MAMP triggered immunity (MTI), achieved through a set of defined receptors known as
pattern recognition receptors (PRRs), is among the first line of defense in plants. The plant
PRRs recognize conserved microbe-associated molecular patterns or MAMPs (Nürnberger et
al., 2004). MAMP recognition leads to the activation of primary immune responses like
alteration or reinforcement of cell wall material, callose deposition and the accumulation of
defense-related proteins like chitinases, glucanases and proteases, which retard or inhibit
colonization by invading pathogens (Van Loon et al., 2006).

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Feb 2015 و ساعت 1 PM |

در تاریخ اپیدمی های بزرگی از بیماری های گیاهی  در میان جوامع انسانی رخ داده است که تحولات بزرگی را ایجاد نموده است. از آن جمله میتوان  به اپیدمی بیماری بادزدگی سیب زمینی در ایرلند در سال 1845 اشاره نمود که موجب مرگ 1 میلیون نفر و مهجرت 1.5 میلیون نفر دیگر به امریکا گشته است و یا در اثر اپیدمی بیماری زنگ قهوه  در آسیای جنوب شرقی در  سال 1870 میران تولید این محصول از 45 هزار تن به صفر در طی 10 سال رسیده است. مثال هایی از این دست در تاریخچه بیماری شناسی گیاهی فراوان میباشد. حال بیاییم و از زاویه ای دیگر به مساله نگاه کنیم. استفاده نابجا یا سوء استفاده از گیاه دارویی خشخاش ابتدا در ویتنام و اکنون در افغانستان این گیاه و مشتقات  مخدر حاصل از آن  را به عاملی برای نابودی میلیون ها انسان تبدیل کرده است و کشور ما در همسایگی این کشور یکی از بزرگترین طعمه های آن میباشد. حال آنچه که بار ها در تاریخ رخ داده چرا بر سر خشخاش نیاید . میتوان با مطالعه و شناسایی عامل یا عوامل بیماریزای مهم این محصول و پخش مهاجم ترین سوش یا سوش های آن توسط بذور آلوده به خاکهای مزارع این کشور چنان اپیدمی از بیماری در مزارع افغانستان ایجاد نمود که دیگر برای همیشه و یا حداقل چند سال این محصول در آنجا قابل کشت و زرع نباشد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Dec 2012 و ساعت 1 PM |
از دانشگاه فلوریدا
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Jul 2012 و ساعت 11 AM |

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Aug 2011 و ساعت 11 AM |
اولین گزارش از ایجاد مقاومت القایی توسط تریکودذما در سال ۱۹۹۷ انجام شد که وقتی ریشه ها توسط T. harzianum تیمار شدند برگها نسبت به B. cinerea مقاومت نشان دادند. جاسمونات ها در ایجاد این مقاومت نقش داشتند.

Bigirimana J, De Meyer G, Poppe J, Elad Y and H¨ofte M (1997) Induction of systemic resistance on bean (Phaseolus vulgaris) by Trichoderma harzianu med fac landbouww univ gent 62 1001-1007..

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Aug 2011 و ساعت 10 AM |
                                                           الهام محمودي

هورمون­هاي گياهي شامل جاسمونيك اسيد٬ ساليسيليك اسيد و اتيلن علاوه بر نقشي كه در نمو گياه دارند٬ تنظيم كننده­هاي اصلي مقاومت القايي هستند. به طور معمول آلودگي توسط پاتوژن­ها و حمله­ي حشرات گياهخوار موجب افزايش توليد اين هورمون­ها مي­شود. گياهان با توليد سيگنال­هاي هشدار دهنده در مقابل حمله­ي حشرات و يا پاتوژن­ها عكس العمل نشان مي­دهند. بسته به روابط متقابل ميزبان- پاتوژن٬ جاسمونيك اسيد٬ ساليسيليك اسيد و اتيلن به صورت­هاي مختلف باعث ايجاد مقاومت مي­شوند. به عنوان مثال با ايجاد زخم روي برگ­هاي اوليه­ي باقلا (Vicia faba) آلودگي به زنگ (Uromyces fabae) افزايش مي­يابد. افزايش اسيد جاسمونيك موجب افزايش مقاومت و جلوگيري از افزايش زنگ در ساير برگ­ها مي­شود.

نقش مهم جاسمونات­ها در ارتباط با ايجاد سيگنال­هاي بين سلولي است كه باعث ايجاد مقاومت در سلول­ها و بافت­هاي سالم مي­شود.

جاسمونات­ها گروه جديدي از هورمون­ها هستند كه با دخالت در بيان ژن­هاي مختلف٬ گياهان را در مقابل تنش­هاي مختلف محيطي محافظت نموده و نيز مي­توانند عمر انبار داري ميوه­ها و سبزي­ها را افزايش دهند. اسيد جاسمونيك و متيل استرهاي آن واكنش گياهان در مقابل تنش­هاي محيطي را تحت تأثير قرار مي­دهند. اين مواد فراورده­ي نهايي اكسيداسيون اسيدهاي چرب غير اشباع همانند اسيد لينولئيك مي­باشند و از مشخصات آن­ها وجود ساختار 5 ضلعي حلقوي مي­باشد. وقتي جاسمونات­ها به صورت خارجي بر بافت­هاي گياهي اعمال مي­شوند٬ اثرات مهاري يا تحريكي در پديده­هاي مربوط به رشد و نمو٬ مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياهان از خود نشان مي­دهند كه برخي از اين اثرات مشابه با آبسزيك اسيد است. البته جاسمونات­ها نسبت به آبسزيك اسيد اثر مهاري كمتري در رشد گياهچه دارند٬ اما در تحريك پيري و ريزش برگ­ها مؤثرتر از آن مي­باشند. اثرات فيزيولوژيكي جاسمونات­ها در گياهان بسته به گونه­ي گياهي٬مرحله­ي نموي٬ نوع جاسمونات و غلظت به كار رفته متفاوت است. اين مواد داراي نقش تنظيمي در گياهان مي­باشند و در طول دوره­ي نمو گياه و سازگاري با استرس­هاي زيستي و غير زيستي به عنوان مولكول­هاي سيگنال عمل مي­كنند. تحقيقات نشان داده است كه جاسمونات­ها مي­توانند در تحمل شوري مفيد واقع شوند. از اين تركيبات به عنوان اليسيتورهاي شيميايي براي القاي توليد متابوليت­هاي ثانويه در گياهان استفاده مي­شود. از آنجا كه متيل جاسمونات به عنوان يك ماده­ي تحريك كننده­ي پيري در گياهان گزارش شده است٬ احتمال مي­رود بتواند بر توليد بتاكاروتن در سلول مؤثر باشد٬ زيرا گزارشاتي وجود دارد كه نشان مي­دهد پيري موجب افزايش ميزان بتاكاروتن مي­گردد.

 

 

      منبع    كتاب:

Induced resistance for plant defence., Dale walters, Adrian newton, Gary lyon.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Jul 2011 و ساعت 11 AM |

۱- رقابت میان میکرو ارگانیسم ها در دو سطح ریزوسفر و فیلوسفر در کترل بیولوژیک مطرح میباشد.

۲- مکانیسم هایی که باکتری های آنتاگونیست در کنترل بیولوژیک از آن بهرمند هستند:

الف.مواد بازدارنده رشدی

ب.سیدروفور

ج.رقابت مکانی و کاهش مواد غذایی

د.مقاومت القایی

۳-خصوصیات یک عامل کنترل بیولوژیک مناسب:

الف.اختصاصی بودن بر ضد پاتوژن هدف

ب.قابل نجزیه بودن در محیط پس از استفاده

ج. هزینه اندک برای تکثیر انبوه

د.سرعت رشد و تکثیر زیاد

۴-آخرین طبقه بندی از باکتری های مفید و آنتاگونیست

الف. biocontrol-PGBB باکتری های افزایش دهنده رشدی آنتاگونیست

ب.PGPB:  تنها افزايش دهنده رشدي

۵-خصوصيات يك آنتاگونيست مناسب خاكزي:

الف-قدرت زندگي در محدوده دمايي بيشتر

ب-توانايي تكثير زياد در محيط مايع

ج-توانايي تشكيل اسپور هاي مقاوم

۶-  Azotobacter sp.: يك باكتري آزاد زي تثبيت كننده ازت ميباشد.

۷-

Azospirillum brasilense يك باكتري تثبيت كننده ازت ميباشد كه بيشتر در محيط ريزوسفر يلفت ميشود
۸- باكتري ريزوبيوم                                          
            ميزبان
 
Rhizobium  leguminosarum               Vicia (pea, vetch)
  Rhizobium trifolii                                Trifolium (clover)
Bradyrhizobium   japonicum                               Phaseolus (bean)
                                                                          Glycine (soybean)
                                                                           Parasponia
Sinorhizobium  meliloti                                 Medicago (alfalfa)
  
Azorhizobium                                      Sesbania (roots, stems)
(Azotobacter)
Mesorhizobium                                         Lotus
Frankia                                                Alnus (alder); various
الف.رابطه همزيستي در گونه هاي اين باكتري اختصاصي ميباشد.گونه ها و ميزبانها حفظ شود.
ب. ترشح موادي بنام فلونويد موجب جذب باكتري ميگردد. مثال:
 
luteolin : alfalfa : R. meliloti
 
naringenin & genestein : soybean
ج- ۱۲۰۰ گونه از خانواده لگومبنوز با اين باكتري ها رابطه همزيستي دارند
د.برخي از درختان جنگلي رابطه همزيستي با جنسFrankia دارند.
۹-
2-3-Dihydrixybenzoyl-glycine(2,3-DHBG)

سيدروفوري است كه توسط جنس باسيلوس ترشح ميگردد.

۱۰-

Agrobacterium radiobacter strain K84

اين آنتاگونيست همه اگروباكتريوم هايي كه توانايي استفاده از اوپين نوپالين را دارند از بين ميبرد يا كنترل ميكند.

نحوه استفاده آن بدين صورت است كه نهال را قبل از كاشت در خاك آلوده در محلول آن قرار ميدهند

 بر روي اكثر جدايه هاي اين باكتري بجز گونه A.vitis موثر ميباشد.

A radiobacter K1026

تفاوتش با ۸۴ در اين است كه ناحيه انتقال در پلازميد را كوچك كردند تا پلازميد به ساير باكتري ها منتقل نشود.

                                                            تقي نسب

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Jan 2009 و ساعت 6 PM |
                                  مهدي نصر اصفهاني ، عليرضا احمدي  

کودهاي آلي، شامل کودهاي نپوسيده دامي، مرغي، کود سبز، کمپوست، کودهاي شيميايي (NPK) بطور جداگانه و در تلفيق با کودهاي آلي در کنترل نماتودهاي ريشه گرهي گونه ي غالب، Meloidogyne javanica روي خيار رقم P.S نشان داد که تلفيق کود مرغي و شيميايي (NPK) از موثرترين تيمارها در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود در خاک و ريشه بوده است. همچنين کاهش جمعيت تعدادي از نماتودهاي انگلي ديگر و نيز ازدياد جمعيت نماتودهاي آزادزي نسبت به شاهد شده و بيشترين ميزان رشد و نمو گياه نيز در اين تيمار بود. تيمارهاي کود مرغي، تلفيق کودهاي حيواني و سبز با کودهاي شيميايي، کود حيواني، کودهاي سبز و کمپوست بترتيب در رده هاي بعدي قرار گرفتند. ساير تيمارها شامل کودهاي شيميايي NPK نيز اثرات اندکي در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود M. javanica نسبت به شاهد داشتند .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Nov 2008 و ساعت 5 PM |

دكتر كامبيز بازرگان رييس بخش آزمايشگاههاي موسسه تحقيقات خاك و آب :

سوزاندن بقاياي گياهي موجود در مزارع موجب ضعيف شدن خاك مي‌شود.

برخي كشاورزاني كه به روش سنتي به فعاليت كشاورزي مشغول هستند طبق سنت ديرينه بعد از هر برداشت محصول از مزرعه، بقاياي محصول را مي‌سوزانند. درحالي كه اين عمل برخلاف اعتقاد آنان كه موجب قوت زمين مي‌شود، سبب ضعيف شدن زمين زراعي خواهد شد.  با سوزاندن بقاياي گياهي در مزرعه بخش مهمي از عناصر غذايي و هيدروكربن‌ها كه تركيباتي اساسي در تقويت خاك و رشد محصول هستند ضعيف و براثر تداوم اين كار از بين مي‌روند.

