مریم محمدزاده

مقدمه

واژه آنتی بیوتیک از «آنتی‏بیوسیز» گرفته شده است. آنتی به معنی «ضد» و بیوسیز به معنی «زیست» است     آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که به دو طریقه مصنوعی و طبیعی به دست می‌آیند. آنتی‌بیوتیکهای طبیعی از میکروارگانیسمهایی مانند باکتریها ، اکتینومیست ها و قارچ ها تولید می شوند وعوامل باکتریایی مضر را بدون آسیب زدن به شخص یا حیوان نابود می کنند      

تاریخچه آنتی بیوتیک ها :الکساندر فلمینگ در اواخر سال 1920 مشغول مطالعه روی پاتوژن مهم انسانی یعنی استافیلوکوکوس اورئوس بود که متوجه شد، رشد این باکتری بیماری زا در محیط کشت توسط کپکی که امروزه پنی سلیوم نوتاتوم نامیده می شود ، مهار شد.پس از این کشف فلمینگ متوجه شد، عصاره حاصل از این کپک قادر است از رشد بسیاری از باکتری های بیماری زا جلوگیری کند. پس از این پنی سیلین بطور وسیعی برای درمان استفاده شد برخی از محققین معتقدند که آنتی‏بیوتیک‏ها از رسیدن اکسیژن به میکرب‏های بیماری زا جلوگیری می‏کنند و در نتیجه موجب مرگ آنها می‏شوند. برخی دیگر می‏گویند آنتی‏بیوتیک‏ها مانع تغذیه میکرب‏ها از بدن می‏شوند؛ به این ترتیب میکرب‏ها در نتیجه فقدان مواد غذایی می‏میرند.آنتی بیوتیک‌ها به دو گروه عمدهٔ آنتی بیوتیک‌های باکتریوسید، که باعث کشتن سلول بیماریزا می‌شوند و باکتریواستاتیک، که باعث توقف رشد و افزایش سلول بیماریزا هستند طبقه بندی می‌شوند آنتی بیوتیک ها از ترکیبات آنتی سپتیک ، ترکیبات ضد عفونی کننده و ترکیبات ضد قارچی و ضد ویروسی متمایز هستند. آنتی بیوتیک ها تنها بر باکتری ها موثرند.

انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها از  نظرطیف عمل:آنتی بیوتیک‌های وسیع الطّیف، آنهایی هستند که در مقابل انواع مختلف میکرو ارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند. مانند تتراسایکلین که در مقابل بسیاری از باکتری‌های گرم منفی، کلامیدیا، مایکوپلاسما و ریکتزیا‌ها موثّر است آنتی بیوتیک‌های با طیف محدود، آنهایی هستند که فقط در مقابل یک میکرو ارگانیسم یا طیف بسیار محدودی از میکروارگانیسم‌ها فعّال می‌باشند؛ مانند وانکومایسین که عمدتاً در مقابل کوکسی‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوک‌ها و انتروکوک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شرح برخی از آنتی بیوتیک های متداول ومحل اثر آنها:هر آنتی بيوتيک برحسب ميزان مصرف و نوع آن، محل اثر خاص خود را دارد بنابراين به صرف اينکه یک ماده آنتی بيوتيک ناميده می شود نمی تواند برای  همه بيماری ها مورد استفاده قرار گيرد . و بايد نوع آنتی بيوتيک براساس نوع بيماری و محل تاثير آن دارو انتخاب شده باشد .آموکسی سیلین: بر بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و انواع کمی از گرم منفی ها موثر است.پنی سیلین: این دارو در درمان انواع ویژه ای از عفونت های باکتریایی همچون عفونت های گلو مخملک، عفونت های گوش میانی و باد سرخ (نوعی عفونت پوست) بکار می رود.تتراسایکلین ها: آنتی بیوتیک هائی طبیعی هستند که از قارچها تولید می شوند. تتراسایکلین ها آنتی بیوتیکهایی وسیع الطیف هستند و بر روی باکتریهای گرم + و گرم و تا حدودی مایکوپلاسماها و برخی ازقارچها تاثیر دارند.

نتیجه:آنتی‌بیوتیکها از شایعترین داروهای مورد استفاده نابجا هستند. نتیجه کاربرد وسیع آنتی‌بیوتیکها به وجود آمدن عوامل بیماریزای مقاوم بوده که خود نیاز به تولید همیشگی انواع جدیدتر آنتی‌بیوتیکها را ایجاد کرده. متاسفانه سرعت توسعه داروهای جدیدتر کاهش قابل توجهی یافته است. لذا لازم است درآینده از تجویز غیر ضروری این داروها توسط پزشکان پرهیز شود. این تجویزها که به طور گسترده و معمولاً توسط درخواست شدید بیماران و کمبود وقت پزشکان در اقدامات تشخیصی صورت می‌گیرد لازم است به سمت تجویز محتاطانه و دقیق آنتی‌بیوتیکها پیش برود. در حال حاضر تنها راه حل برای برطرف کردن مشکل مقاومت کشف آنتی بیوتیکهای جدید است .آنتی بیوتیک های اصلاح شده می توانند از طریق تغییر ترکیبات شناخته شده با استفاده از وسایل شیمیایی یا ژنتیکی (موتاسنتز ، آمیزش پروتوپلاست ، تکنولوژی DNAنوترکیب) استحصال گردند.

منابع: 1-"خلاصه و آزمون‌های میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز". پرویز مالک نژاد، ویرایش نهم، 2006

2-ساختمان آنتی بیوتیک ها . دکتر سيد محمد فقيهی . سال 88

3-عوارض آموکسی سیلین .دکتر رحمت سخنی .مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اورمیه. سال 85

5

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Dec 2011 و ساعت 9 AM |

معصومه نجفی نیا

چرخه گوگرد اولین بار توسط سرگئی وینوگرادسکی و مارتینوس بیجرنیک مطرح شد که:

چرخه گوگرد به صورت یک چرخه اکسیداسیون- احیاء با مخازن گوگرد گازی ، آلی و غیر آلی به بهترین نحو توصیف می شود. ترکیبات اصلی گوگرد آلی، اسیدهای آمینه سیستئن و میتونین است.در خاک های هوازی سولفات ترکیب اصلی گوگرد غیرآلی است.در حالیکه در خاک های بی هوازی سولفید شکل اصلی گوگرد غیر آلی می باشد.معمولا سولفیدها به شکل سولفیدهای فلزی نظیرFeS  یافت می شود که  رسوب است ویا به شکل گازی ، که سولفید هیدروژن H2S است.H2S می تواند بصورت فتوسنتزی و بی هوازی به وسیله باکتری هایی نظیر Chlorobium اکسید شود.

میکرو ارگانیسم ها اولیه که مسئول ساخت H2S می باشند باکتری های احیاکننده سولفات هستند که Desulfovibrio یک نمونه از آن است.وقتی که ترکیبات احیا شده گوگرد در معرض شرایط هوازی قرار می گیرند ،می توانند با کمک باکتری های اکسید کننده گوگرد انرژی تولید کنند که بهترین نمونه آن تیوباسیل هاست. وقتی که گوگرد اکسید می شود اسیدیته تولید می کنند ، بسیاری از تیوباسیل ها شرایط اسیدی را تحمل می کنند.زهکشی مواد معدنی اسیدی وقتی صورت می گیرد که باکتری  اکسید کننده ی گوگرد ، گوگرد احیا شده در پیریت را اکسید می کند، این امر تاثیرات محیطی مخربی را بدنبال دارد.

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Dec 2011 و ساعت 6 PM |

از آنجا که در باکتر ی ها برخی از مناطق رمزکننده ژن محافظت شده و در بسیاری 16SrRNA  و نیز ژن 23SrRNAاز باکتری ها تشابه فراوان بین ترادف آنها وجود دارد، به عنوان ابزار مناسب برای ردیابی باکتری ها  معرفی شده اند. لذا،

با استفاده از پرایمر ساخته شده از این ژن می توان برای نشان دادن وجود باکتری در نمونه ها سود جست . احتمالاً، از آنجا که در موارد بسیاری سرعت تشخیص و تعیین باکتریایی بودن عفونت  از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد  استفاده از این روش در شناسایی سریع توصیه میشود.

  عطایی، ر.  و همکاران. 1387. مجله پژوهشی حکیم.دوره یازدهم. شماره چهارم. ص.27
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 12 Dec 2011 و ساعت 0 AM |
 
¨از باکتری ها، به دلیل ارتباطی که غالباً بین وجود آن ها در آب و بیماری ها وجود دارد، به بدی یاد می‌شود. اما پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام از این ارگانیزم های کوچک در کنار جدیدترین تکنیک های پالایش غشایی برای اصلاح و بهبود فناوری پاک سازی آب استفاده می‌کنند.
این ارگانیسم های تک سلولی طی فرآیندی از آلاینده های موجود در آب تغذیه میکنند.

