensitive and Reliable RT-Nested PCR Assay for Detection of Citrus tristeza Virus from Naturally Infected Citrus Plants. Curr Microbiol. P. 62:1455–1459

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Nov 2011 و ساعت 6 PM |
به نام خدای بخشنده مهربان

هر کس خدا ترس شود خداوند گریزگاهی برای او میگشاید (طلاق ایه ۲)

و از جایی که گمان نبرد به او روزی میدهدو هر که برخدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد(طلاق ۳)

هر کس خدا ترس باشد خدا کار او را آسان گرداند(طلاق آیه ۴)

خدا بزودی بعد از هر سختی آسانی قرار دهد(طلاق آیه۷)

راست گفت خداوند بلند مرتبه و بزرگوار

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Nov 2011 و ساعت 9 PM |

some people have a clear goal, but they lack the ambition to make their dream come true.

other people have a grate ambotion but no clear goal to work toward.

success begins with a clear goal, and attaining that goal requires ambition.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Nov 2011 و ساعت 11 AM |
بخشی از دی ان آ که محصول یک رونویسی مصنوعی یا طبیعی باشد مانند بخشی که در واکنشهای pcr تکثیر میشود.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Nov 2011 و ساعت 1 PM |

Michael janda $sharon abbott

Journal of clinical microbiology 2007

سه نکته مهم             

Category                                                                                                     Guidelines

Strain to be sequenced..............................................................برای برخی از جنس ها سکونس یک ژن دیگر الزامی میباشد

16S rRNA gene sequencing ..................................................حداقل ۵۰۰ تا ۵۲۵جفت باز و در حالت ایده آل ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ جفت باز

Criteria for species identification .........................................حداکثر باید ۱٪ تفاوت  با جدایه تیپ داشته باشند و در حال آیده آل نیم درصد و  اگر با دو گونه کمتر از نیم درصد اختلاف داشته باشد در تشخیص نهایی باید تست های فنوتیپی  نیز در نظر گرفته شود

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Nov 2011 و ساعت 2 PM |
  • Up to one billion people are going hungry every day1
  • Over half this one billion are smallholder farmers who rely on their crops to feed their families
  • Globally we lose up to 40% of the food that is grown to pests and diseases3
  •    I believe we can improve food security, reduce poverty and empower some of the poorest people in the world by helping them loss less of what they grow 
Source: FAO Report: The State of Food Insecurity in the World (2010), p9. The Report estimated there were 1.02 billion undernourished people in 2009, decreasing slightly to 925 million in 2010.
2 Source: World Development Report 2008
3 Source: FAO.  FAO estimated as losses of 26–29% for soybean, wheat and cotton, and 31, 37 and 40% for maize, rice and potatoes, respectively. A comprehensive study by Oerke et al. (1994; 1999) analysing a huge volume of field trial data found that crop losses range from 25 to over 50% depending on the crop.  E.-C. OERKE (2006). Crop losses to pests. The Journal of Agricultural Science, 144, pp 31-43 doi:10.1017/S0021859605005708
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Nov 2011 و ساعت 7 PM |
 سوال: از طریق چه منابعی میتوانیم مشخص کنیم که یک پاتوژن از کدام استانهای کشور و کدام  یک از کشور های همسایه گزارش شده است؟ با ذکر مثال از یک پاتوژن مهم و اطلاعات دقیق آن در کشور و منطقه پاسخ دهید؟

پاسخ باید بصورت یک خلاصه مقاله و شامل ذکر  دقیق منابع طبق فرمت منبع نویسی مجلات علمی باشد.

جایزه به یک نفر داده خواهد شد. نوع و ارزش یا مبلغ جایزه بزودی اعلام میشود.

در صورت تعدد جواب های صحیح قرعه کشی عادلانه انجام میشود. در صورتی که پاسخ دارای خلاصه انگلیسی باشد دو بار در قرعه کشی شرکت داده میشود. 

پاسخ های صحیح از طریق همین وبلاگ منتشر میشود.

پاسخ ها را به بنده ایمیل کنید.

مهلت ارسال پاسخ تا پایان آذر ماه میباشد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Oct 2011 و ساعت 7 PM |
بیوشیمی عمومی
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Oct 2011 و ساعت 9 AM |
راهنما بصورت متن انگلیسی

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 30 Sep 2011 و ساعت 9 PM |