سوزاندن بقاياي گياهي آلودگي را نيز هم همراه دارد. 

 ميزان جمع شدن مواد معدني در بخش‌هاي ساقه و برگ گياه بيشتر از بخش ميوه آن است بنابراين سوزاندن بقاياي گياه به منزله از بين بردن بخش اعظمي از مواد معدني و عناصر سازنده خاك است.

 در دنيا مكانيسمي وجود دارد كه بقاياي گياهان را آتش نمي‌زنند بلكه دوبار به خاك برمي‌گردانند. 

 با ادامه عمل سوزاندن بقاياي گياهي در مزارع، بعد از گذشت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬سال خاك سفت و قابليت باروري آن كاهش مي‌يابد كه در اين مرحله مجبوريم از كودهاي شيميايي استفاده كنيم.

 استفاده مداوم از كودهاي شيميايي علاوه بر عوارض شيميايي و اثراتش بر روي انسان، موجب شور شدن خاك و در نهايت پايين آمدن قابليت توليد در خاك مي‌شود، بنابراين مي‌توان با يك سازوكار درست از بقاياي گياهي به عنوان بهترين كود استفاده كرد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Nov 2008 و ساعت 5 PM |

جناب‌ آقاي‌ دكتر خليليان‌ ـ معاونت‌ محترم‌ برنامه‌ ريزي‌ و امور اقتصادي‌ وزارت‌ جهاد كشاورزي‌ با سلام‌ ـ احتراما، بدينوسيله‌ شرايط قرنطينه‌اي‌ واردات‌ بذر ذرت‌ خوراكي‌ از كشور ايالات‌ متحده‌ آمريكا، از طريق‌ مرزهاي‌ آبي‌ بوشهر ـبندر عباس‌، جهت‌ استحضار و اعلام‌ به‌ وزارت‌ بازرگاني‌ ايفاد مي‌گردد. 1

 - اخذ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ معتبر از وزارت‌ كشاورزي‌ كشور مبداء، دال‌ بر عاري‌ بودن‌ محموله‌، از آفات‌ و بيماري‌هاي‌ قرنطينه‌اي‌ ياخطرناك‌ كه‌ در قسمت‌ A.D (توضيحات‌ اضافي‌) آن‌، عاري‌ بودن‌ محموله‌ از آفت‌ قرنطينه‌اي‌ ذيل‌، مورد تاكيد قرار گرفته‌ باشد. در صورتيكه‌ محموله‌ از طريق‌ كشور ثالثي‌ غير از كشور اصلي‌ محل‌ توليد كالا صادر شده‌ باشد، محموله‌ بايد داراي‌ گواهي‌ بهداشت‌نباتي‌ صدور مجدد (Re-Export)از ارگان‌ ذيربط كشور ثالث‌ و كپي‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ صادره‌ از كشور مبداء توليد را به‌ همراه‌ داشته‌باشد.

2 - بذور پس‌ از ورود به‌ گمرك‌ معاينه‌ و بازديد كارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌ و عنداللزوم‌ انجام‌ ضد عفوني‌ به‌ هزينه‌ صاحب‌ كالا ترخيص‌خواهد گرديد. 3

 - ارائه‌ اصل‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ و ساير مدارك‌ لازم‌ به‌ كارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌ هنگام‌ بازديد محموله‌ در گمرك‌ الزامي‌ است‌.

4 - تغيير گمرك‌ ورودي‌ بدون‌ اجازه‌ قبلي‌ از سازمان‌ حفظ نباتات‌ مجاز نمي‌باشد.

 5 - پاساوان‌ محموله‌ به‌ گمركات‌ داخلي‌، صرفا بعد از بررسي‌ و تاييد مدارك‌ مورد نياز در مرز ورودي‌، مجاز خواهد بود.

 6 - در صورت‌ آلودگي‌ محموله‌ به‌ هر يك‌ از آفات‌ يا بيماري‌هاي‌ قرنطينه‌اي‌ و خطرناك‌، برابر ماده‌ 12ب‌ قانون‌ حفظ نباتات‌، با آن‌ رفتارخواهد شد.علي‌ عليزاده‌ ـ رئيس‌ سازمان‌ حفظ نباتات‌

* متن‌ نامه‌ شماره‌ 85/6/1202 مورخ‌ 1385/11/17 به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

جناب‌ آقاي‌ حسيني‌ ـ مديركل‌ محترم‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌ ـ وزارت‌ بازرگاني‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، پيرو نامه‌ شماره‌ 85/6/1015 مورخ‌ 1385/9/27 موضوع‌ اعلام‌ فهرست‌ كالاهاي‌ ترانزيتي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌و متوسط و شرايط قرنطينه‌ نباتي‌ واردات‌ كالاهاي‌ كشاورزي‌ با ريسك‌ متوسط، بدينوسيله‌ موارد اصلاحيه‌ ذيل‌ جهت‌ استحضار ودستور اقدام‌ لازم‌ ارسال‌ مي‌گردد.

 1 - واردات‌ تخته‌ ساخته‌ شده‌ از خرده‌ چوب‌ (نئوپان‌) فيبر، تخته‌ چند لا، چوبهاي‌ متراكم‌ و اشياء چوبي‌ نياز به‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌كشور مبداء نخواهد داشت‌، ليكن‌ ترخيص‌ اين‌ گروه‌ از محصولات‌ چوبي‌، با توجه‌ به‌ استانداردهاي‌ بين‌ المللي‌ موازين‌ بهداشت‌ گياهي‌ وبدليل‌ احتمال‌ آلودگي‌ به‌ آفات‌ مخصوص‌ چوبهاي‌ خشك‌، مي‌بايست‌ باطلاع‌ و پس‌ از بازديد، بررسي‌ و تاييد سلامت‌ كالا توسطكارشناسان‌ قرنطينه‌ نباتي‌، در گمرك‌ ورودي‌، انجام‌ گردد.

 2 - در رديف‌ 79 ليست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ قرنطينه‌اي‌ كم‌، كنجاله‌ گندم‌ به‌ تفاله‌ گندم‌ تصحيح‌ مي‌گردد.

 3 - براي‌ واردات‌ ماش‌، لوبيا و ساير حبوبات‌، در صورتيكه‌ براي‌ مصارف‌ خوراكي‌ باشند، نياز به‌ ضد عفوني‌ با قارچكش‌ ندارند.

4 - بند 2 شرايط قرنطينه‌اي‌ واردات‌ لوبيا جهت‌ مصارف‌ خوراكي‌، ضد عفوني‌ با گاز متيل‌ برومايد، حذف‌ مي‌گردد.

 5 - بذر شلغم‌ از فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌ حذف‌ و تنها در فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ متوسط، لحاظ شود.

 6 - كشمش‌ به‌ فهرست‌ كالاهاي‌ وارداتي‌ با ريسك‌ كم‌ اضافه‌ شود.

7 - در بند 8 شرايط ورود ميوه‌ تازه‌ نارنگي‌ از پاكستان‌ به‌ ايران‌ از طريق‌ مرز ميرجاوه‌، علاوه‌ بر سردخانه‌ مدينه‌ سارگودا، سردخانه‌Durrani associates نيز مورد تاييد اين‌ سازمان‌ بوده‌ و پس‌ از تاييد حفظ نباتات‌ پاكستان‌، سرمادهي‌ در اين‌ سردخانه‌ ميتواند لحاظگردد.

8 - براي‌ ترانزيت‌ محصولات‌ دارچين‌، زيره‌ سبز و سياه‌، انواع‌ صمغهاي‌ گياهي‌، لپه‌، عدس‌ لوبيا و مغز بادام‌ زميني‌، نياز به‌ مجوزترانزيت‌ نبوده‌ ولي‌ دارا بودن‌ گواهي‌ بهداشت‌ نباتي‌ الزامي‌ مي‌باشد. ضمنا يك‌ برگ‌ شرايط اصلاحي‌ قرنطينه‌اي‌ واردات‌ بذر آفتابگردان‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

 محمد رضا شافعي‌ نيا - مدير+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 Nov 2008 و ساعت 2 PM |
مهندس جامی  الاحمدی , محمد شوریابی کارشناس حفظ نباتات تایباد با همکاری روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان

 تنوع اقلیمی , وجود منابع و ذخایر غنی , امکان ایجاد اشتغال مولد  کم هزینه و زودبازده و وجود مزیت نسبی در تولید و صدور محصولات از جمله قابلیت در بخش کشاورزی است . بر اساس منابع سازمان خوار بار جهانی ساختار اصلی تولیدات کشاورزی جهان متکی بر 66 محصول می باشد . که 41 محصول زراعی و 25 محصول دامی می باشد . بر اساس اطلاعات موجود از بین 231 کشور دنیا , تقریباً 3/1 آنها در امر کشاورزی پیشتاز بوده که کشور ما از جایگاه مناسبی در تولیدات کشاورزی دنیا برخوردار است . بر اساس منابع فائو , تجارت جهانی محصولات کشاورزی دنیا متکی بر صادرات و واردات 35 محصول اصلی بوده و از بین کشورهای جهان 64 کشور صادر کننده محصولات زراعی و 55 کشور صادر کننده محصولات باغی می باشند. عهد نامه بین المللی حفظ نباتات به عنوان یک سند رسمی سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد میثاقی است  به منظور حفظ نباتات که در حال حاضر 120 کشور عضو آن می باشند. و از آن پیروی می کنند هدف و منظور از عهد نامه بین المللی حفظ نباتات همکاری بین المللی در زمینه کنترل آفات محصولات گیاهی و جلوگیری از پراکندگی جهانی آنها خصوصاً پیشگیری از ورود آفات به مناطق در معرض خطر می باشد . بر اساس مقررات قرنطینه نباتی که توسط هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشاورزی در مورخه 4/10/1346  تصویب شده مقرر شده که هر گونه نبات و قسمت های نباتی که با رعایت مفاد ماده 11 قانون حفظ نباتات به کشور وارد می شود باید دارای گواهی بهداشت نباتی  و در صورت لزوم گواهی ضد عفونی از کشور مبدأ باشد و خروج و ورود هر گونه مواد مذکور از حدود گمرک فقط با اجازه مأمور قرنطینه نباتی مجاز خواهد بود. قرنطینه نباتی دوغارون در شهرستان تایباد در محلی به نام گمرک دوغارون واقع شده فاصله از آن از شهر تایباد تا مرز ایران و افغانستان حدود 20 کیلومتر است  بنای ساختمان قرنطینه نباتی به سالهای 1352-1350 بر می گردد با توافق وزیر وقت  کشاورزی و عمران روستایی و سازمان مسکن , زمین در اختیار وزارت خانه مطبوع قرار گرفته و سه ساختمان در محل ورودی گمرک احداث گردید یکی از ساختمانها  اداری و دو ساختمان دیگر جهت پرسنل , در سالهای اخیر به علت کمتر فعال بود گمرک ساختمانها مخروبه گردید . در سال 1381 تا 1383 ساختمانهای مذکور خراب و یک دستگاه ساختمان جدید در محل ساختمانهای قبلی احداث گردید. فعالیت قرنطینه نباتی دوغارون با توجه به حساس بودن و ناامن بودن مرز وجود یکسری مشکلات , زیاد نمی باشد. تقریباً در هر روز به طور متوسط یک محموله کشاورزی از کشور افغانستان به مرز وارد می شود. که ممکن است این محموله ترانزیتی یا وارداتی باشد . محموله ها توسط ماشین افغانی وارد گمرک شده در محوطه ای از گمرک به صورت ته به ته ماشینهای ایرانی قرار می گیرد  اگر از نظر آفات و بیماری های قرنطینه مشکلی نداشت دستور تخلیه از ماشین افغانی را به ماشین ایرانی می دهد بعد از اینکه کاملاً تخلیه شود ماشین با هماهنگی کارشناس قرنطینه و کارشناس ارزیاب گمرک و نماینده صاحب کالا پلمپ می شود. و اجازه خروج از گمرک داده می شود . عموماً محموله های کشاورزی از مرزهای آبی بندر عباس , بندر بوشهر , نوشهر در شمال کشور و ورزهای زمینی بازرگان خسروی و شلمچه در غرب کشور به کشورهای اروپایی , عربی و آمریکایی ترانزیت می گردد و یا اینکه به کشور مبدأ عودت داده می شود . از جمله کالاهایی که از گمرک دوغارون ترانزیت می شود عبارتند از  مغز پسته جنگلی , رشته شیرین بیان , انواع کشمش , مغز بادام , مغز گردو , گردو با پوست , بادام با پوست , کنجد , چوبک , زیره سیاه و سبز , شلم کندل , تخم هندوانه , زردآلو خشک , تخم شبدر , تخم یونجه , آلبالو خشک و قو هسته زردآلو می باشد.  گروه دوم از محموله های کشاورزی که به گمرک دوغارون وارد می گردد محموله های وارداتی و ترانزیت داخلی می باشد . محموله های وارداتی پس از ورود به مرز در محل انبار گمرک تخلیه می شود , با اطلاع رسانی نماینده صاحب کالا تهیه مدارک لازم و فرم درخواست بازدید , کارشناس قرنطینه به محل مراجعه نموده و نمونه برداری و بررسی های لازم را انجام داده در صورت مشکوک بودن محموله به هزینه صاحب کالا در محل انبار ضد عفونی گردیده بعد از 48 ساعت اظهار نامه ممهور به مهر قرنطینه شده مراحل گمرکی را طی کرده آماده حمل می شود. عموماً محموله های وارداتی شامل کنجد , ارزن , تخم هندوانه  و پنبه می باشد که پس از بارگیری به شهرستانهای نظیر مشهد , یزد , تهران و اصفهان حمل و مورد استفاده قرار می گیرد . شرایط قرنطینه ای ترانزیت داخلی شبیه واردات بوده ابتدا در محل گمرک تخلیه می شود در صورت نیاز ضد عفونی می گردد و بعد از 48 ساعت به گمرک مقصد در داخل کشور حرکت نموده و از آنجا دوباره سند و اظهار نامه  تنظیم گردیده یا به صورت واردات قطعی در می آید یا دوباره به خارج از کشور ترانزیت می گردد. از مشکلات قرنطینه نباتی می توان مسائل زیر را عنوان نمود :