سپس آب را از میان یک غشای متخلخل عبور می دهند که مانند یک غربال عمل می‌کند. حفره هایی که در این غربال ها وجود دارند میکروسکوپی هستند و برخی در مقیاس نانو می‌باشند. اندازۀ منافذ در این فیلترها می‌تواند از ده میکرون تا یک نانو متر باشد. این فناوری‌ها قابلیت توسعه و بهینه‌‌سازی آب های مصرفی صنعت و آشامیدنی را دارند.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 Jul 2011 و ساعت 10 AM |
                                                  محمد حسین احمدی

میکروبیوم" (Microbiome)، مجموع ژنوم تمامی میکروبهایی که بدن انسان میزبان آنها است.
 این اصطلاح با هدف انعکاس مفهوم واژه ژنوم و ایجاد نوعی هم معنایی ابداع شده است و دست کم معنی ارگانیزمهای تک سلولی را به خوبی انتقال می دهند. بدن یک فرد معمولی میزبان 100 تریلیون میکروب است که این تعداد 10 برابر کل سلولهای موجود در بدن انسان است.

این میکروارگانیزمها از 22 دسته تشکیل شده اند که بیش از 600 گونه مختلف آنها در دهان و 150 گونه از آنها در هر کف دست زدگی می کنند. در مجموع این تنوع گونه ها مجموعه ای وسیع از تنوع ژنتیکی را به وجود می آورد به صورتی که دی ان ای انسان حاوی تقریبا 23 هزار ژن است در حالیکه میکروبیوم 23 میلیون ژن است. از آنجایی که این میکروبها معمولا تغییر مکان نمی دهند، تعداد آنها ثابت باقی می ماند و آنچه از دیدگاه انسانی به اهمیت آنها می افزاید، کمکهایی است که در راستای بهبود عملکرد سلولهای بدن انجام می دهند. در واقع انسان بدون وجود میکروبیومها قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 May 2011 و ساعت 11 PM |
                                محمد حسین احمدی 

"بانی باسلر" بیولوژیست دانشگاه پرینستون روزهای متعددی را برای استراق سمع گفتگوهای باکتریها با یکدیگر سپری کرده و آنچه از مکالمات آنها به دست آورده نشان می دهد آنها دائما در حال خواندن لیست حضور و غیاب هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مطالعات بیولوژیست مولکولی دانشگاه پرینستون نشان می دهد این ارگانیزمهای تک سلولی در حال حضور و غیاب کردن یکدیگر هستند. هر یک از مکالمات آنها با این هدف زمزمه می شوند که باکتری ها قبل از آغاز حمله به ارگانیزم میزبان خود که می تواند بدن شما باشد، دریابند چند نمونه از گونه های آنها در موقعیت حاضرند.

به گفته "باسلر" باکتری ها بسیار کوچکتر از چیزی هستند که بتوانند به صورت انفرادی تاثیری بر محیط اطراف خود داشته باشند. از این رو این ضعف را با افزودن به تعداد خود جبران می کنند. در حالی که بدن هر یک از ما از تریلیونها سلول انسانی تشکیل شده است نقش میزبان 10 تریلیون سلول باکتری را نیز به عهده دارد که بر روی پوست و یا در درون اندامهای انسان ساکنند.

در حالی که تمامی این باکتری ها برای بدن انسان مضر نیستند، برخی از آنها مهاجمانی هستند که می توانند به بدن انسان آسیب وارد آورند. در صورت انبوه شدن گونه های خاصی از آنها برای مثال باکتری های وبا احتیاط کنید زیرا در این زمان زمزمه های باکتری ها به حمله ای هماهنگ تبدیل خواهد شد زیرا باکتری های وبا در حجم زیاد به صورت همزمان آغاز به آزاد سازی سم می کنند.

جوامع باکتریایی از زبان شیمی برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. به بیانی دیگر این موجودات با آزادسازی مولکولهایی کوچک با قابلیت ردیابی توسط گیرنده های ویژه در بدن دیگر باکتری ها در محیط اطراف با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زمانی که تعداد مولکولهای فرستنده سیگنال به حداکثر خود برسد هر یک از باکتری ها می دانند که تعداد آنها برای انجام فعالیتی جدید به حد مناسب رسیده است. پدیده ای که به درک حد نصاب شهرت دارد.

در حالی که درک حد نصاب توسط باکتری های بیماریزا برای آلوده ساختن میزبان مورد استفاده قرار می گیرد، مولکولهای دیگری نیز برای انجام فعالیتهای بی خطرتری از آن استفاده می کنند. نمونه واضح این پدیده بر روی بدن نوعی ماهی مرکب رخ می دهد که شبها به شکار رفته و از نور بدن خود برای روشن کردن اطراف استفاده می کند. این نور در واقع توسط توده ای از میکروارگانیزمهای درخشان به نام Vibrio Fischeri که در بدن این ماهی زندگی می کنند به وجود می آید. این باکتری ها تنها زمانی که تعداد آنها به حداکثر رسیده باشد درخشش را آغاز می کنند و آگاهی باکتری های درخشان از جمعیت خود بر روی بدن ماهی به واسطه پدیده درک حد نصاب رخ می دهد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 30 Apr 2011 و ساعت 3 PM |

                                      نسترن همتی

گیاهان دارویی به آن گروه از گیاهان گفته می شود که برای مصارف پزشکی، درمانی، بالینی و داروسازی انسان و دام مورد استفاده قرار می گیرد. وجود موادی به نام ترکیب های ثانویه در گیاهان از جنبه های مختلف سازگاری و بقای گیاهان در برابر شرایط نا مساعد محیطی و زیستی، تولید داروهای گیاهی، سموم آفت کش و علف کش طبیعی، طعم دهنده، معطر کننده و نگه دارنده مواد غذایی از جایگاه ویژه ای برخورداند. به این مواد خاص موجود در گیاهان که در بهبود، درمان یا پیشگیری از بیماری ها نقش موثری دارند، مواد موثره گفته می شود.

آویشن شیرازی، حنا، زنجبیل، میخک، هل، اکالیپتوس، بابونه، رزماری و مریم گلی از جمله گیاهان دارویی هستند که دارای مواد ثانویه بویژه اسانس، روغن و ترکیبات فنلی هستند که در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی کاربرد زیادی دارند. اخیرا متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی مانند اسانس ها و عصاره های گیاهی از نظر اثرات ضد میکروبی شان مورد بررسی قرار گرفته اند و مشخص شده است که اغلب اسانس های گیاهی استخراج شده از گیاهان دارویی دارای خواص ضد قارچی، ضد انگل، ضد باکتری و ضد ویروس می باشند. بنابراین اسانس های گیاهی در زمینه فارماکولوژیکی ،داروشناسی گیاهی، میکروبیولوژی پزشکی و کلینیکی، فیتوپاتولوژی و نگهداری مواد غذایی ، میوه ها و سبزی ها شدیدا غربالگری شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.اسانس ها ترکیبات روغنی و معطر هستند که از اندام دارویی و معطر به دست آمده و به طور گسترده ای به عنوان طعم دهنده ی غذا مورد استفاده قرار می گیرند.از این مواد علاوه بر جلوگیری از رشد باکتری ها و کپک های آلوده کننده مواد غذایی به منظور افزایش عمر نگهداری غذاهای فرایند شده در سیستم غذایی و نیز افزایش عمر نگهداری میوه ها و سبزی ها مورد استفاده قرار گرفته اند. آنتروتوکسین های تولید شده توسط برخی از باکتری ها مانند  Staphylococcus aureus ,E.coli و گونه های Salmonella, yersinia  و Clostridium مسئول مسمومیت دستگاه گوارش و بروز علائم گوارشی ناشی از آن می باشد. افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها و یا عدم رعایت دوز توصیه شده توسط بیماران منجر به گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها گردیده است. این امر منجر به افزایش تمایل به توسعه ترکیبات جدید آنتی میکروبی موثرتر و بدون سمیت شده است.

فعالیت ضد میکروبی افزودنی های مواد غذایی مانند زردچوبه و دارچین که به وفور مورد استفاده مردم جهان به خصوص شرقی ها قرار می گیرد ، همواره مورد توجه بوده است. فعالیت ضد باکتریایی روغن زردچوبه بر روی خیلی از باکتری ها اشرشیا کلی مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین توانایی مهار میکروکوکوس لوتئوس توسط زنجبیل مورد مطالعه بوده است. با توجه به این نکته مهم که می توان از مواد غذایی که بر روی هلیکوباکتر پیلوری اثر ضد باکتریایی دارند در جهت درمان و کاهش آلودگی و انتقال این باکتری استفاده نمود.

منابع:

1-بهدانی،مهدی؛قزوینی،کیارش؛محمدزاده،عیرضا؛صادقیان،علی.1388.بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و اتانولی حنا علیه استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا.فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.

2-عروجعلیان،فاطمه؛کسری کرمانشاهی،روحا.1388.بررسی خواص فیتوشیمیایی و ضد باکتریایی اسانس بومادران به روش میکرودایلوشن(ریز رقت).نشریه علوم باغبانی.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Jan 2011 و ساعت 2 PM |
اندوسپور
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Nov 2010 و ساعت 3 PM |
                                                     جلال خرمالی(میکروبیولوژیُ)

علم ژنتیک ثبا ت وتغییرات صفا ت فیزیولوژیکی مشخص کننده ی هرموجودرابررسی میکند.واحدوراثت ژن نام دارد که قطعه ای ازDNA که ناقل اطلاعات لازم برای یک صفت بیوشیمیایی یا فیزیولوژیکی خاص است.ژنتیک میکروب ها نشان داده که ژنها ازDNA تشکیل شده اند واین مشاهدات اساس زیست شناسی مولکولی را بنیان گذاشت.علاوه بر این ژنتیک میکروب ها مارا با فرایند های وراثت ژنها وتظا هرات آنها آشنا ساخته است.طول مولکولDNA را بر حسب هزار جفت بازی یاkbp(kilobasepair) نشان   می دهند.

ساختار ژنوم باکتری ها: ژنوم به کل اطلاعات ژنتیکی یک موجود زنده اتلاق می شود. کروموزوم باکتری ها حلقوی و حدودkbp  4000   است. علاوه بر کروموزوم اصلی باکتری ها DNA حلقوی دیگری (پلازمید) نیز در باکتری ها وجود دارد که اطلاعات لازم برای تولید مثل، مقاومت به آنتی بیوتیک ها ، ژن تولید گال در گیاهان (باکتری آگروباکتریوم تومی فاشینس) ، تولید انترو توکسین و... روی آن قرار گرفته است . پلازمید ها توسط سایر باکتری ها از طریق دیواره جذب        می شوند. نتیجه ی چنین رویدادی ایجاد سویه های جدید مقاوم به آنتی بیوتیک ها است .این رویداد ترانسفورماسیون نامیده    می شود که اساس مهندسی ژنتیک (بیو تکنولوژی) در حال حاضر است. با استفاده از انتقال ژن بیماریزا از یک باکتری به باکتری غیر بیماریزا و تولید واکسن ها و مواد مفید دیگر مانند انسولین انسانی از طریق انتقال ژن انسولین ساز انسانی به باکتری ها و ... نتیجه ی مطلوب انتقال ژن ومهندسی ژنتیک باکتری ها است .

انتقال ژن در باکتری ها به سه صورت انجام می شود :

1)       انتقال بی واسطه ی ژن ها : ژن ها به صورت  DNA  برهنه انتقال پیدا می کنند .

2)      هم یوغی:ِِDNA  پس از تماس بین دو سلول باکتری از طریق پیلی انتقال پیدا میکند.

3)     انتقال با واسطه:به وسیله ی فاژها منتقل میگردند.

انتقال بی واسطه که اولین بارتوسط گریفیت پزشک انگلیسی در سال1928دراثر آزمایش روی باکتری دیپلواسترپتوکوکوس پنومونیا روی موشها تحت پدیده ی ترانسفورماسیون کشف شد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Oct 2010 و ساعت 5 PM |
                                               محبوبه میرزایی

انواع رنگ آمیزی:

* رنگ آمیزی ساده     جهت مشاهده ی شکل و مورفولوژی باکتری و آرایش آنها

 

* رنگ آمیزی افتراقی    1-رنگ آمیزی های متداول   رنگ آمیزی گرم  رنگ آمیزی اسید فست

    2-مشاهده ی ساختمان های مختلف   رنگ آمیزی کپسول

                                                                         رنگ آمیزی اسپور

                                                                           رنگ آمیزی هسته

                                                                           رنگ آمیزی تاژک

رنگ آمیزی ساده:

 برای مقایسه ی شکل ها و بررسی آرایش سلول های باکتری است. در رنگ آمیزی ساده ترجیحاَ از رنگ های بازی(کروموژن با بار مثبت)استفاده می شود،زیرا اسیدهای نوکلئیک و ترکیبات خاص دیواره دارای بار منفی بوده و با کروموژن های کاتیونیک پیوند برقرار می کنند.متداول ترین نوع رنگ هایی که در این نوع رنگ آمیزی استفاده می شود عبارتند از: متیل بلو(رنگ آبی)،کریستال ویوله(رنگ بنفش)،کربول فوشین(رنگ قرمز)

رنگ آمیزی گرم:

 رنگ آمیزی گرم(gram staining) یکی از مهمترین و متداولترین روش های رنگ آمیزی در میکروبیولوژی است که اولین بار توسط"کریستین گرم" ابداع شد.در این رنگ آمیزی باکتری ها بر مبنای رنگ باکتری پس از رنگ آمیزی به 2دسته "گرم مثبت و منفی" تقسیم می شوند.رنگ باکتری پس از رنگ آمیزی به توانایی حفظ رنگ اول و به عبارتی به ساختمان دیواره سلولی باکتری بستگی دارد.

در رنگ آميزي گرم باكتري هاي گرم مثبت پس از رنگ آميزي به رنگ بنفش و باكتري هاي گرم منفي به رنگ قرمز مشاهده مي شود.گرچه هردو گروه يعني باكتري هاي گرم مثبت و منفي داراي ديواره مي باشند ولي فرق بين اين دو گروه مربوط به خواصي است كه در ساختمان ديواره سلولي آنها وجود دارد.اساس ساختمان در ديواره سلولي باكتري هاي گرم مثبت يك لايه ضخيمي است از پپتيدوگليكان ولي در باكتري هاي گرم منفي ضخامت آن به حداقل مي رسد.

 

 كاربرد رنگ آميزي گرم:

از رنگ آميزي گرم به دوجهت استفاده مي شود:

™   شناسايي جنس باكتري

™ انتخاب آنتي بيوتيك مناسب (باكتري هاي گرم مثبت در مقايسه با باكتري هاي گرم منفي نسبت به پني سيلين Gحساسيت بيشتري دارند.)

 

à   با اين حال همه ي باكتري ها را نميتوان با رنگ آميزي گرم مشاهده كرد.

 

روش رنگ آميزي باكتري هاي گرم مثبت و منفي:

1-ريختن يك قطره آب مقطر روي لام

2-برداشتن يك لوپ از باكتري و مخلوط كردن با آب مقطر

3-خشك كردن نمونه در مجاورت هوا و فيكسه كردن آن

4-افزدن رنگ اوليه (در اين مرحله رنگ كريستال ويوله به مدت 1 دقيقه اضافه مي شود.)

5-شستشو با آب و خشك كردن در معرض هوا

6- افزودن محلول لوگول که یک محلول تثبیت کننده است به مدت 1 دقیقه

7- شستشو با آب و خشك كردن در معرض هوا

8- افزودن محلول رنگ بر ( الکل ) به مدت 20 دقيقه

™  این عامل دو عمل را انجام می دهد:

      الف)حلال چربی است.                  ب) دهیدراته کننده پروتئین ها است.

9- شستشو با آب و خشك كردن در معرض هوا

10- اضافه کردن رنگ سافرانین به مدت 10 ثانیه (که در باکتری گرم مثبت به دلیل ضخامت بیشتر دیواره رنگ باقی مانده از سافرانین را در خود نگه میدارد در صورتیکه در باکتری گرم منفی بعد از رنگبری با الکل ضخامتی از دیواره باقی نمانده یا بسیار کم است و رنگ را در خود نگه نمی دارد.)