1-     نداشتن ساختمان ( ساختمان جدید به خاطر ساختن پایانه بار و کالا , در حال تخریب می باشد.)

2-     نداشتن نیرو جهت استقرار مداوم در مرز

3-     نداشتن وسیله جهت تردد کارشناس به گمرک

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 Nov 2008 و ساعت 2 PM |


هيات وزيران درجلسه مورخ 5/11/1384 بنا به پيشنهاد شماره 12847/020 مورخ 5/8/1384 وزارت جهاد كشاورزي و به استناد ماده (16) قانون حفظ نباتات – مصوب 1346 – تصويب نمود‌ : آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه‌اي داخلي درسال 1384 به شرح فهرست پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت مي باشد، تعيين مي گردد. پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور توضيح : هريك از آفات موجود در فهرست آفات و بيماريهاي قرنطينه داخلي در هراستاني كه براي اولين بار مشاهده گردد مشمول اجراي مقررات و دستورالعمل هاي قرنطينه داخلي خواهد بود. *- درختان حاشيه جاده‌ها و تك درخت هاي رها شده در استان گيلان مشمول مقررات قرنطينه خواهند بود. تغييرات فهرست آفات و بيماريهاي قرنطينه اي مزارع و باغها نسبت به سال قبل : افزايش : 1- آفت مگس زيتون (Bactrocera oleae) كاهش : 1- سوسك شاخك بلند پسته (Calchaenesthes oblongomaculatus) 2- مگس ميوه هلو (Bactocera zonata) 3- بلايت باكتريايي لوبيا ( Xanthomonoas axonopodis pv phaseoli) 4- سياهك دروغي برنج ( Ustilaginoidea) 5- نماتد مولد سيست سويا (Heterodera glycines) 6- سپردار سفيد توت (Pseudaulacaspis pentagona) ب- 2: فهرست آفات قرنطينه داخلي جنگل ها و مراتع

1

جوانه خوار بلوط

Tortrix viridana

2

آفت برگخوار

Operophthora burmata

3

شپشك سپردار نوئل

Nuculaspis abietis

4

برگخوار سفيد بلوط

Leucom wiltshieri

5

آفت برگخوار

Erannis defolaria

6

كنه نوئل

Oligonychus ununguis

7

پروانه سفيد آمريكايي درختان

Hyphantria cunea

8

شانكر باكتريايي صنوبر

Xanthomonas populi

تغييرات فهرست آفات و بيماري هاي قرنطينه‌اي جنگل‌ها و مراتع نسبت به سال قبل: افزايش : 1- شانكر باكتريايي صنوبر (Xanthomonas populi) كاهش : 1- ابريشم باف ناجور (Lymantria dispar) 2- شپشك پنبه‌اي راش (Cryptococcus fagi) 3- آفت برگخوار (Achips sp.) 4- آفات برگخوار (Erannis sP.) 5- جوانه خوار كاج (Rhyacionia buoliana) 6- گياه نيمه انگلي (ارس و راش) ( Razoumowskia oxycedri) 7- دارواش پاكوتاه (Arteeutholium oxycedri) 8- سرخرطومي برگخوار صنوبر ( Platymycterus marmoratus) 9- عامل بيماري سرخشكيدگي و زوال اكاليپتوس (Nattrassia magniferae) فهرست آفات و بيماريهاي عمومي و قرنطينه‌اي كه در تاريخ 29/3/1384 به تصويب شوراي حفظ نباتات رسيد. الف) آفات عمومي : الف)-1: فهرست ملخ ها

1

ملخ صحرايي

(Schistocerca gregaria)

2

ملخ مراكشي

(Dociostaurus maroccanus)

3

ملخ ايتاليايي

(Calliptamus italicus)

4

ملخ آسيايي

( Locusta migratoria)

5

ملخ كوهاندار تاغ

(Dericorys albidula)

6

ملخ شكم بادمجاني

(Bradyporous letipes)

7

ملخ بي بال البرز

(Polysarchus elbursianus)

8

ملخ بال كوتاه بلوط

(Esfandiaria obesa)

9

ملخ هاي درختي

(Anacridium aegyptium)

(A. Rubrispinum A. Melanorhodum)

10

مخل سبز شاخك بلند

(Tettigonia viridissima)

11

ملخ شاخك بلند

(Uvarovistaia Zebra)

12

ملخ شاخك بلند پيشاني سفيد

(Decticus albifrons)

13

 

(Sphingonotus Savignyi)

14

ملخ كروتوگونوس

(Chrotogonus trachypterus)

الف-2: فهرست جوندگان مضر كشاورزي

1

موش مغان

1   Microtus spp

1-1- M.socialis

1-2- M.arvalis

1-3- M.nivalis

2

مريون ها

2-Meriones Spp

2-1- M.persicus

2-2- M.libycus

3

جربيل هندي

3- Tatera indica

4

موش قهوه‌اي

4- Rattus norvegicus

5

موش سياه

5- Rattus rattus

6

موش ورامين

6- Nesokia Indica

7

كلاهو

7- Citellus fulvus

8

موش كور

8- Ellobius spp.

9

شكول

9- Glis glis

10

تشي

10- Hystrix indica

11

خرگوش

11- Lepus spp.

11-10- L.capensis

11-20- L.europaeus

12

خرگوش موش

12-Ochotona rufescens

تغييرات نسبت به سال قبل : 1- خرگوش موش (Ochotona rufescens) به فهرست سال قبل اضافه شده است. ب) آفات و بيماري‌هاي قرنطينه داخلي : ب-1: فهرست عوامل قرنطينه داخلي مزارع و باغها

1

كرم سرخ پنبه

Pectinophora gossypiella

كل استانهاي كشور

2

كرم سرخ ثانوي پنبه

Pectinophor malvella

كل استان هاي كشور ( درمناطقي كه جنبه آفت دارد)

3

كرم خاردار پنبه

Earias insulana

گلستان ، مازندران ، خراسان شمالي

4

سوسك كلرادو سيب زميني

Leptinotarsa decemlineata

كل استان هاي غير آلوده كشور

5

سرخرطومي حنايي خرما

Rhynchophorus ferrugineus

كل استان هاي خرما خيز كشور

6

پسيل مركبات

Diaphorina citri

كل استان هاي كشور

7

مگس زيتون

Bactrocera oleae

كل استان هاي غير آلوده كشور

8

پروانه سفيد آمريكايي

Hyphantria cunea

كل استان هاي كشور به غير از استان گيلان

9

جوانه خوار زيتون

Palpita unionalis

كل استان هاي غيرآلوده كشور

10

شپشك سياه زيتون

Saissetia oleae

كل استان هاي غيرآلوده كشور

11

بيماري ويروسي تريستيزاي مركبات

Citus Tristeza (CTV)

تريستزاي مازندران براي استان هاي مركبات خيز كشور و تريستزاي جنوب براي استان هاي سالم كشور

12

بيماري ويروسي ريشه ريشي چغندر قند (رايزومونيا)

Rhizomania

خوزستان

13

باكتري عامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار

Erwinja amylovora

استان اصفهان ، چهارمحال بختيار ، ايلام ، يزد ،همدان ، كرمانشاه ، كهگيلويه و بوير احمد و كرمان

14

باكتري عامل شانكر باكترياي مركبات

Xanthomonas axonopodis Pv.citri

كل استان هاي كشور غير از هرمزگان ، جيرفت و كهنوج سيستان و بلوچستان

15

باكتري عامل باكتريايي بلايت پنبه

Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum

كل استان هاي پنبه خيز كشور

16

سياهك ناقص (هندي) گندم

Tilletia indica

كل استان هاي كشور

17

فيتوپلاسماي عامل جاروك ليموترش

Phytoplasma aurantifolia

كل استان ها كشور غير از هرمزگان ، جيرفت كهنوج سيستان و بلوچستان

18

نماند قلوه اي

Rotylenchulus reniformis

كليه استان هاي توليد كننده نهال مركبات در مناطق جنوبي كشور

19

نماتدريشه مركبات

Tylenchulus semipenetrans

استان هاي توليد كننده زيتون و مركبات در كشور

20

نماتدهاي مولد گره ريشه

Meloidogyne hapla & Marenaria

كليه نهالستان هاي كشور بويژه زيتون ومركبات

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 Nov 2008 و ساعت 2 PM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Nov 2008 و ساعت 4 PM |
quality disease free vegetables
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Nov 2008 و ساعت 4 PM |
Spore sampler
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Nov 2008 و ساعت 4 PM |
                                          ناصر صفايي ، عزيزاله عليزاده

به منظور ارزيابي مدلهاي زماني پيشرفت بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم در شرايط مزرعه، آزمايش هائي بر روي نه رقم و يك لاين گندم در سال زراعي 83-1382 انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به پيشرفت بيماري نشان داد كه در زير ميست و با مايه زني مصنوعي در ارقام اترك، فلات، كوهدشت، پاستور و تجن مدل لوجستيك و در رقم زاگرس مدل منوملكولار مدلهاي مناسب مي باشند...

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 6 Nov 2008 و ساعت 11 AM |
                                    محمودجانلو ، نصرالله نژاد ، حيدري   

 يكي از مهمترين بيماريهاي پنبه در ايران كه هر ساله خسارت جبران ناپذيري به كشت اين گياه در مرحله جوانه زني بذر ودر ابتداي رشد گياهچه ها مي زند، بيماري مرگ گياهچه پنبه است.مهمترين عوامل اين بيماري قارچهاي Pythium spp و Rhizoctonia solani مي باشند. در اين تحقيق امكان كنترل بيولوژيكي اين بيماري در شرايط مزرعه با استفاده از باكتريهاي آنتاگونيست مورد بررسي قرار گرفت. تعداد پنج جدايه باكتري (3 جدايه ازگونه Pseudomonas fluorescens و 2 جدايه متعلق به جنسspp Bacillus) بر اساس مطالعه كار آيي آنها در كنترل اين بيماري در شرايط گلخانه انتخاب شدند و دو تيمار قارچكشهاي رايج كاربوكسين تيرام و كاربندازيم ويك تيمار شاهد در مجموع با هشت تيمار فرعي و دو تيمار اصلي با طرح آماري كرتهاي يك بار خرد شده2 دردو سال زراعي 1381و1382 با روش پوشش بذري3 در چهار تكرار تحت بررسي قرار گرفتند.تاثيرجدايه ها و قارچكشها بر اساس تعدا گياهچه هاي سالم 15، 30، 45، 60 روز بعد از كشت انجام گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه جدايه ((Q42 از گونه Pseudomonas fluorescensدر دو رقم (ساحل و ساي اكرا)و جدايه هاي GM-5وGM-4 از جنسspp Bacillus بترتيب در ارقام ساي اكرا و ساحل به همراه قارچكشهاي كاربندازيم وكاربوكسين تيرام بيشترين تاثير را از نظر حفاظت گياهچه هادر مقابل بيماري مرگ گياهچه داشتند. نتايج بدست آمده براي دو رقم مورد استفاده و سالهاي مختلف اندكي متفاوت بود كه البته اين تفاوتها از نظر آماري معني دار نبودند. نتايج كلي اين آزمايش نويد بخش اين امر است كه ممكن است بتوان قارچكشهاي شيميايي را با باكتريهاي آنتاگونيست جهت كنترل بيماري مرگ گياهچه در مزرعه جايگزين نمود كه هم مقرون به صرفه تر بوده و هم براي محيط زيست كم خطر تر مي باشد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 12 Oct 2008 و ساعت 11 AM |
                                                        نگار شهرياري

مكانيسم هاي فيزيولوزي و بيوشيميايي براي توسعه مقاومت در طول رشد گياه ناشناخته است.تولرنس اسكان بوسيله يك پاتوزن بدون توسعه نشانه بيماري است.مطالعات كمي نشان مي دهند كه اساس سازگاري شكل شناسي ميزبان باشد. زانتوموناس ها در مقايسه با قارچ ها نمي توانند كلني خشك در سطح تشكيل دهند وعموما باكتري ها كم اهميت تراز قارچ ها در بيماري زايي گياهي هستند.زانتوموناس ها مكانيسم مخصوصي را براي جذب آب و ايجاد يك محيط كه اجازه زاد و تكثير در فضا هاي بين سلولي را مي دهد. زانتوموناس ها براي كلني كردن سطح برگ و نفوذ و تكثير داخل بافت گياه نياز به آب آزاد دارند بنابر اين وزش باد بارش باران يا آب افشاننده آبياري براي تمام باكتري هاي ايجاد كننده لكه روي برگ شامل زانتوموناس مهم است. فضاي داخل سلولي كه اغلب بعد از دوره شخم مشاهده مي شود ممكن است به باكتري اجازه دهد كه ميكرو كلني ها يي را كه ميتوانند يك عكس العمل مستعد را آغاز كنند تاسيس كند بنابراين آب خيس كننده سطح برگ گوجه فرنگي آلودگي را زياد مي كند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Sep 2008 و ساعت 4 PM |

                                                 (مهرناز خرقانی)

القا فیتو الکسین ها به سان مکانیسمي در گیاهان شناخته می شود به منظور دفاع از خود در مقابل بیماریهای ژنتیکی قارچی به کار می رود.متخصسصن بیماریهای گیاهی باید قادر به استفاده این توانایی گیاهان برای مقابله با بیماریهای گیاهی باشند.فیتو الکسینه ها از طریق فرا ارگانیسم ها استخراج و القا نمی شوند بلکه از طریق تابش اشعه ماورا بنفش و شماری مواد شیمیایی شامل نمک ها تو لید می شود.او.لین فیتو الیکسین ها دی تریپنوئید که در گیاه برنج کشف شد بدون در نظر گرفتن توانایی های متفاوت برای کشاورزی تولید فیتو الکسین ها نیز به دلیل گران قیمت بودن برای دیگر زمینه های علم شامل تولیدات طبیعی شیمی دارویی زیست محیطی بیو شیمیایی و زیست شناسی ملکولی می باشد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Sep 2008 و ساعت 1 PM |

                                              حسینعلی نارویی خندان
                                  http://www.khandan.blogfa.com/

بیماری آتشک یکی از خطرناکترین بیماریهایی است که هر ساله خسارات بسیار زیادی را به در ختانی مثل سیب و گلابی وارد می آورد.مدلهای مختلفی جهت پیش بینی میزان ریسک روزانه این بیماری در مناطق مختلف دنیا ارایه شده است که هر کدام سعی در پیش آگاهی بیماری دارند.اما تحقیقات بسیار محدودی در خصوص پیشگیری از شیوع آن صورت گرفته است. با توجه به اصل پیشگیری قبل از وقوع، نیاز به مدلی جهت تهیین مناطق مستعد به آلودگی و مناطق غیر مستعد احساس می شد. در این تحقیق از GIS به عنوان ابزاری جهت تهیه مدلی برای تعیین نقاط مستعد و غیر مستعد به بیماری استفاده شد. با این علم می توان اطلاعات لازم را از منابع مختلف گرفته و بطور همزمان آنها را با هم تلفیق نمود و بر روی چند داده بطور همزمان مطالعه نمود.

بر اساس تحقیقات انجام شده در خصوص عوامل تعیین کننده رشد باکتری عامل در طی سالیان متمادی مشخص گردیده است که دو عامل رطوبت و دما مهمترین عوامل تاثیر گذار بر میزان رشد باکتری و وقوع اپیدمی می باشند. در این بین نقش دما مهمتر ارزیابی شده است.

بر این اساس ابتدا داده های دما و رطوبت ایستگاههای هواشناسی استان قزوین در یک پریود 13 ساله از بانک اطلاعات هواشناسی کشور دریافت شد و با توجه به اینکه فصل شکوفه دهی درختان میزبان در استان قزوین ماههای آوریل و می (اواسط فروردین تا اوائل خرداد) می باشد داده های مربوط به دما و رطوبت در این ماهها تفکیک گردید.در مرحله بعد نقشه توپوگرافی منطقه با استفاده از نرم افزار Ilwis 3.2 رقومی گردید و مدل ارتفاع رقومی استان تهیه شد. در تهیه نقشه نقاط هم دما از دمای ماگزیمم استفاده شد و از طریق نرم افزار Excel رابطه بین دما و ارتفاع بدست آمد.اما برای نقشه رطوبت از عوامل دیگری مثل فشار بخار اشباع و ارتفاع منطقه استفاده شد. با قرار دادن فرمول بدست آمده در نرم افزار Ilwis نقشه دماهای ماگزیمم و نقاط هم رطوبت استان بدست آمد سپس این نقشه ها بر اساس نیاز بیماری مجدداً طبقه بندی شد.این مراحل برای ماه آوریل و ماه می بطور جداگانه انحام شد. در مرحله بعد با بر روی هم اندازی لایه های دما و رطوبت، نقاطی از استان که در ماه آوریل و ماه می دارای شرایط دمایی و رطوبتی منطبق با نیاز بیماری هستند مشخص گردید.در آخرین مرحله میزان دقت مدل بررسی گردید و بدین منظور با جانمایی نقاط آلوده گزارش شده مشخص گردید که تمامی نقاط آلوده شده در مناطقی قرار می گیرند که بر اساس مدل نیز مستعد به بیماری شناخته شده بود. و بدین صورت برای اولین بار در کشور مدلی جهت پیش آگاهی در خصوص بیماری آتشک تهیه شد. لذا با استفاده از این مدل می توان به کشاورزان و کارشناسان منطقه جهت پیشگیریهای لازم اطلاعات لازم را ارائه نمود و نیز از کشت درختان میزبان بیماری و تاسیس نهالستان در نقاط مستعد اجتناب نمود.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Sep 2008 و ساعت 11 AM |
                                 عسگر پوراصغر    

براي جلوگيري ازفرسايش و جهت حفظ و نگهداري رطوبت خاك سعي بر آن مي شود كه از سيستم شخم حداقل و يا شخم سطحي استفاده گردد تا بقاياي گياهي بيشتري در سطح خاك بماند ، بقاياي گياهي به عنوان محيط زندگي و منبع موادغذايي براي عامل اكثر بيماريهاي گياهي است .

در زراعت گندم بيماريهايي كه بر روي بقايا فعاليت كرده و ايجاد بيماري مي كنند عبارت از بيماريهاي سپتورياي سوختگي برگي ،سپتورياي سوختگي گلومي ، پاخوره ،پوسيدگي هاي ريشه و طوقه و سوختگي هاي گياهچه ناشي از فوزاريوم مي باشد، لذا براي كنترل اين بيماريها بر روي بقايا ضروري است از مديريت تلفيقي استفاده گردد و مديريت خوب بيماري سبب مي گردد بوته ها در مقابل حمله بيماري مصون مانده و مقاوم باشند روش هايي كه براي مديريت تلفيقي بيماري اعمال مي گردند عبارتند از :

 ۱-   تناوب زراعي كارآمد :

تناوب زراعي يكي از روش هاي مؤثر زراعي براي كنترل بيماريهاي بقايازي و خاكزي مي باشد ،تناوب گندم با زراعتهاي غير هم گروه غلات سبب مي شود كه بقايا به جهت نيافتن ميزبان مناسب براي آلودگي از بين بروند و در نتيجه تجزيه بقايا، موادغذايي براي عامل بيماري از خاك تخليه گرديده و عوامل بيماري زا ( ميسليوم ، اسپورها  و سايراندام هاي زايشي عوامل بيماري زا ) از بين بروند و كشت گندم بعد از زراعتهاي غير هم گروه كمترين آلودگي را داشته و بيماري به نوعي كنترل خواهد گرديد.

 ۲-    استفاده از ارقام محلي مقاوم :

ارقام زراعي متعددي از گندم وجود دارند كه سطح تحمل و مقاومتشان به عوامل بيماري زاي بقايازي و خاكزي متفاوت مي باشد لذا ارقام زراعي پربازده مقاوم و يا متحمل به بيماري اگر در دسترس باشند مؤثرترين و كم هزينه ترين روش در كنترل اين گروه بيماريها خواهد بود.

 3-تاريخ كشت مناسب :

 تاريخ كشت تآثير خيلي معني داري روي شدت اثر بيماريهاي خاكزي دارد مثلاً بيماري سفالسپوريوم نواري در صورتيكه گندم زود كشت گردد آلودگي به آن خيلي شديد خواهد بود ،به جهت اينكه توسعه زياد ريشه باعث تماس بيشتر با بقايا و بيماري هاي خاكزي شده و رخداد بيشتر بيماري را سبب مي گردد پس ضروري است مناسب ترين و ايده آل ترين تاريخ كشت  هر منطقه تعيين و در آن تاريخ با در نظر گرفتن ساير شرايط اقليمي زراعت گندم كشت گردد.

 4-استقرار بوته :

براي استقرارمناسب بوته بهتر است گندم در مزارع با خاك مرغوب كشت گردد ، گياهچه هاي سالم و قوي مي توانند در مقابل عوامل بيماري زا بهتر از بوته هاي ضعيف عمل كنند ، عمق كشت در خاكهاي با بافت متوسط تا خوب 2.5 تا 3.5 سانتي متر و در خاك هاي با بافت درشت 5 سانتي متر مي باشد ضروري است بافت خاك طوري باشد كه امكان تماس بهتر بذر با خاك را فراهم كند.

 ۵-كنترل علف هاي هرز :

بيشتر عوامل بيماري زاي بقايازي و خاك زي گندم تعدادي از علف هاي هرز باريك برگ را نيز آلوده مي سازند ، كنترل علف هاي هرز و غلات خودرو در مزارع گندم به كاهش حجم عامل بيماري زا در مزرعه كمك كرده و به دنبال آن در طول فصل زراعي از شدت عامل آلودگي كاسته مي شود.

 ۶- استفاده از قارچ كش ها :

      تعدادي از قارچ كش ها مي توانند بيماري هاي بقايازي گندم را به نحو احسن كنترل كنند، قارچ كش هاي مؤثر مي توانند بيماري هاي سپتوريا ، پاخوره ، فوزاريوم و ساير بيماري هاي خاك زي را كنترل كنند ، عوامل بيماري زاي خاك زي سبب پوسيدگي هاي ريشه و طوقه ، سوختگي هاي گياهچه و بيماري هاي ناشي از آلودگي بذر به بوته شده ومي توانند با بكارگيري قارچ كش هاي مؤثر مخصوصاً بصورت ضد عفوني بذر باعث تيمار و كنترل بيماري گردند.