11- شستشو با آب و خشك كردن در معرض هوا

çبا مشاهده ی باکتری در زیر میکروسکوپ با عدسی 60 تفاوت رنگ باقی مانده در هر2 نمونه را می بینیم، که باکتری گرم مثبت به رنگ بنفش و باکتری گرم منفی به رنگ قرمز یا صورتی دیده می شود.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 17 Jun 2010 و ساعت 12 PM |
                                                    فاطمه بزی

تب برفکی بیماریست فوق العاده مسری که عامل ان ویروس اپی درموتروپ از دسته پیکورنا

 

ویروسهاستکه درشرلیط طبیعی نشخوارکنندگان وخوک رامبتلا می سازد ونشانه های ان تاول

 

هایی در دهان بین سم وناحیه پستان می باشد این بیماری از خطرناکتری وپرضررترین بیماریهای

 

واگیردامی است تلفات این بیماری چندان زیاد نیست ولی به علت وجودجراحات درقسمتهای

 

مختلف بدن مانند دهان – سم – پستان استفاده از دام رامشکل وانها رالاغر میکند ومقدارشیرفوق

 

العاده کاهش می یابد وگاهی پس از بهبودی ظاهری عوارضی مخصوصا در قلب به جا می گذارد

 

که غیرقابل علاج است این دسته از ویروسها ارای خواص  اوگلوبولین میباشد پوشش خارجی

 

پروتئنی این ویروس را می توان به وسیله فنل از بین برد واسید ریبونوکلئیک (R.N.A) داخلی را

 

ازاد ساخت این ویروس در گرما مقاومت زیادی نمیکند ولی درسرما به خوبی حفظ میشودبرحسب

 

مشاهده ثابت شده است که حرارت پاستوریزاسیون قدرت بیماری زایی انرا ازبین میبرد نقاومت

 

این ویروس دربرابر خشکی متغیر است اگرویروس همراه بامواد البومین دار باشد باسرعت

 

وبطورکامل خشک ودرهمان حال نگهداری شود مدتها زنده خواهد ماند این ویروس نسبت به

 

محلولهای عادی سوبلمه وکرزل مقاوم است مواد شیمیایی منعقدکننده معمولا درون ویروس اثری

 

ندارد زیرا عامل بیماری تب برفکی همواره درترشحات وبافتها بواسطه مواد البومینی احاطه شده

 

ودر اثر انعقاد انها ماده گندزدا نمیتواند به ویروس برسد وانرا تحت تاثیر قرار دهد .

 

منبع : آقای دکتر شیمی . ا. بیماری های ویروسی دام. انتشارات دانشگاه تهران سال 1346

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2010 و ساعت 2 AM |

                                             زهره السادات حسینی

درماتوفیتها گروهی از قارچها هستند که برای رشد،از کراتین استفاده مینمایند؛بدین علت تمایل دارند که در قسمت سطحی پوست شامل لایۀ شاخی پوست ، ناخن ها ، چنگال ، موی انسان و حیوان مستقر شوند . عارضه اصلی این گروه

از قارچها ایجاد ضا یعه حلقوی است که کچلی یا رینگ ورم نامیده می شود .

 آنها را جزء گروه آسکومیستها  دسته بندی  نموده اند.گونۀ نانیزیا مرحله  جنسی  میکروسپورومها و گونۀ آرترودرما مرحلۀ  جنسی  همه تریکوفیتونها می باشند.

درماتوفیتها به پوست و پشم حیوانات هجوم برده و عارضه ای به نام اکتوتریکس ایجاد می کنند.

زیستگاه طبیعی

در ماتوفیتها خاک دوست دارای زندگی آزاد و گندروی در خاک می باشند.میکروسپوروم ژیپسئوم و میکروسپوروم نانوم نمونه هایی از درماتوفیتهای  خاک دوست هستند  که می توانند ضایعاتی را در انسان و حیوان ایجاد نمایند.

برخی از درماتوفیتها به زندگی در پوست حیوانات خاصی عادت نمو-ده اند به عنوان مثال می توان به موارد زیر  اشاره کرد:

- میکروسپوروم کنیس: گربه

- تریکوفیتون وروکوزوم: گاو

- تریکوفیتون منتا گرو فیتس: جوندگان

بیماریزایی

درماتوفیتها قادرند کراتین را هیدرولیز نموده و بدین طریق به اپیدرم وفولیکول مو آسیب وارد نمایند.فرآورده های متابولیکی قارچ در میزبانموجب واکنش  ازدیاد حساسیت و ایجاد  ضایعه می شود.افزایش  پاسخ التهابی میزبان برای قارچ زیانبار است و بنابراین موجب رشد سطحی وحرکت گریز از مرکز درماتوفیتها شده و در نتیجه ضایعات به صورت حلقوی دیده می شوند که در مرکز التیام یافته و در حاشیه آن التهابوجود دارد.

عفونتهای درماتوفیتی علائم متفاوتی دارند که می توان آنها را به شکل زیر خلاصه نمود:

- عفونتهای غیر آشکار تحت بالینی.

- کچلی(رینگ ورم).

- ضایعات عمومی که ممکن است با جرب ها یا عفونتهای ثانویه باکتریایی  که اغلب عامل  آنها استافیلوکوک  اورئوس یا استافیلوکوک اینترمدیوس هستند توأم شده باشند.

همه گیری شناسی

درماتوفیتهای مهم در حیوانات به وسیلۀ دامهای آلوده ابقاء می شوند؛بدین ترتیب که بیماری از این دامها به روش  مستقیم به سایر حیواناتهمان گونه منتقل می شود. این آرتروسپورها در موها و قطعات ریخته شده  پوست به مدت حداقل6 تا12 ماه زنده میمانند .

 

منبع:  کتاب قارچ شناسی و بیماری هایی قارچی در دامپزشکی       مؤلفین: پی.جین .کویین –ام.ای.کارتر – بی.مارکی – جی آر.کارتر     مترجم: دکتر اردشیر سالمی                    ناشر :تهران مرکز ناشر سپهر – نیکخواه (1378)        ص :45-48-49

 

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2010 و ساعت 1 AM |
                                               مینا شهرکی  

این باکتری کرم منفی و میله شکل، بزرگترین جنس باکتری ها هستند که در مواد غذایی تازه وجود دارند در صد مولی GTC در DNA آنها70-58 است بنابراین گروه نامتجانسی هستند آنها باکتری های رایج خاک و آب بوده و از پراکندگی وسیعی در مواد غذایی بویژه سبزی ها ،گوشت ،طیور و فرآورده های دریایی بر خوردارند. سودمونانسها مهمترین گروه باکتری ها در رابطه با فساد مواد غذایی تازه سرد شده هستند چراکه تعداد زیادی از گونه ها و نژادهای آنها سرما دوست اند تعدادی از آنها رنگدانه های محلول در آب به رنگ آبی مایل به سبز تولید می کنند در حالیکه در انواع فساد مواد غذایی این این رنگدانه ها تولید نمی شوند . الف) شایع ترین نوع فساد سودموناس ها فساد در تخم پرندگان

1.فساد سبزی ناشی از گونه های.. سودموناس بویژه سودموناس فلورنس

2.فساد بی رنگ ناشی از سودموناس 3.فسادسیاه 4.فساد صورتی در فراورده های شیری :1. شیر خام 2.شیر پاستوریزه 3.کره(بوی شبیه را بدبویی آمریکایی (skunklike oder) .(لخته شیر را تبدیل می کنند) 

ناشی از رشد سودموناس مفتیکا و تغییر رنگ سیاه ناشی از سودموناس نیگریفاسینس .

 تمامی فراورده های شیری از قبیل شیر. کره. پنیر. خامه. بدلیل ترکیب شیر محیط رشد مناسبی برای تمام انواع ارگانیسم های مولد فساد رایج شامل کیک و مخمر ها است بعضی از باکتری ها همیشه در شیر وجود دارند می توانند در شیر زنده مانده و شاید هم تکثیر پیدا کنند اما شیر برای اغلب انها محیط رشد مناسبی محسوب نمی شود . بعضی از این باکتری ها در اثر رقابت سایر میکروارگانیسم ها و نامساعد شدن محیط زیست خود از بین می روند . باکتری ها که بطور معمول در شیر وجود دارند عبارتنداز باکتری های مولد اسید لاکتیک کلیفرم ها باکتری های مولد اسیدپیوتیدیک . اسیدپروپیونیک و باکتری های مولد فساد نتروکوکوس. لاکتوباسیلوس. استریتوکوکوس. لولونوستوک . لاکتوکوکوس. میکروباکتریوم . یروپیونی باکتریوم . میکروکوکوس . کلی فرم ها . پروتئوس. سودموناس. باسیلوس.

 وگندزایی که به عنوان زمینه میکروبی شیر محسوب میشوند.

شیر پاستوریزه شده توسط اسیدپتوکوکوسی های مقاوم به حرارت فساد می شود این باکتری ها لاکتوز شیر را به اسیدلاکتیک نموده و با کاهشph شیر به حدود 5/4 باعث انعقاد انها میشوند در صورت حضور لاکتویاسیلوس این میکروارگانیسم ها فعالیت تخمیری را ادامه داده و ممکن است ph.شیر رابه 4 یا پایین تر برساند اگر اسیورکیک  وجود داشته باشد در سطح شیر رشد نموده و ph شیر را به سمت خنثی افزایش می دهد در نتیجه باکتری ها با قدرت پروتئولیتیک بیشتر نظیر گونه های سودوموناس رشد نموده و لخته شیر را تبدیل به مایع می کنند.