 ۷- مديريت بقاياي گياهي :

     براي كاهش فرسايش خاك توسط باد و آب ، بقاياي گياهي بيشتري در مزارع در سطح خاك نگداشته مي شوند ، اگر علف هاي هرز علفي يكساله در زمان برداشت تراكم زيادي داشته باشند بهتر است از علف كش گراماكسون يا اينكه بعد از برداشت گندم عمليات شخم صورت گيرد اين اقدام دو جنبه مفيد دارد:اول اينكه علف هاي هرز علفي يكساله را كنترل نموده و رطوبت خاك را بجهت عدم استفاده علف هرز از آن حفظ نموده و از بذررفتن علف هاي هرز ممانعت به عمل مي آورد و دوم اينكه علف هاي هرز باريك برگ يكساله به عنوان ميزبان خوب براي يك سري از بيماريهاي قارچي و ويروسي هستند كنترل مي گردند.

 پس نگهداري بقاياي گياهي در سطح خاك مزيت زيادي داشته كه در كل سبب حفاظت خاك مي شود و فوايد جانبي آن عبارت از حفظ رطوبت خاك با نگهداشتن برف در سطح مزرعه ، كاهش حركت آب درسطح مزرعه ، افزايش نفوذ آب ، كاهش دماي خاك و بهبود محيط زندگي موجودات خاكي مي باشد ،

بنابراين با اين فوايدي كه حفظ بقاياي گياهي در كنار عامل نگهداري و بيماري زايي بقاياي كاه و كلش در سطح مزرعه دارد ضروري است مديريت اصولي از طريق روش هايي كه گفته شد اعمال گردد تا بقاياي گياهي از بين نرفته و مثمرثمر واقع شده و از بيماري زايي آن كاسته ويا به كلي حذف گردد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Mar 2008 و ساعت 11 AM |
به همه باغداران توصیه میکنم با دادن به موقع کود حیوانی خشک به گیاه سرمازده از ان در مقابل سرماهای احتمالی بعدی مراقبت نمایید و گیاه ضعیف شده را تقویت نمایید

زدن بیل سطحی در درختان بالای ۵ سال جهت هوادهی بیشتر مناسب میباشد

در صورت سابقه بیماری گموز در باغ از سم بردو روی تنه بصورت مالشی استفاده نمایید

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Feb 2008 و ساعت 9 PM |
                                                            رضايي دانش يونس,محمدي گل تپه ابراهيم

در اين مطالعه تاثير دو قارچ کش بنوميل و کاربندازيم در کنترل بيماري کپک سبز تريکودرمايي در شرايط آزمايشگاهي و نيز سالن هاي پرورش مورد بررسي قرار گرفت. در اين بررسي ابتدا اثر هر يک از قارچ کش ها در هفت سطح شامل شاهد و غلظت هاي 10، 25، 50، 100، 150 و 500 پي پي ام محيط کشت بر روي چهار گونه از قارچ تريکودرما مولد بيماري کپک سبز شامل گونه هاي Trichoderma harzianum Rifai، T. longibrachiatum Rifai، T. virens (Miller, Giddens & Foster) von Arx و Trichoderma sp. به صورت آزمايش فاکتوريل مورد بررسي قرار گرفت. رشد متوسط هر يک از گونه هاي قارچ تريکودرما پس از گذشت پنج روز در سه تکرار محاسبه و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. اين آزمايش به روش اختلاط قارچ کش با محيط کشت صورت پذيرفت. براي مقايسه اثر دو قارچ کش بر روي قارچ عامل بيماري از شاخص غلظت موثر 50 درصد (ED50) استفاده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که درصدهاي بازدارندگي رشد ميسليومي گونه هاي تريکودرما در اين دو قارچ کش از روند نمودارهاي پروبيتي که بايستي حالت سيگموئيدي شکل داشته باشد پيروي نمي کند. بين دو قارچ کش از نظر اثر بر گونه هاي تريکودرمان اختلاف معني داري وجود داشت. بين گونه هاي قارچ تريکودرما نيز از نظر حساسيت و عکس العمل در مقابل غلظت هاي مختلف دو قارچ کش تفاوت آماري معني داري ديده مي شود. اثرات متقابل ناشي از اثر غلظت هاي مختلف هر قارچ کش بر گونه هاي تريکودرما نيز معني دار بود. در کل قارچ کش کاربندازيم در مقايسه با بنوميل با توجه به ميانگين درصد بازدارندگي بيشتر ميسليومي ارجحيت داشت. در بخش ديگر اين مطالعه اثر دو قارچ کش در کنترل بيماري و اثر بر عملکرد قارچ خوراکي در شرايط سالن هاي پرورشي نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين آزمايش هم نشان داد که کاربرد هر يک از قارچ کش ها بطور مجزا و مستقل در مقايسه با شاهد تفاوت معني داري داشته و باعث افزايش عملکرد مي شود. همچنين مشخص شد که ميزان افزايش عملکرد به هنگام کاربرد قارچ کش کاربندازيم در مقايسه با بنوميل اندکي بيشتر است.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 7 Feb 2008 و ساعت 1 PM |

در حال حاضر کرم گلوگاه انارو قارچ هاي بيمارگر، به ويژه گونه هاي مختلف آسپرژيلوس و پنيسيليوم ، مهمترين مشكل انبارداري و مانع عمده صادرات ميوه انار مي باشند. کرم گلوگاه عوا مل بيمارگر را به درون ميوه انار انتقال داده و مهمترين عامل در فرآيند پوسيدگي ميوه انار محسوب مي گردد. به منظور تعيين مناسب ترين روش كاهش خسارت پوسيدگي هاي ميوه انار در انبار و افزايش عمر انبـارداري آن، تحقيقي از سال 1378 به مدت دو سال،در ايستگاه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي يزد به مرحله اجرا گذاشته شد. اين بررسي در قالب طرح اسپليت پلات با سه تكرار و دو عامل و تحت شرايط كنترل دما و رطوبت انجام شد. عامل اصلي، دو رقم انار (ملس يزدي و گل تفتي) و عامل فرعي، شش نوع ماده مختلف ضدعفوني شامل، محلول 5% كلريدكلسيم (Cacl2)، واكس، هيپوكلريت سديم (ClONa) به نسبت 10% از مايع تجارتي بنام وايتكس، بنوميل (Benomyl) و 1.5 در هزار، اكسي كلـرورمس (Copper oxychloride) %1، تيابندازول (Thiabendazole) يا تكتــو 1.5 در هزار و شاهد بود. آزمايش در اطاق با دماي ثابت 10±1 درجه سانتيگراد  و رطوبت نسبي 60-50 درصد انجام شد. در اين آزمايش درصد پوسيدگي ميوه در طول مدت انبارداري تعيين و با استفاده از برنامه MSTAT-C مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت. نتايج نهايي نشان داد كه اختلاف بين تيمارها از نظر سال، رقم، مواد ضد عفوني كننده و همچنين اثر متقابل سال و رقم، سال و مواد ضدعفوني، رقم و مواد ضدعفوني در سطح احتمال 1% و اثر متقابل سه گانه سال، رقم و مواد ضد عفوني روي پوسيدگي هاي انباري ميوه انار در سطح احتمال 5% معني دار است. در مجموع انار گل تفتي نسبت به پوسيدگي هاي انباري مقاومتر و داراي افت وزن كمتري بود. در بين عوامل فرعي هم، وايتكس تجاري 10 درصد، بيشترين تاثير در كاهش ميزان پوسيدگي هاي انباري انار داشت. بنابراين مي توان اين ماده را براي ضد عفوني ميوه انار قبل از انباركردن توصيه نمود.

شاكري منصور*,ميرحسيني محمدرضا,دهقاني فرهاد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Feb 2008 و ساعت 2 PM |

روند رو به رشد گزارشهاي مبني بر وجود علفهاي هرز مقاوم به "راندآپ" (رايجترين علفكش موجود در بازار) دانشمندان را به فكر طراحي راهكارهاي جايگزين براي كشت گياهان كرده است.
علفكش "راندآپ" با نام ژنريك "گلي فوسات" بيش از 30 سال است كه به بازار ارائه شده است و به دليل تاثير چشمگير بر علفهاي هرز, بسيار مورد علاقه كشاورزان, باغداران, و صاحبان زمينهاي گلف مي باشد. اين علفكش به كشاورزان امكان ميدهد كه تعداد دفعات وجين را كاهش دهند; عملي كه بسيار گران تمام شده ولي محيط زيست را نيز آلوده نميكند.

از ابتداي دهه 90 ميلادي/70 شمسي گياهان موسوم به Roundup Ready كه به دليل دستكاري در ريخته ارثي آنها به اين علفكش مقاوم شده اند, در گستره وسيعي از مزارع ايالات متحده كشت شده اند, و اين امكان را براي كشاورزان فراهم كرده اند كه علفكشهاي گلي فوسات را بدون نگراني از آسيب رساندن به گياه به كار ببرند.
بر اساس برآوردهاي وزارت كشاورزي ايالات متحده, 80 درصد از 73ميليون هكتار مزارع سوياي اين كشور زير كشت سوياي مقاوم به راندآپ است. اين رقم براي پنبه 30 درصد از 12ميليون و براي ذرت -كه تازه به بازار آمده- 11 درصد از 70 ميليون است.
"استيون پاولس" متخصص علفهاي هرز از دانشگاه غرب استراليا معتقد است كه كشاورزان بيش از حد اقدام به كشت محصولات مقاوم به راندآپ كرده اند. وي همچنين مي افزايد كاربرد اين علفكش براي توليد غذا در ايالات متحده و بسياري كشورهاي ديگر حياتي است, و در صورت گسترش علفهاي هرز مقاوم به راندآپ, وضعيت بحراني خواهد شد.
در سال 1996 ميلادي/1375 شمسي, براي اولين بار گزارشي در استراليا ارائه شد مبني بر اينكه مقاومت به گلي فوسات در چاودارهايي كه در مزارع غلات به صورت هرز رشد ميكنند ديده شده است. پنج سال بعد, رشد فزاينده چاودار در تاكستانهاي افريقاي جنوبي گزارش شد. در سال 2000 ميلادي/1379 شمسي, پژوهشگران دانشگاه دلاوير گزارشي به انجمن علوم علف هرز ايالات متحده ارائه دادند كه در آن مقاومت گياه هپوريس رسمي -علف هرز مزارع سويا با نام علمي
Hippuris vulgaris- به گلي فوسات گزارش شده بود. از آن زمان تا كنون, مقاومت گياه هپوريس در ايالتهاي اينديانا, كنتاكي, مريلند, نيوجرسي, اوهايو, آركانزاس, مي سي سي پي, و تنسي نيز گزارش شده است.
مشاهده مقاومت علفهاي هرز شاهدانه آبي (
Cannabis sativa) و برگ مخملي تيره پنيرك(Kalanchoe behavensis) به گلي فوسات نيز در ايالتهاي آيووا, ايلينوي, و ميسوري نگرانيهايي را برانگيخته است.
"آلن فلسوت" سم شناس
دانشگاه ايالتي واشنگتن امكان جذب ژن از گياهان تغيير يافته ژنتيكي را مردود ميشمارد و معتقد است علفهاي هرز ميتوانند به طور طبيعي به علفكش مقاوم شوند. وي توضيح ميدهد: "وقتي در جايي منحصرا يك علفكش به كار گرفته شود, امكان بروز مقاومت به آن علفكش هست."
با اين وجود, عده اي از دانشمندان از كشاورزان خواسته اند روشهاي مديريت علف هرز خود را تغيير دهند تا راندآپ و علفكشهاي مشابه كارايي خود را در آينده حفظ كنند. "پاولس" كاهش كشت گياهان مقاوم به راندآپ را توصيه ميكند, ولي "مارك ون گسل" متخصص علف هرز از دانشگاه دلاوير, روشي متعادلتر را پيشنهاد كرده است. بر اين اساس كشتهاي مقاوم به راندآپ با كشتهاي معمولي در تناوب قرار ميگيرند: "به نظر من كشت گياهان مقاوم به گلي فوسات بايد محدودتر شود, ولي اين به آن معني نيست كه اين نوع گياه اصلا توليد يا كشت نشود, بلكه بايد كشت اين نوع گياهان با برنامه صورت گيرد تا مجبور نباشيم كشت اين گياه را يكباره كنار بگذاريم."
شركت "
مونسانتو" كه توليد كننده اين نوع محصولات و نيز علفكش راندآپ است, اين مشكل را جدي تلقي نميكند. "گرگوري المور" كارشناس سوياي اين شركت ميگويد: "در بيشتر موارد گزارش شده, مشاهدات مربوط به محدوده كوچكي بوده است, و بعضا تنها از يك مزرعه گزارش شده است."
شركت "
سينژنتا", رقيب مونسانتو, با نظر "ون گسل" موافق است. "شري فورد" سخنگوي اين شركت ميگويد: "ما عقيده داريم كه اين مشكل جدي بوده و در حال گسترش است. درست مانند داروهاي پادتن, كاربري و اعتماد بيش از حد به اين روشها ميتواند منجر به بي اثر شدن آنها شود."

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Jan 2008 و ساعت 11 AM |
              عزيزاله عليزاده ؛ سهيلا ميرزايي ؛ ناصر صفايي ؛ محمدعلي دهقان  

به منظور بررسي روند توسعه بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم ناشي از قارچ Fusarium graminearum درمزرعه، از مدلهاي اپيدميولوژيك بهره گرفته شد. آزمايشها در دو سال متوالي طي سالهاي زراعي 79- 1378 و 80- 1379 در ايستگاه تحقيقاتي عراقي محله واقع در گرگان، با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و لاين مقاوم SHA3/SERI/NANJING 833/Lira و درقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد. آزمايشها زير سيستم ميست و خارج از ان با دو تيمار اسپورپاشي و بدون اسپورپاشي انجام شد. اسپورپاشي پنج بار به فاصله يك هفته و يادداشت برداري از ازمايشها حداقل در پنج نوبت به فواصل سه روز صورت گرفت. دراين تحقيق از مدلهاي تك مولكولي، لوجستيك، گومپرتز، لوگ- لوجستيك و ويبول براي بررسي روند پيشرفت بيماري نسبت به زمان (Temporal analysis) استفاده شد. نكويي برازش مدلها با استفاده از ضريب همبستگي R2 و ميانگين مربعات و خطا(Mse) ارزيابي شد. در آزمايشهاي خارج از سيستم مه پاش در سال 79-1378 آلودگي مشاهده نشد. ازطرفي در ازمايشهاي زير ميست، R2 به دست آمده براي اغلب مدلها پايين و كمتر از حدي بود كه بتوان گفت اين مدلها كارايي بالايي در توصيف پيشرفت بيماري دارند. با اين وجود با درنظر گرفتن R2 در ارقام فلات و تجن مدل لوگ - لوجستيك و دررقم زاگرس مدل گومپرتز مناسبترين مدل در توصيف روند پيشرفت بيماري تشخيص داده شد. در آزمايشهاي سال زراعي 80-1379 درشرايط زير ميست و با اسپورپاشي درارقام فلات و تجن، مدل تك مولكولي به ترتيب با R2 برابر با 0.966 و 0.828 بيشترين كارايي را در توصيف پيشرفت بيماري داشت و در رقم زارگرس مدل ويبول (c=2) با R2 0.744 بهتر از بقيه ارزيابي شد. در آزمايشهاي تحت شرايط ميست و بدون اسپورپاشي، در رقم فلات مدل لوگ - لوجستيك با R2 0.774 و در رقم تجن مدل تك مولكولي با 0.597 R2 بيشترين كارآيي را درتوصيف پيشرفت بيماري داشتند. در رقم زاگرس نيز مدل لوجستيك با R2 0.679 كارآيي بيشتري نسبت به بقيه نشان داد. در آزمايشهاي خارج از ميست با اسپورپاشي، در رقم فلات مدل گومپرتزبا R2 0.679 نسبت به ساير مدلهاي مناسبترين مدل تشخيص داده شد. در رقم تجن R2 تمامي مدلها بسيار پايين بود و هيچ يك كارآيي لازم را نداشت. با اين وجود مدل ويبول(C=2) نسبت به بقيه وضعيت بهتري داشت. در رقم زاگرس مدل لوگ - لوجستيك با R2 0.667 از نكويي برازش بالاتري برخوردار بود. دركليه آزمايشها بيماري در لاين مقاومت پيشرفت چنداني نداشت، لذا در اين لاين هيچ يك از مدلها براي توصيف پيشرفت بيماري مناسب نبودند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Jan 2008 و ساعت 10 AM |
                     عبدالحسين جمالي زواره ، عباس شريفي تهراني

بيماري سفيدك پودري كه عامل آن قارچ Podosphaera fusca است، از بيماري هاي مهم كدوييان است و رايج ترين روش كنترل آن استفاده از قارچكش ها مي باشد. اما اثرات جنبي كاربرد قارچكش ها، يافتن روش هاي ديگري را براي كنترل بيماري ضروري مي سازد كه از جمله آنها القا مقاومت در گياه قابل ذكر است. در اين پژوهش اثر شش تركيب شيميايي اسيبنزولار- اس- متيل (ACI)، اسيد بتاآمينوبوتريك (BABA)، اسيد ساليسيليك (SA)، اسيد نيكوتينيك (NA)، فسفات دي پتاسيم (K2P) و عصاره گياه Reynoutria sachalinensis (Bs) در القا مقاومت در خيار (رقم سوپردامينوس) عليه بيماري سفيدك پودري بررسي شد. براي بررسي اثر تركيبات در القا مقاومت، محلول آنها بر پشت و روي برگ هاي گياه پاشيده شد و 24 ساعت بعد سوسپانسيون اسپور بيمارگر روي گياه مايه زني گرديد. براي بررسي امكان القا مقاومت سيستميك، محلول تركيب بر پشت و روي اولين برگ حقيقي گياه پاشيده شد و 24 ساعت بعد سوسپانسيون اسپور بيمارگر روي اولين و دومين برگ مايه زني گرديد. ده روز بعد ميانگين تعداد لكه بيماري در واحد سطح برگ هاي مايه زني شده محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه كليه اين تركيبات وقتي يك روز قبل از مايه زني بيمارگر روي بوته به كار رفتند، شدت بيماري را كاهش دادند، گرچه ميزان تاثير آنها متفاوت بود. ACI و Rs بيماري را بيش از 95% (نسبت به شاهد) كنترل كردند، BABA و K2P با 50 تا 70 درصد كنترل، تاثير نسبي در جلوگيري از آلودگي داشتند و SA و NA با كمتر از 35% كنترل، تاثير قابل توجهي در كاهش آلودگي نداشتند. از نظر كنترل سيستميك بيماري، ACI كاملا موثر بود، BABA و K2P تاثير سيستميك نسبي نشان دادند يعني كنترل بيماري روي برگ دوم حدود 70 تا 80 درصد كنترل در برگ اول بود. Rs، SA و NA از نظر كنترل سيستميك بسيار ضعيف (كمتر از 30% برگ اول) بودند. در آزمايش هاي مزرعه اي نيز اثر سيستميك اسيبنزولار در كنترل بيماري برابر با موثرترين قارچكش ها يعني پنكونازول و هگزاكونازول بود و با آنها در يك گروه آماري قرار گرفت. مجموع نتايج نشان داد كه ACI وRs تركيبات موثري براي القا مقاومت خيار در برابر سفيدك پودري هستند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 18 Jan 2008 و ساعت 2 PM |
مبارزه با سرمازدگی http://cals.arizona.edu/pubs/crops/az1222.pdf
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Jan 2008 و ساعت 0 AM |