              

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 1 Jun 2010 و ساعت 5 PM |
                                                  مریم دینکو

گونه های این جنس پاتوژن گیاهی بوده و باعث نکروز ، گال، پلاسیده شدن یا پوسیدگی نرم در گیاهان می شود و از این رو به گیاهان ، سبزیها و میوه ها صدمه وارد می کنند اروینیا کاروتوورا عامل بیماری ( پوسیدگی نرم باکتریایی ) است. اروینیا کاروتوورازیر گونه کاروتوورا سبب پوسیدن تعداد زیادی از گیاهان می شود . اروینیا کاروتوورا زیر گونه اتروسپتیکادر سیب زمینی ( پوسیدگی سیاه ) ایجاد می کند . اروینیا کاروتوورا زیر گونه بتاواسکولوروم عامل پوسیدگی نرم در چغندر قند می شود

این باکتری گرم منفی روده ای،میله ای شکل بوده و بخصوص در گیاهان یافت شده و باعث فساد نرم باکتریایی در انها می گردد . درصد مولی    G+C در   DNA آنها    54.1-53.6     است.

 منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر-

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 1 Jun 2010 و ساعت 5 PM |
                                                      محبوبه میرزایی

این جنس متعلق به راسته ی انترو باکتریالس  و خانواده ی انتروباکتریاسه می باشد.باکتری های این جنس  به شکل میله ای راست و گرم منفی بوده و بوسیله ی تعداد زیادی تاژک های پریترش متحرک هستند.هوازی تا بی هوازی اختیاری و بیشتر هم در حین رشد و تکثیر تغییر شکل می دهند. از مشخصات بارز این باکتری ها حالت خزندگی آنها در سطح محیط کشت می باشد و پرگنه ها به صورت یک لایه نازک در می آید. به استثنای یک گونه بقیه گونه ها گلوکز را با تولید اسید وگاز تخمیر می کنند. همچنین به غیر از یک گونه، سایر گونه ها قادر به هیدرولیز اوره می باشند، گونه های مختلف جنس پروتئوس غالباَ به عنوان عامل فساد بر روی گوشت،ماهی،تخم مرغ و سایر مواد غذایی که در شرایط معمولی نگهداری می شوند،حضور دارند.اما آنها به ندرت در روده انسان و حیوانات سالم و یا در اختلالات  گوارشی مشاهده می نمایند. "پروتئوس وولگاریس"  یکی از مهمترین گونه این جنس می باشد که در حین تجزیه مواد غذایی ایجاد ترکیبات بدبو می نماید.

 "پروتئوس وولگاریس"

منبع:

اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی

تالیف: سید علی مرتضوی-الهام خانی پور-سید هاشم حسینی پرور

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 1 Jun 2010 و ساعت 12 PM |
                                                     کاظم تکر

-ايروموناس که عفونت روده ای داشته با علایم لاغری وموکوس

2-کامبیلو باکتر ژژونیکه عفونت ادراری داشته با علایم اسهال و سردرد وشکم درد

3-اشریشیا کلی که عفونت مننژیت با علایم هسهال آبکی و تب و آسیب به کلیه

4-سالمونلا که با عفونت تب تیفوييد و علامت تب

5- استربتو کوکوس با عفونت گوارشی با علایم شکم درد و اسهال و تب

6-اب تازه  با عفونت سبک کلرا با علایم اسهال شدید

بروتزوها در قسمت خاصی از بدن جمع شده که سیست نامیده میشود.

بروتوزوها ی عامل بیماری شناور در اب عبارتند از

1-امیب باعث بیماری امیب با علایم سردرد و تب و اسهال شدید

2-کریبتوس بوریدیوم بارودوم با علایم بی حالی و بی اشتهایی

3-ژیاردیا باعث بیماری ژیاردیازیس با علایم گرفتگی شکمی و کوفتگی و اسهال

4-توکسو بلاسمو گاندی باعث بیماری توکسو بلاسمولیز با علایم انفولانزا والتهاب و عفونت مغذی

این میکرو اورگانیسم ها با روش های زیر از اب حذف میشوند

1-حذف آمونیوم و نیترات

2-حذف فسفات

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 May 2010 و ساعت 1 PM |
                                              سالومه مظلومی

ماست پروبيوتيك يك ماست غني شده است كه با استفاده از آن مي توان باكتري هاي مفيد و لازم را نيز از اين طريق تامين كرد . اين محصول در دمايي بين 38 تا 45 درجه سانتي گراد تهيه مي شود و منبع غني از كلسيم و ويتامين k است و حاوي مقادير زيادي ميكروارگانيسم هاي مفيدي است كه به تعادل داخل بدن كمك مي كند . اين ماده لبني حاوي اسيدهاي آمينه ضروري است كه براي سلامت انسان مفيد است. تريپتوفان يكي از اين اسيدهاي آمينه است كه موجب جذب و ذخيره كلسيم و منيزيم مي شود و در نهايت به تقويت سيستم عصبي منجر مي شود.
و  ماست پروبيوتيك را بايستي تا هنگام مصرف ، سرد نگه داشت تا هم ميزان زنده ماندن باكتري هايي مفيد و هم اثرات پايدار اين فرآورده ها را تضمين نمود.
پروبیوتیك ها به تحریك رشد باكتریهای مفید روده و یا به كاهش بیماری زایی میكروب های مضر كمك می كنند و اثربخشی آنها تا زمانی است كه پروبیوتیك مصرف شود. باكتري هاي مفيد در توليد تركيبات مورد نياز بدن مانند ويتامين ها و اسيدها ي آلي نقش موثري به عهده دارند.. فلور ميكروبي روده وابستگي زيادي به ماده غذايي مورد استفاده شخصي دارد.. علاوه بر كمك به گوارش مولكولهاي پيچيده ، تركيباتي مانند ويتامينها و آنتي بيوتيكهاي مختلف را توليد كرده كه بدن مفيد است  

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 May 2010 و ساعت 1 PM |

                                                    مریم دینکو

این باکتری ها دی ساکارید ها یا پلی ساکارید ها را به قند های ساده تر تجزیه می کنند. تعداد کمی از باکتری ها آمیلولیتیک هستند ، یعنی دارای آنزیم امیلازاند که موجب هیدرولیز نشاسته در خارج سلول می شود . باسیلوس سوبتیلیس و کلستریدیوم بوتیریکوم آمیلولیتیک اند . تعداد کمی از باکتری ها توانایی هیدرولیز سلولز را دارند . گاهی اوقات کلستریدیوم را به دو گروه پروتئولیتیک(که احتمالا باعث تجزیه قندها می شود )و ساکارولیتیک (که قند ها را تجزیه کرده ولی بر پروتئین ها بی اثرند ) تقسیم میکنند . کلستریدیوم لنتوپوترسنس پروتئولیتیک است ف ولی معمولا قادر به تخمیر کربو هیدرات ها نیست . در حالی که کلستریدیوم بوتریکوم غیر پروتئولیتیک است ف اما قند ها را تخمیر می کند

 

منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی – میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر-

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 May 2010 و ساعت 1 AM |
                                                       مریم دینکو

این باکتری های گرم منفی و میله ای شکل ، بزرگترین جنس باکتری ها هستند که در مواد غذایی تازه وجود دارند . درصدمولی   G+C  در   DNA  آنها    70-58 است. بنابراین گروه نا متجانسی هستند. آنها باکتری رایج خاک و آب بوده و از پراکندگی وسیعی در مواد غذایی به ویژه سبزی ها گوشت ، طیور و فرآورده های دریایی برخوردارند . سودوموناس ها مهمترین گروه باکتری ها در رابطه با فساد مواد غذایی تازه سرد شده هستند چرا که تعداد زیادی از گونه ها و نژاد های آنها سرما دوست اند . تعدادی از آنها رنگدانه های محلول در آب به رنگ آبی مایل به سبز تولید می کنند در حالی که در برخی از انواع فساد مواد غذایی، این رنگدانه ها تولید نمی شوند

 

منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی – میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر-

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 May 2010 و ساعت 1 AM |
                                                فاطمه یزدانفر