سرما و يخ زدگی همه ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد وچرخه توليد کشورتحميل می کند. بنابر اين برای مقاومت گياهان به سرماويخ زدگي لازم است تا مديريت تنش رعايت شود.
به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) سعيد ترکش اصفهانی_کارشناس ارشد اصلاح نباتات در مقاله اي به بررسي اثرات سرما بر گياهان پرداخته است.
در اين مقاله آمده است: سرما و يخ زدگی ازمهمترين عوامل قهری خسارتزا درمحصولات کشاورزی است وهمه ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد وچرخه توليدکشور تحميل می کند.
سهم عامل تنش سرما و يخبندان نسبت به ساير عوامل تهديد کننده در زيربخشهای زراعی و باغی از وزن بسيار بالايی برخوردار است و پهنه وسيعي از حاصلخيزترين مناطق توليدی کشور ما و قسمت عمده محصولات اقتصادی مهم کشورهمه ساله در معرض تهديد تنش سرما و يخزدگی قرار دارند.
اين مقاله در خصوص تعريف تنش و عوامل تنش زا مي افزايد: تنش عبارت است از هر گونه انحراف معنی دار از شرايط بهينه برای زندگی موجود زنده، و عوامل تنش زا باعث تغيير و اختلال در فرايندهای فيزيولوژيکی گياهی مي شوند واز اين طريق توليد گياهان زراعی را تحت تاثير قرار مي دهند .
تنش‌هاي محيطي عبارتند از:عوامل بيماري‌زا،علف‌هاي هرز،آفات ،آسيب هايمکانيکی،درجه حرارت،آب،خاك و ...
همچنين انواع يخبندانها كه باعث خسارتهاي زيادي مي شوند عبارتند از: يخبندانهای تشعشعی و يخبندانهای انتقالی.
اين مقاله در خصوص روشهای مقابله با خسارتهای ناشی از سرما و يخبندان مي افزايد: روشهای فعال (کوتاه مدت) و روشهای غيرفعال (درازمدت) برخي از اين روشها هستند.
همچنين آنچه که معمولا در جهت مقابله با سرما و يخبندان انجام مي شود, حفاظت در برابر يخبندانهای تشعشعی است و روشهای حفاظتی نقش چندان موثری برای مقابله با يخبندانهای انتقالی ندارد.
بخاريها- سيستمهای آبياری و ماشينهای باد از مهمترين روشهای حفاظتی کوتاه مدت هستند.
خصوصيات استفاده از بخاريها عبارتند از: بالا بودن هزينه سوخت ،کارآيی بيشتر در باغهای ميوه نسبت به مزارع ، حداکثر کارآيی در شرايط وارونگی دمايی، مزيت تعداد زياد بخاريهای کوچک بر تعداد اندک بخاريهای بزرگ.
همچنين اساس استفاده از سيستمهای آبياری، افزايش ظرفيت و هدايت گرمايی خاک و آزادسازی گرمای نهان آب در هنگام يخ زدن را باعث مي شود،كه انواع ان عبارت است از:
آبياری سطحی (غرقابی و شياری)، آبياری بارانی ، سيستمهای آبپاش(رودرختی و زيردرختی) و آبياری قطره ای.
استفاده از روش ماشينهای بادنيز، تنها در صورت وجود وارونگی دمايی کارآيی استفاده دارند تا به صورت ترکيبی با ساير سيستمهای حفاظتی مورد استفاده قرار گيرند و ميزان کارآيی انها به شدت وارونگی دما بستگي دارد .
ساير روشهای حفاظتی فعال نيزعبارت است از: استفاده از بالگرد، دستگاههای مولد مه، پوشاندن گياه با پوششهای مخصوص،مالچ پاشی، استفاده از
پوشش کف يا فوم، استفاده از سيستم SIS(Selected Inverted Sink )، استفاده از سيستمهای تلفيقی، استفاده از بالگرد سبک در نقاط تجمع هوای سرد در سطح مزارع، پرواز بالگرد در ارتفاع پايين جهت بر هم زدن لايه های وارونگی و پوشش خاک با استفاده از مالچ جهت جلوگيری از هدر رفت گرمای خاک.
انواع سيستم های SIS نيز عبارتند از: دستگاه HEAT DRAGON جهت گرم کردن هوای سرد مجاور سطح زمين، دستگاه HEAT DRAGON جهت گرم کردن هوای سرد مجاور سطح زمين.
مهمترين روشهای حفاظتی غيرفعال نيز عبارتند از: انتخاب مکان مناسب، انتخاب محصول، انتخاب واريته، پوشش زمين، عمليات به زراعی(کوددهی, هرس, شخم,آبياری, تاريخ کاشت, عمق کاشت, و....)، به کارگيری سيتمهای نظارتی جامع مجهز به حسگرهای دمايی و زنگ اخبار(Monitoring)و استفاده از مواد شيميايی است.
بنابراين: اصلاح‌ براي‌ مقاومت‌ به‌ سرما و اصلاح‌ براي‌ مقاومت‌ به‌ يخ‌زدگي‌ (از نظر تئوري‌، عملي‌ و مفهومي)از يکديگر متفاوت است، منظور ازسرما، کاهش دما به حدود صفر درجه سانتيگراد ويا چند درجه بالاتراست که می تواند برحسب نوع گياه ودرجه مقاومت آن، به اندامهای مختلف(گل، برگ، ميوه، جوانه وشاخه) خسارت وارد کند.
اين مقاله گياهان را از نظر طبقه‌بندي انها‌ براساس‌ واكنش‌ آنها به‌ دماهاي‌ پايين‌ ، به گياهان: حساس‌ به‌ سرما، حساس‌ به‌ دماهاي‌ سرد بالاي‌ صفر، حساس‌، حساس‌ به‌ درجه‌ حرارتهاي‌ يخبندان‌ كم‌ يا دماهاي‌ نزديك‌ به‌ صفر درجه‌ سانتي‌گراد، كمي‌ مقاوم‌، زنده‌ماندن‌ در دماهاي‌ انجماد تا -5 درجه‌ سانتي‌گراد، نيمه‌مقاوم‌، زنده‌ماندن‌ در دماهاي‌ انجماد در محدوده‌ -5 تا -10 درجه‌ سانتي‌گراد، بسيار مقاوم‌، زنده‌ماندن‌ در دماهاي‌ انجماد در محدوده‌ -10 تا -20 درجه‌ سانتي‌گراد، خيلي‌ زياد مقاوم‌، گونه‌هاي‌ با حداكثر مقاومت‌ به‌ يخ‌زدگي‌ كه‌ توانايي‌ تحمل‌ سرماهاي‌ بسيار شديد(فراسردي‌) را دارند.
‌اساس ژنتيكي تحمل به‌ سرما عبارت است از: پلی ژن بودن وراثت اکثر صفات مهم اقتصادی از جمله مقاومت به سرما و يخبندان، تحت تاثير محيط بودن اين صفات و دشواری اندازه گيری آنها، متکی بودن مطالعه اين صفات بر روشهای آماری پيچيده و شاخصهای آماری مانند ميانگين, واريانس, کوواريانس, شاخصهای چندمتغيره و.....
استراتژي هاي بهنژادي براي‌ افزايش‌ مقاومت‌ گياهان‌ به‌ سرمانيز عبارتند از: اصلاح تدريجی گياهان برای مقاومت به سرما و يخبندان از طريق کاربرد روشهای مرسوم اصلاحی و انتخاب، انجام هيبريداسيون بين گياهان زراعی و خويشاوندان وحشی آنها که دارای صفت مقاومت به سرما و يخبندان هستند، اهلي‌كردن‌ گونه‌ هاي‌ وحشي‌ كه‌ در محيطهاي‌ سرد به‌ خوبي‌ رشد مي‌كنند از طريق‌ اصلاح‌ و انتخاب‌ براي‌ بهبود صفات ‌زراعي‌ آنها، شناسايي‌ ژن‌هاي‌ مقاومت‌ به‌ سرما و يخ‌زدگي‌، كلون‌كردن‌ آنها و دست‌ورزي‌ ژنتيكي‌ آنها با استفاده‌ از روش‌هاي‌ بيولوژي‌ مولكولي، معرفي‌ ژني‌ خالص و نو به‌ محيطهاي‌ سرد به‌ منظور وسعت‌ بخشيدن‌ به‌ منابع‌ پايه‌ ژني، مثال‌هاي‌ كمي‌ در مورد هيبريداسيون‌ بين‌گونه‌اي‌ شامل‌ گوجه‌فرنگي‌ و گندم‌ وجود دارد.
در جمعيتهاي‌ اصلاح‌ شده‌ و سازگار گياهان‌ مختلفي‌ مانند ذرت‌، تنوع‌ ژنتيكي‌ فراواني‌ براي‌ مقاومت‌ به‌ تنش‌ سرما ديده‌ شده‌ است اما استفاده‌ از نژادهاي‌ خارجي‌ مقاوم‌ نيز موقعيتهاي‌ مناسبي‌ را جهت‌ اصلاح‌ مقاومت‌ به‌تنش‌ سرما در اين‌ گياهان‌ فراهم‌ مي کند .
‌به عنوان مثال در اصلاح‌ سيب‌ زميني‌ مي‌توان‌ از منابع‌ ژنتيكي‌ وحشي‌ مانند گونه‌هاي‌ وحشي‌ سيب‌ زميني‌ مقاوم ‌به‌ يخ‌زدگي‌ به‌ عنوان‌ والد در تلاقي‌ها استفاده‌ كرد.
اين مقاله در پايان مي افزايد: در هر گياه‌ زراعي‌ عملكرد نتيجه‌ نهايي‌ تمامي‌ فرآيندهاي‌ بيوشيميايي‌ و فيزيولوژيكي‌، از زمان‌ سبزشدن‌ تا بلوغ‌ فيزيولوژيكي‌ و تأثيرات‌ متقابل‌ اين‌ فرايندها با محيط است، اختلاف‌ بين‌ عملكرد ثبت‌ شده‌ و ميانگين‌ عملكردها، به‌ عواملي‌ كه‌ از بروز كامل‌ پتانسيل‌ ژنتيكي‌ گياهان‌ جلوگيري‌ مي‌كنند مربوط مي‌شود، براي‌ تعدادي‌ از مؤلفه‌ هاي‌ صفات‌ مقاومت‌ به‌ سرما، تنوع‌ ژنتيكي‌ وجود دارد. تركيبي‌ از مقادير كمي‌ از اين‌ تنوع‌، با برخي‌ ازتكنولوژي‌هاي‌ دقيق‌ اصلاحي‌ كه‌ در اينجا بحث‌ شد، مي‌تواند زمينه‌ را براي‌ دستكاري‌ ژنهايي‌ در زمينه‌هاي‌ ژنتيكي‌ خالص‌ فراهم‌ سازد.
در مناطقي‌ كه‌ گياهان‌ حساس‌ به‌ سرما كشت‌ مي‌شود، هر جا كه‌ دماهاي‌ سرد درطول‌ فصل‌ رويش‌ غالب‌ است‌، اصلاح‌ مقاومت‌ به‌ سرما كه‌ منجر به‌ توليد بهتر در مزرعه‌ مي‌شود، مي‌تواند قسمتي‌ از تفاوت‌ بين‌عملكردهاي‌ بهينه‌ و عملكرد واقعي‌ را كاهش‌ دهد.
اصلاح‌ يك‌ صفت‌ مقاومت‌ به‌ سرما به‌ صورت‌ منفرد نمي‌تواند در يك‌ محيط داراي‌ محدويت‌ از نظر دما، اثري‌ روي‌ عملكرديك‌ ژنوتيپ‌ خاص‌ داشته‌ باشد، بلكه‌ راه‌ بهتر اين‌ است‌ كه‌ چندين‌ صفت‌ مقاومت‌ را در زمينه‌ ژنتيكي‌ مناسب‌ جمع‌آوري‌ كنيم‌ تاژنوتيپ‌هايي‌ به‌ دست‌ آيند كه‌ توانايي‌ توليد را در شرايط دمايي‌ سرد طي‌ فصل‌ رشد داشته‌ باشند.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Jan 2008 و ساعت 0 AM |
                                                     مریم قره خانی 

  سمپاشي در ختان با تركيبات مس و يا فراوردههاي انتي بيو تيك مي باشد .در مواردي كه بيماري به صورت اپيدمي ظاهر مي شود سمپاشي با محلول بردو به نسبت 5/.%يا اگرومايسين(استرپتو مايسين 76/1اكسي تترا سيكلين و مس فلزي 4/42 %)به نسبت05/0 و يا مخلوطي از پودر اگرومايسين و مس(استرپتو مايسين 05/0%اكسي تتراسيكلين 005/0%و مس فلزي 5/2%)كه در چهار نوبت به فاصله ده روز كه از گل دهي شروع مي شود بيسيار موثر است .گلهای گردو در مقابل تركيبات مس بسيار حساس اند . بنابراين جهت جلوگيري از گياه سوزي استفاده از تركيبات مزبور بايد با احتياط صورت گيرد .از بين بردن شاخه ها و ميو هاي الوده نيزضرورت دارد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jan 2008 و ساعت 4 PM |
                             ناصر صفايي ، فاختك طليعي ، عزيزاله عليزاده  

در اين بررسي اثر دما بر نرخ و روند جوانه زني ماكروكنيديهاي جدايه هاي مختلف قارچ Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم در محيط آب - آگار بررسي و مدل مناسب براي توصيف اين پديده ارايه گرديده است. روند جوانه زني با استفاده از 12 مدل بررسي شد. ساده ترين مدل، مدل خطي با تبديل لگاريتمي درصد جوانه زني با معادله Log(g)=Log(g0)+rgt بود كه در آن g درصد اسپورهاي جوانه زده، t زمان و g0 سطح اوليه جوانه زني (y-intercept) و rg جوانه زني اسپورها مي باشد و اين مدل جهت بررسي رابطه پاسخ جوانه زني در مقابل زمان انتخاب شد. پارامترهاي مدل مذكور با استفاده از روش رگرسيون خطي برآورد گرديد. بدين ترتيب براي هر سطح دما، نرخ جوانه زني (rg) برآورد شد. نرخ جوانه زني (rg) در دماهاي 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتيگراد به ترتيب 0.082، 0.94، 0.095، 0.059، 0.035 و 0.035 برآورد گرديد. مقدار (R2) براي اين مدل ها به ترتيب برابر 44.31، 52.42، 56.29، 45.17، 44.82 و 40.22 برآورد شد. براي محاسبه رابطه بين سرعت جوانه زني و دما، متغير نرخ جوانه زني (rg) به عنوان متغير وابسته و دما (T) به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شد. بررسي مدل هاي مختلف با استفاده از آناليز رگرسيون نشان داد كه رابطه درجه دو بين دو متغير مذكور وجود دارد. از مدلهاي rg=b0+b1T+b2T2 و rg=b0+b1T+b2T2+b3(T-15)+b4(T-15)2 در بررسي رابطه اين دو متغير استفاده شد و پارامترهاي آنها با استفاده از روش پلي نوميال و رگرسيون غير خطي برآورد گرديد. بر اين اساس در مدل پلي نوميال پارامترهاي b1، b0 و b2 به ترتيب 0.085، 0.001 و 0.0001- محاسبه شدند. در مورد مدل غير خطي پارامترهاي b3، b2، b1، b0 و b4 به ترتيب 7.308-، 0.530-، 0.068، 1.518- و 0.068- برآورد شد. ضريب تبيين براي مدل پلي نوميال 82.61 و براي مدل غير خطي 82.60 درصد محاسبه گرديد. بررسي نكويي برازش مدل ها نشان داد كه با توجه به ضريب تبيين و همچنين آماره Durbin-Watson كه در هر دو مورد نزديك به 2 بود، اين مدلها روند جوانه زني را به خوبي توجيه مي نمايند و مقايسه نمودار مقادير مشاهده شده و مقادير پيش بيني شده نيز مويد همين حقيقت است. اين اولين مطالعه در مورد مدل سازي براي پيش بيني نرخ جوانه زني نسبت به دما در مورد اين گونه مي باشد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 Dec 2007 و ساعت 12 PM |
                                        عليرضا احمدي - محمود دامادزاده  

يكي از موثرترين روش هاي كاربردي براي جلوگيري از خسارت نماتد مولد سيست چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt، 1871) استفاده از گردش زراعي مناسب مي باشد. براي تعيين اثر تناوب در كنترل اين نماتد آزمايشاتي در يك مزرعه آلوده به انگل در طي سال هاي 76-1371 در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با 5 تيمار و 5 تكرار در بخش جي و قهاب اصفهان انجام گرفت. گياهان غير ميزبان نماتد و متداول در منطقه شامل گندم، شبدر، طالبي، يونجه، ذرت دانه اي، پنبه و پياز بودند. ارزيابي آزمايش براساس شمارش جمعيت تخم و لارو موجود در سيست هاي نماتد در گرم خاك مزرعه قبل از كاشت و پس از برداشت گياهان، درصد كاهش جمعيت نماتد، عملكرد ريشه و قند چغندرقند در سال آخر آزمايش در مقايسه با تيمار شاهد (كشت متوالي چغندرقند) صورت گرفت. كليه تيمارها داراي تفاوت معني داري با تيمار شاهد بودند (P ³0.01) الگوهاي كشت چغندرقند- پنبه- گندم- پياز- طالبي- چغندرقند و همچنين چغندرقند- طالبي- گندم- شبدر- ذرت دانه اي- چغندرقند موجب كاهش 100 درصد در جمعيت تخم و لارو نماتد پس از 5 سال در تيمارهاي آزمايشي گرديدند. ميانگين عملكرد ريشه اين تيمارها به ترتيب 20.46 و 20.52 و عملكرد قند 2.89 و 2.73 تن در هكتار و عملكرد ريشه و قند تيمار شاهد (بدون تناوب) به ترتيب 16.9 و 2.1 تن قند در هكتار بود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Dec 2007 و ساعت 12 PM |
          جهانشاه بساطي ، محمود مصباح ، قاسم كريم زاده ، سيديعقوب صادقيان  