جنس مایکوباکتریوم عمدتا شامل ارگانیسم هایی است که به صورت گسترده و بی ضرر در طبیعت پراکنده هستند . اما این باکتری ها به خوبی به عنوان عامل ایجاد دو نوع بیماری انسانی بسیار خطرناک و قدیمی یعنی توبرکلوزیس و جزام شناخته می شود و TBکه کاپیتان هدایت بشر به سمت مرگ است . بیشتر در اثر مواد غذایی به وجود می آید . همچنین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل در انسان نیز  می باشد . مایکوباکتریوم عموما باکتری های کم توقع گرم مثبت غیراسپورزا از نظر شکل ظاهری متغیر هوازی با طول 14-4 میکرون هستند . مایکوباکتریوم برویس مزوفیل بوده و نسبت به حرارت مقاوم نیستند و به اسانی تحت شرایط پاستوریزاسیون معمول شیر از بین می رود .  یک جنبه خاص مایکوباکتریوم ها ترکیب شیمیایی دیواره سلولی آنهاست . دیواره سلولی این باکتری دارای میزان چربی بالایی بوده از اسیدهای میکولیک استریفیه شده ، ترکیب کمپلکس با شاخه جانبی ، هیدروکسی لیپیدها با فرمول عمومی (    R1CHOH   . CHR2COOH) که R1  وR2زنجیره های آلیفاتیک طویلی هستند . تشکیل شده و در نتیجه این دیواره بسیار هیدروفوب و مومی است و این امر موجب ایجاد خصوصیات مهمی در این ارگانیسم ها می شود . در بروز بیماری سل ناشی از مواد غذایی ، مایکوباکتریوم بوویس از طریق لوله گوارشی وارد بدن می شود . و عفونت اولیه معمولا در غدد لنفاوی مزانتریک به وقوع می پیوندد . این باکتری توسط ماکروفاژها احاطه می شود . پس می توان آنها را از گره های که به نام توبرسل ها یا گرانول ها نامیده می شود جداسازی کرد . تخریب های ناشی از بیماری سل را می توان به وسیله بازرسی لاشه بعد از کشتار تشخیص داد . اما می توان بیماری را با استفاده از تست توبرکولین در حیوان زنده و انسان شناسایی نمود

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 May 2010 و ساعت 1 AM |
                                           محبوبه میرزایی ایلالی

از سال 1898 نشان داده شده است که یک نوع باکتری فوق العاده کوچک با مشخصات غیر عادی موجب بیماری پلوروپنومونی در گاو می شود.از آن سال به بعد تعداد زیادی از میکروبهای مشابه از حیوانات،گیاهان،فاضلاب ها،خاک و منابع دیگر جدا کرده اند و سالهاست که همه ی آنها را تحت نام کلی PPLO (Pleuropneumonia ) می شناسند،ولی درحال حاضر آنها را به نام میکوپلاسم نیز می نامند.سلول های آنها که در حدود 0.25 میکرون قطر دارند کوچکتر از سایر باکتری ها هستند و چون فاقد دیواره ی سلولی می باشند،اشکال متفاوتی از خود نشان می دهند. از جنبه های مختلف مشابه اشکال L باکتری ها هستند و بر روی محیط سفت کلنی های ریز مشابه تخم مرغ سرخ کرده تولید می نمایند.در واقع عقیده بر این است که این باکتری ها از اشکال L باکتری ها اشتقاق یافته اند.حتی میکوپلاسمای ساپروفیت احتیاجات غذایی اختصاصی دارند و انواعی که انگل می باشند فقط بر روی محیط های غنی، که باید الزاماَ حاوی استرول ها باشند،رشد می کنند.

این میکروب ها را می توان از نواحی مختلف بدن انسان(مثلاَ دستگاه تنفس و ادراری-تناسلی) جدا کرد. فقط گونه ی مایکوپلاسما پنومونی بیماری زا است.این گونه برای اول بار در سال1944 بوسیله ی ایتون و همکارانش از بیمارانی که مبتلا به پنومونی غیر عادی بودند جدا گردید.در پنومونی غیر عادی پاسخ بیمار نسبت به آنتی بیوتیک ها مشابه پاسخ بیماری پنومونی نیست. این میکروب در ابتدا عامل ایتون نامیده می شد و تصور میرفت  جزء ویروس ها باشد، ولی در سال 1962 در محیط  کشت PPLO تغییر یافته ای پرورش داده شد و معلوم گردید که صفات این گروه را دارا میباشد. عفونت ناشی از میکوپلاسما پنومونی در اغلب نقاط دنیا شایع است و تخمین زده شده که 30-10 درصد همه ی عفونت های حاد بخش تحتانی دستگاه تنفس بوسیله ی این میکروب پدید می آید. به نظر می رسد که یکی از عوامل اصلی سندروم پنومونی غیر عادی همین میکروب است که به صورت موارد پراکنده و یا همه گیری محلی بروز می کند. در نیمی از موارد بیماری که عامل آن میکوپلاسما پنومونی است ودر نیمی از موارد که سایر میکروب ها دخالت دارند، خون بیمار حاوی "آگلوتینین سرد" است و در برودت یخچال قادر به آگلوتینه کردن گلبول های قرمز می باشد.آگلوتینین های خاص سویه ای از استرپتوکوک در عفونت میکوپلاسما پنومونی نسبت به میکوپلاسما پنومونی اختصاصی تر است ولی شواهد سرولوژیکی روشنتر مؤید تولید شدن پادتن هایی در طول دوره بیماری است که با سوسپانسیون میکوپلاسما پنومونی واکنش ثبوت مکمل انجام می دهد.

برای تهیه کشت آن می توان به کمک سواب از ناحیه گلو وحلق و یا از خلط یا خون برداشت نمود ولی رشد باکتری کند بوده و برای تولید کلنی قابل رؤیت چند هفته وقت لازم است.میکو پلاسما فاقد دیواره سلولی بوده و در مقابل پنی سیلین و سایر آنتی بیوتیک هایی که بر دیواره ی سلولی مؤثرند، مقاومند.

برای درمان بیماری ناشی از آنها میتوان از تتراسایکلین ها یا اریترومایسین استفاده کرد. سایر مایکو پلاسما های جدا شده از انسان عبارتند از میکوپلاسماهمونیس و سویه های T(تولید کلنی های کوچک می کند). به تازگی گونه ی دیگری که بر اوره مؤثر است به نام " اوره پلاسما- اوره لیتیکوم"  شناخته شده است. این 2میکروب گهگاهی دردستگاه ادراری –تناسلی زن و مرد بسر برده و اغلب در عفونت های دستگاه تناسلی مشارکت دارند.  

منبع:

کتاب میکروب شناسی پزشکی

ترجمه: دکتر فریدون ملک زاده،دکتر منوچهر شهامت، دکتر محمد مهدی آل محمد

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 May 2010 و ساعت 11 PM |
                                           فاطمه یزدانفر

این باکتری باعث مسمومیت غذایی می شود. بیماری هایی نظیر اسهال شدید ، دل پیچه ، استفراغ  مشاهده گردید . در غذاهای گوشتی در بین غذاهای مشکوک به باسیلوس مولد اسپور جدا سازی گردید . این باکتری از جنس باسیلوس گرم مثبت ،هوازی ، میله ای و اسپورزا هستند در بعضی موارد نیز خصوصیات گرم منفی و یا گرم متغیر نشان می دهند . طبقه بندی آن پیچیده است . باسیلوس سرئوس یک باکتری اختیاری بی هوازی با سلول های رویشی طویلی است که طول آنها 1 میکرون و در صورت ایجاد زنجیر 3-5 میکرون دیده می شود . علائم سندروم اسهال شبیه به علائم مسمومیت غذایی کلستریریوم پرفینجرمی باشند.این بیماری حدود16-8ساعت پس ازمصرف غذایی آلوده ایجادشده ودوره بیماری حدود12تا24ساعت بطول می انجامد.

درشیوع مسمومیت غذایی باسیلوس سرئوس موادغذایی آلوده حاوی تعدادزیادی ارگانیسم می باشندوبنابراین تکنیک های غنی سازی موردنیازنیستند.توانایی تولیداسپورهای مقاوم به فاکتورهای نظیرخشک کردن وحرارت دادن موجب می شودکه مسمومیت غذایی باسیلوسی به صورت گسترده ای درموادغذایی شایع باشدبه هرحال دراغلب موارداین ارگانیسمهاتنهابخش کوچکی ازکل فلورمیکروبی راتشکیل می دهندوتعدادآنهاجهت ایجادبیماری کافی نیست

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 9 AM |
                                                     فاطمه یزدانفر

پاتوژن ناشی از مواد غذایی است که اخیرا اهمیت زیادییافته اند . این باکتری توانایی رشد در دماهای پایین را دارد و با افزایش کاربرد سرما در نگهداری مواد غذایی خطرات ایجاد شده توسط این پاتوژن نیز افزایش می یابد . آئروروموناس باکتری میله ای شکل ، گرم منفی ، کاتالاز مثبت ، اکسیداز مثبت و قادر به تخمیر قند گلوکز هستند  . این ارگانیسم معمولا به وسیله تک تاژک قطبی متحرک می باشد . مهمترین منشا این ارگانیسم محیط های آبی نظیر دریاچه های آب شیرین ، چشمه ها و سیستم های فاضلاب است . تعداد ارگانیسم های موجود به فاکتورهایی نظیر میزان مواد معدنی و درجه حرارت بستگی دارد . التهاب معدهای روده ای آئروموناس غالبا در کودکان زیر 5 سال به وقوع می پیوندد . این بیماری ملایم و شخص بیمار خود به خود بهبود می یابد . علایم بیماری غالبا با اسهال آبکی شدید همراه است و در بعضی موارد نیز اسهال خونی است . گونه های آئروموناس به ویژه هیدروفیلا و سوبریا فاکتورهای مختلفیاز تعدادی آنتروکسین های سیتوکسیک و سیتوتوتیک مختلف تولید می کند . بعد از نقش آئروموناس در ایجاد التهاب روده ای معده ای این ارگانیسم در افرادی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده است . احتمالا از طریق آب و مواد غذایی موجب ایجاد عفونت های شدید خارج روده ای می گردد آئروموناس های گروه هیدروفیلا از مواد غذایی تازه مختلف از قبیل گوشت ، ماهی ، طیور ، شیر خام و سبزیجات سالادی و آبذ جدا گردیده . توانایی برخی از نژادها جهت رشد در درجه حرارتهای خیلی پایین منجر به افزایش تعداد و آنها در شرایط سرد می شوند . به طوری که این ارگانیسم ها می توانند بخش مهمی از فلور میکروبی عامل فساد را در گوشت های سرد تشکیل دهند . این ارگانیسم ها نمی توانند حتی در فرآیند های پخت ملایم زنده باقی بمانند . در نتیجه آلودگی بعد از فرآیند از طریق محصولات خام یا آب آلوده به مواد غذایی وارد شوند .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 9 AM |
                                                     فاطمه یزدانفر

این باکتری پاتوژن ناشی از مواد غذایی است که اخیرا اهمیت زیادی یافته است . این باکتری توانایی رشد در دماهای پایین را دارد . با افزایش کاربرد سرما در نگهداری مواد غذایی خطرات ایجاد شده توسط این پاتوژن نیز افزایش می یابد. این باکتری میله ای ، گرم منفی ، کاتالاز مثبت ، اکسیداز مثبت و قادر به تخمیر قند گلوکز هستند این ارگانیسم معمولا به وسیله تک تاژک قطبی متحرک می باشد . مهمترین منشا این ارگانیسم محیط های آبی نظیر دریاچه های آب شیرین چشمه ها و سیستم های فاضلاب است تعداد ارگانیسم موجود به فاکتورهایی نظیر میزان مواد مغذی و درجه حرارت بستگی دارد .

التهاب معدهای رودهای آئروموناس غالبا در کودکان زیر 5 سال به وقوع می پیوندد . این بیماری ملایم و شخص بیمار معمولا خود به خود بهبود می یابد . علایم بیماری غالبا با اسهال آبکی شدید همراه است و در بعضی موارد نیز اسهال خونی است جدا از نقش آئروموناس ها در ایجاد التهاب روده ای معده ای این ارگانیسم در افرادی که سیستم ایمنی آنها تضعیف شده است احتمالا از طریق آب و مواد غذایی موجب ایجاد عفونت های شدیدخارج روده ایمی گردد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 9 AM |

فاطمه یزدانفر

 این سالمونلا به عنوان پاتوژن های انسانی در نظر گرفته می شود ، هر چند از نظر خصوصیات و شدت بیماری که ایجاد می نمایند با یکدیگر متفاوت هستند . تب تیفوئید (حصبه ) شدیدترین و در نتیجه اولین عفونت سالمونلا هایی بود که به طور یقین گزارش گردید . سالمونلا ها اعضای خانواده ی انتروباکتریاسه هستند . این ارگانیسم ها گرم منفی ، غیر اسپورزا مثبت و اکسیداز منفی بوده و معمولا توسط فلاژن های پرتریش متحرک هستند . رشد آنها در دامنه حرارتی 5 درجه سانتی گراد تا 47 درجه سانتی گراد با اپتیمم 37 درجه سانتی گراد به ثبت رسیده اند . سالمونلا ها نسبت به حرارت حساس هستند . و در دما های پاستوریزاسیون به آسانی از بین می روند سالمونلای عامل ایجاد یک سری علائم بیماری زایی هستند . که بر این اساس آنها را در گروه عوارض گوارشی و بیماری سیستمیک تقسیم بندی می نمایند

1-گوارشی = عامل اصلی بیماری های معده ای روده ای غالبا سروتیپ هایی هستند که به طور گسترده در انسان و حیوان یافت می شود . علائم بیماری ممکن است برحسب شدت بیماری از حالت ناقل بودن تا اسهال شدید همراه باشد که متداول ترین نشانه بیماری سالمونلا زیس می باشد .

2-  بیماری سیستمیک = سروتیپ های سازگار با میزبان دارای خاصیت تهاجمی ، شدیدتر بوده و تمایل ایجاد بیماری سیستمیک در میزبان خود دارند خصوصیتی که با مقاومت آن ها در برابر هضم فاگوستیوزیمرتبط است . در انسان این مسئله در مورد با سیلوس های تیفوئید و |پاراتیفوئید یعنی سالمونلاتیفی سالمونلا پاراتیفی  مشاهده     A.B.Cمیشود به طوری که این ارگانیسم  ها موجب ایجاد بیماری سمی یعنی تب روده ای می شود . سالمونلا زیس به عنوان یک عفونت منتقل شده از حیوان به انسان توصیف می شود . زیرا منشا عمده بیماری انسانی حیوانات آلوده هستند . انتقال بیماری به وسیله مسیر مدفوعی دهانی صورت می گیرد که از طریق مسیر محتویات روده ای یک حیوان آلوده همراه با مواد غذایی یا آب وارد بدن انسان می شود

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 1 AM |
                                                      فاطمه یزدانفر

از نظر تاریخی و با یکی از بیماریهایی است که بیشترین هراس را در بشر ایجاد کرده است و عامل بیماری وبا می باشد . ویبریو باکتری های گرم منفی ، از نظر شکل ظاهری متغیر ( خمیده یا مستقیم ) میله ای کوتاه که معمولا با فلاژن های غطبی غلاف دار متحرک هستند . این ارگانیسم ها کاتالاز و اکسیداز مثبت و اختیاری بی هوازی می باشند . و قادرند که هم به کمک تخمیر و هم به کمک تنفس متابولیسم خود را انجام دهند . نمک طعام موجب تسرسع رشد تمام گونه ها می گردد و یک نیاز ضروری برای برخی از آنها است . معمولا دارای دوره کمون بین 1-3 روز می باشد . می تواند از یک اسهال ملایم خود بهبود یابند تا یک بیماری شدید کشنده متفاوت باشد . یک عفونت غیر تهاجمی است که در این بیماری ارگانیسم در مجرای روده تشکیل می شود و یک آنتروتوکسین بسیار قوی تولید می نماید و موجب اسهال بسیار آبکی و بی رنگ می شود که حاوی پوسته های مخاطی بوده و به عنوان مدفوع ابکی برنج توصیف می گردد . مسمومیت غذایی ویبریو پارا همولیتکوس به طور ثابت با مصرف ماهی و نرم تنان صدفدار مرتبط است . این بیماری می تواند در نتیجه آلودگی ثانوی محصولات پخته شده در آشپزخانه نیز به وقوع آید . هر چند ویبریو پارا همولیتکوس احتمالا تنها بخشی از فلور میکروبی طبیعی ماهی حاصل از آب های ساحلی در طی ماه های گرم تر سال تشکیل میشود

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 0 AM |
                                                        فاطمه بزی

- سیاه زخم (شاربن) : که عامل آن باسیلوس آنتراسیس می باشد حیوانات اهلی و تمام علف خواران حتی گوزن و شتر و فیل به این بیماری حساس هستند ولی گوشتخواران و همه چیز خواران حساسیت کمتری دارند وجود بیماری در انسان ممکن است با ظهور زخمی در پوست وحلق و حنجره یا لوله گوارش باشد اگر جدی باشد روی گردن و صورت هم ظاهر می شود این زخم بزرگ شده وبه شکل زخمی مرطوب در می آید ولی در حیوانات در اثر خوردن غذای آلوده مبتلا می شوند که ممکن است تورم روده یا معده ایجاد کند حیوان تب شدید دارد وممکن است به هنگام مرگ ترشحات خون آلودی که حاوی میکروب است از سوراخهای بدنش خارج شود گاو و گوسفند ممکن است بعداز 24 ساعت تلف شوند اما مدت طولانی تری زنده می ماند آزمایشهای ترشحات لبه زخم یا ترشحات ریوی ممکن است باسیلوس آنتراسیس را نشان بدهد. درمان بیماری با آنتی بیوتیکها صورت می گیرد وبرای پیشگیری از آن باید از واکسنهای مخصوص استفاده کرد

2- سالمونلوز: مسمومیت غذایی سالمونلائی انسان عفونتی است که بیشتر ناشی از سالمونلا تیفی موریوم میباشد این میکروب از حیوانات مختلف از قبیل سگ-گربه-خوک وبرخی از پرندگان جدا شده است در مسمومیت غذایی سالمونلائی سردرد وحالت تهوع ودردهای شکمی وجود دارد که به زودی استفراغ مکرر واسهال ظاهر می شود آلودگی با سالمونلا معمولا خود به خود بهبود میابد برای پیشگیری و کنترل آن باید در مصرف گوشت گاو بدون استخوان و همچنین گوشت گوساله و فرآورده های تازه سوسیس گوشت گاو بایستی دقت نمود واکسیناسیون گوساله ها که معمولا قبل از تماس حیوانات بالغ گله صورت می گیرد برای جلوگیری از عفونت این حیوانات اهمیت دارد در برخی از کشورها واکسنی زنده از سویه سالمونلادوبلین تهیه شده و غیر بیماری زا است که به صورت تجارتی موجوداست این واکسن مصونیت مناسبی درگوساله ها ایجاد میکند.