با توجه به وسعت مناطق كشت چغندرقند در ايران و خسارت ناشي از بيماري سفيدك سطحي، تهيه ارقام مقاوم به اين بيماري ضروري به نظر مي رسد. بدين منظور، طي سال هاي گذشته در مناطق كرمانشاه تعداد زيادي از ژنوتيپ هاي موجود براي اين بيماري غربال گرديدند، كه منجر به شناسايي و گزينش يك ژنوتيپ ديپلوييد مولتي ژرم و مقاوم به بيماري سفيدك سطحي با صفات نسبتا مطلوب زراعي (ژنوتيپ 14442) گرديد. در اين ارزيابي مشخص گرديد كه رگه منوژرم نرعقيم MS261 حساس و رگه منوژرم نرعقيم MS231 نيمه مقاوم به بيماري سفيدك سطحي است. به منظور تعيين تعدادي ژن هاي كنترل كننده بيماري سفيدك سطحي و نحوه توارث اين ژن ها بين ژنوتيپ مقاوم 14442 و دو رگه نرعقيم MS231 نيمه مقاوم و نرعقيم MS261 حساس تلاقي هاي لازم انجام گرفت. نسل هاي BC1 F1 ،F2 و BC2 از هر تلاقي تهيه گرديد. والدين و نسل هاي حاصل از هر تلاقي در مزرعه براي بيماري سفيدك سطحي بررسي شدند. نتايج نشان داد كه نسل F2 حاصل از تلاقي والد مقاوم و حساس (14442*261) و تلاقي والد مقاوم و نيمه حساس (14442*231) به دو كلاس فنوتيپي با نسبت 3:1 تفكيك شد. الگوي تفكيك در بك كراس ها نيز نتايج به دست آمده در نسل F2 را تاييد نموده و نشان داد كه بيماري سفيدك سطحي با يك ژن اصلي كنترل مي گردد. اثر ژن كنترل كننده بيماري به صورت غالب مي باشد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Dec 2007 و ساعت 4 PM |
                                     عليرضا احمدي - محمود دامادزاده

يكي از موثرترين روش هاي كاربردي براي جلوگيري از خسارت نماتد مولد سيست چغندرقند (Heterodera schachtii Schmidt، 1871) استفاده از گردش زراعي مناسب مي باشد. براي تعيين اثر تناوب در كنترل اين نماتد آزمايشاتي در يك مزرعه آلوده به انگل در طي سال هاي 76-1371 در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي با 5 تيمار و 5 تكرار در بخش جي و قهاب اصفهان انجام گرفت. گياهان غير ميزبان نماتد و متداول در منطقه شامل گندم، شبدر، طالبي، يونجه، ذرت دانه اي، پنبه و پياز بودند. ارزيابي آزمايش براساس شمارش جمعيت تخم و لارو موجود در سيست هاي نماتد در گرم خاك مزرعه قبل از كاشت و پس از برداشت گياهان، درصد كاهش جمعيت نماتد، عملكرد ريشه و قند چغندرقند در سال آخر آزمايش در مقايسه با تيمار شاهد (كشت متوالي چغندرقند) صورت گرفت. كليه تيمارها داراي تفاوت معني داري با تيمار شاهد بودند (P ³0.01) الگوهاي كشت چغندرقند- پنبه- گندم- پياز- طالبي- چغندرقند و همچنين چغندرقند- طالبي- گندم- شبدر- ذرت دانه اي- چغندرقند موجب كاهش 100 درصد در جمعيت تخم و لارو نماتد پس از 5 سال در تيمارهاي آزمايشي گرديدند. ميانگين عملكرد ريشه اين تيمارها به ترتيب 20.46 و 20.52 و عملكرد قند 2.89 و 2.73 تن در هكتار و عملكرد ريشه و قند تيمار شاهد (بدون تناوب) به ترتيب 16.9 و 2.1 تن قند در هكتار بود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Nov 2007 و ساعت 9 PM |

Access to disease free potato germplasm is a key prerequisite for its seed production system and breeding programs. To eradicate multiple infection of viruses PVA + PVY and PVS + PVA, stem segments of different potato varieties exposed to 15, 25 and 35 mili amper electric currents for 10 and 20 minute. Responses of potato genotypes to electrotherapy were significantly different. Regeneration rate was also different in various genotypes. In electrotherapy with 35 mA, 70% of plantlets regenerated from cultivar Lady Roseta were virus free. In the multiple infections of PVA +PVS electrotherapy did not eradicate PVS. Effects of electrotherapy on reducing the concentration of PVS was much less than its effects on lowering the concentration of PVA in the plant. Therefore the results of this study suggested that electrotherapy can be effectively used for elimination of PVA and PVY from some potato cultivars.

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Aug 2007 و ساعت 1 PM |

کاشت ارقام سازگار و متحمل به گرما موثرترین راه مقابله با تنش گرما در مناطق گرمسیری از جمله ایران می باشد. مرحله گذر از رشد رویشی به رشد زایشی (مرحله برجستگي دوگانه مريستم)یکی از مهمترین مراحل رشد و نمو گیاه گندم می باشد که ظرفیت عملکرد آن در این مرحله تعیین می شود. بنابراین ارزیابی واکنش در ژرم پلاسم گندم به تنش در این مرحله حساس برای اصلاح ارقام متحمل به گرما حائز اهمیت است. اثرات تنش گرما در مرحله برجستگی دوگانه بافت مریستم ساقه در 5 ژنوتیپ از ژرم پلاسم گندم بانک ژن گیاهی ملی ایران در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی و گلخانه ارزیابی شد. ارزیابی تحمل به تنش گرما به دو روش افزایش تدریجی گرما تا C° 40 در گلخانه(به مدت 20 روز) و اعمال تنش گرمای C°35(به مدت 5 روز) در اتاقک رشد صورت گرفت. تنش تدریجی گرمای C°40 موجب نسريع در تشكيل مريستم هاي سنبلچه و گلچه ژنوتیپ هاي اترک و KC-4512 شد و بر روي ژنوتیپهاي KC-7033, KC-7168, KC-4511 تاثیری نداشت درحاليكه اين تنش بر روي تعداد مريستم هاي سنبلچه در هيچيك از ژنوتيپ هاي مورد بررسي معني دار نشد. واكنش ژنوتيپ هاي گندم به شوك گرماي C° 35 در مرحله برجستگي دوگانه از نظر صفات اجزاي عملكرد دانه به طور معني داري متفاوت بود. مشاهده تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ ها از نظر حساسیت به تنش گرما در مرحله برجستگی دوگانه مریستم، نشان می دهد که می توان از ایجاد تنش گرما در این مرحله به عنوان روشی بسیار سریع، جهت غربال اولیه ژنوتیپ های متحمل به گرما استفاده نمود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 Jul 2007 و ساعت 1 PM |

Xanthomonas axonopodis p.v citri در چند سال اخير موجب خسارت زيادي در مناطق جنوبي کشور گرديده است . در راستاي سيل به هدف کنترل تلفيقي اين بيماري طي سال زراعي 75-76 چهار بارغ آزمايشي ليموترش در مناطق نودژ، کهنوج، جيرفت در استان کرمان انتخاب و شش تيمار (اکسي‌کلرور پس از 2 در هزار، مخلوط برد و 1/5 و 2 درصد آنتي‌بيوتيک Plantomycin به غلظت 100Ppm، هرس و شاهد) با سه تکرار در قالب طرح و بلوکهاي کاملا تصادفي در نظر گرفته شد. نتايج نشانگر آن بود بهترين شيوه کنترل بيماري در شرايط مناطق آلوده کشور يک نوبت سمپاشي، با مخلوط برد و 2 درصد در زمان تورم‌جوانه‌ها و پس از ريزش گلبرگها سمپاشي با مخلوط برد و 1/5 درصد هر پانزده روز يکبار و بمدت سه ماه مي‌باشد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 Jun 2007 و ساعت 11 AM |

مطالعات مختلف نشان داده كه گرما درماني در از بين بردن عوامل پوسيدگي ميوه هاي مركبات نقش بسزايي دارد،
به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- براساس آخرين تحقيقات در حال حاضر به دليل افزايش نگراني مصرف كنندگان از اثرات زيان بار مواد شيميايي و رعايت ملاحظات زيست محيطي، بهره گيري از شيوه هاي فيزيكي از جمله گرما درماني براي كنترل بيماريهاي قارچي مركبات (پني سيليوم) به ويژه نارنگي در شمال ايران مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.
بررسي ها نشان داد تيمار ميوه ها با دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 2 تا 3 روز در رطوبت نسبي 80 تا 85 درصد اعمال شده براي نارنگي ارقام انشو و پيچ موجب افزايش توجه بيشتر به گرما درماني براي كنترل پوسيدگي هاي پس از برداشت در ارقام تجارتي نارنگي شده است.
بسياري از كاربران در مورد اقتصادي بودن رفع آلودگي با شيوه گرما درماني در تمام مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف توافق نظر دارند.
همچنين كنترل بيماريهاي پوسيدگي از طريق اين روش فيزيكي داراي پتانسيل مناسبي از نظر كاربرد در صنعت مركبات در كشورهاي توليدكننده است و اكثر كشورهاي مركبات خيز، تجهيزات لازم براي كاربرد در سطح وسيع براي امر صادرات مركبات را راه اندازي كرده اند تا بتوانند با كاربرد روش گرما درماني به عنوان يك تيمار هدفمند در مقابل بيماريهاي قارچي مركبات مقاومت كنند.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 Jun 2007 و ساعت 12 PM |
                                                        مجتبي قلندر

در اين تحقيق، 40 جدايه از اين قارچ را از ريشه و طوقه بوته‌هاي گندم و جو مزارع استان مركزي جداسازي كرد. در مطالعات بيماري‌زايي، هيچ يك از اين جدايه‌ها قادر به آلوده سازي گياهچه‌هاي يولاف نبود، اما روي گياهچه‌هاي گندم و جو شديدا بيماري زا بود. همچنين اين جدايه‌ها قادر به رشد روي محيط كشت عصاره ريشه يولاف آگار نبود و كاملا از رشد بازداشته شد.به اين منظور، در يك آزمايش در گلخانه، بذرهاي يولاف (Avenae sativa) در تعدادي گلدان حاوي خاك استريل (در هر گلدان چهار عدد) كشت شد. گلدانها سه هفته در گلخانه نگهداري شدند، سپس گياهچه‌هاي يولاف از گلدان خارج و تعداد چهار عدد بذر گندم در خاك هر يك از اين گلدانها كاشته شد. در عمق يك سانتي‌متري زير بذور گندم در هر گلدان، شش عدد دانه يولاف كه قبلا توسط قارچ G.graminis Var.tritici كلنيزه شده بود، قرار داده شد. گلدان‌هاي شاهد، خاكي را كه قبلا بذرهاي يولاف كشت نشده بود، دريافت كردند. گلدانها آبياري شده و درگلخانه در دماي 24 درجه سانتيگراد و فتوپريود 12 ساعته قرار داده شد. پس از چهار هفته، گياهچه‌هاي گندم از خاك خارج و درصد آلودگي (سياه شدگي) ريشه‌ها بررسي شد.

براساس يافته‌هاي اين پژوهش، ميزان آلودگي ريشه گياهچه‌هاي كشت شده در گلدان‌هايي كه قبلا گياهچه‌هاي يولاف رشد كرده بود، به طور معني داري با گياهچه‌هاي شاهد تفاوت داشت؛ لذا كشت يولاف قبل از كشت گندم يا جو يا استفاده از آن در تناوب زراعي در مزارع آلوده به اين قارچ مي‌تواند از خسارت اين بيماري مهم به گندم يا جو جلوگيری کند.             

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 May 2007 و ساعت 12 PM |