3-کلی باسیلوز: عامل آن اشریشا است که در گوساله باعث اسهال می شود واین بیماری در گوساله ها به خصوص هنگامی که آنها را از شیر آغوز محروم می کنند بوجود می آید این عامل در انسانها و همچنین در گاوها هم باعث اسهال می شود و باعث اختلالات دستگاه گوارش اطفال هم می شود.

4- استرپتوکوکوز: عامل آن استرپتوکوکوس است که از طریق مواد آلوده به طور مستقیم انتقال میابد که باعث گلودرد وتورم لوزه و تورم گوش میانی وسایرالتهابات چرکی در انسان است خوشبختانه اغلب گروههای میکروبی استرپتوکوک واستافیلوکوکهایی که در گلوی سگ وگربه وجود داشته ونسبتا در مقابل آنتی بیوتیکهای معمولی مقاوم هستند برای انسان بی ضرر بوده واهمیت بسیار کمی در ایجاد بیماری انسانی دارند.

5- کزاز: عامل آن کلسترودیوم تتانی است. این بیماری در اثر آلودگی وحساسیت به سم خارجی میکروبی کلسترودیوم تتانی که از میکروب های کاملا بی هوازی است ایجاد می شود بیماری کزاز متعاقب ایجاد آلودگی و زخمهای ناشی از عملیات جراحی و سوزنهای تزریقاتی در انسان به وجود می آید که باعث آلوده شدن به میکروب کلستریدیوم می شود در حیوانات درجه حرارت فوق العاده بالا است وتمام بدن خیس عرق شده وحالت تشنج رخ می دهد تشخیص آن در حیوانات و انسان با توجه به نشانه ها است بیمارباید بستری شود وسرم ضدکزاز به مقدار 200هزار واحدسرم ضد کزاز داخل رگی تزریق نمود.

 منبع: دکتر راد . م . ع. بیماریهای مشترک انسان و دام . انتشارات دانشگاه تهران سال 1368

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 23 May 2010 و ساعت 0 AM |

                                               زهره السادات حسینی

 کلستریدیوم بوتولینوم   clostridium botulinum      

کلستریدیوم بوتولینوم باکتری است کرم مثبت،اسپورزا،بی هوازی،میله ای شکل و متحرک که متعلق به خانواده باسیلاسه میباشد.اسپورهای آن بیضی شکل نزدیک انتهائی و متورم در بدنه باکتری میباشد.اگر چه گرم مثبت است ولی کشت آن رنگ گرم را خوب نگه نمیدارد.دو فرم پروتئولیتیک و غیر پروتئولیتیک وجود دارد.در فرم های غیر پروتئولیتیک اسپور ممکن است متورم نباشد.در بعضی موارد تولید توکسین به وسیله فاژها کنترل میشود.

 خصوصیات بیماری و مکانیسم بیماریزائی باکتری

سه کاتگوری بیماری شناخته شده است که شامل مسمومیت غذائی،مسمومیت اطفال و بوتولیسم زخم میباشد.بوتولیسم غذائی به دنبال بلع توکسین تولید شده در غذا حاصل میشود.علائم مسمومیت ممکن است در عرض چند ساعت و یا پس از چندین روز ظاهر شود.علائم اولیه مسمومیت مانند ضعف،خستگی مفرط،سرگیجه و معمولا همراه با دوبینی و مشکل فزاینده در صحبت کردن و بلع همراه است.

 ارتباط باکتری با مواد غذائی و روش کنترل

اسپورهای کلستریدیوم بوتولینوم به طور وسیعی در خاک،رسوبات دریائی، نهرها،دریاچه ها،ابهای ساحلی،برانشی و امعا و احشای خرچنگها و سایر سخت پوستان و در روده ماهی ها و حیوانات پراکنده میباشد.از آنجائی که میوه ها سبزی ها اغلب در تماس با خاک هستند به آسانی با اسپورهای این باکتری آلوده میشوند. این باکتری یکی از آلوده کننده های طبیعی ماهی میباشد و روده ماهی به عنوان یک منبع اصلی اسپور باکتری محسوب میشود.

 روش کنترل مسمومیت

شرایطی که رشد و توکسین زائی کلستریدیوم بوتولینوم را حمایت میکند شامل رطوبت نسبتا زیاد،نمک کم،اسید کم (6/4

 منبع: کتاب میکروبهای بیماریزا در مود غذائی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذائی

تالیف : دکتر ودود رضویلر   ناشر :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران (1387)

ص:163-165-166

 

   

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 May 2010 و ساعت 1 PM |
                                          مهناز خرامیده

میکروارگانیسم های زنده ممکن است در زیستگاه های مختلفی از جمله مناطق قطب _چشمه های آب جوشان_دهانه ی آتشفشان که به دلیل عمل جوشش و به دلیل فشارهای رهیدرواستاتیک خیلی بالاحضور دارند. در تمام زیستگاه ها میکروب ها از طریق چرخه ی کربن .نیتروژن و گوگرد نقش مهمی را در چرخه ی ترکیبات آلی و غیر آلی به عهده دارد.و نقش مهمی در حفظ ثبات بیوسفر بازی می کند.بر روی سطح بدن گیاهان برگ ها و جانداران فلور میکروبی شامل باکتری و مخمرها بر کیفیت اولیه ی مواد خام و نوع آلودگی در حین فرآیند فساد باکتری یا بیماری های مواد غذایی تاثیر می گذارند.که شامل:

اتمسفر:اتمسفر یکی از نابود کننده های میکرو ارگانیسم ها در هوا می باشدکه در معرض خشک شدن .اثرات حاصل از انرژی خورشید .گاز اکسیژن وغیره قرار می گیرند اما برخی باکتری های گرم منفی به سرعت از بین می روند و بعضی دیگر به عنوان وسیله ای پراکنش از آن استفاده می کنند.و در این قسمت میکروارگانیسم های اتمسفر شامل باکتری های موجود در هوا  و قارچ های موجود در هواست.

 میکروارگانیسم های خاک. آب .گیاهان

خاک: خاک منبع غنی از میکروارگانیسم هاست و در چرخه ی ترکیبات نیتروژن دار شرکت می کند.

 آب:بخش اعظم بیوسفر را تشکیل می دهدآب دریا در محدوده ی سواحل تحت تاثیر ورود میکروارگانیسم ها حاصل از خاک وآب شیرین قرار می گیرند.

 گیاهان:تمام گیاهان دارای فلور طبیعی هستند مخمرهای حقیقی که وجود دارند متعلق به جنس های اسپور بلومایسز.بولوا اغلب روی سطح برگ ها حضور دارند . کپک ها مخمرها و باکتری های خاصی به صورت همزیستی روی سطوح گیاهان جوان و سالم زندگی می کنند.

 پوست:سطح پوست برای اغلب میکرو ارگانیسم ها مکان مناسبی نیست زیرا اغلب خشک بوده و به دلیل حضور اسیدهای آلی ترشح شده از برخی منافذ دارای ph پایین است.

 بینی و گلو:بینی و گلو به همراه غشاء موکوسی روی آنها محیط های اختصاصی تری را ایجاد می نمایندو گروه های مختلفی میکروارگانیسم بر روی آن تشکیل کلنی می کنند.

 نتیجه:از این فصل نتیجه می گیریم که بیشتر مواد غذایی نمی توانند استریل باشند و دارای فلور طبیعی و یک فلور موقتی ناشی از محیط اطراف خود هستند.

 منابع:

 نام کتاب: میکروبیولوژی غذایی نویسنده:ادمز.ام.آر.ادمز_ام.ا.موس

مترجمان:سید علی مرتضوی _علیرضا صادقی ماهونک

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد سال1381 فصل دوم از ص 7 تا 24

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 May 2010 و ساعت 1 PM |
                                          فاطمه یزدانفر

جنس شیگا در سال 1898 توسط میکروبیولوژیک ژاپنی شیگا به عنوان عامل اسهال خونی باکتریایی شناسایی شد . این جنس شامل چهار گونه می باشد که عبارتند از = شیگا ، دیسانتری ،شیگا بویدی ، شیگا سونی که همگی آنها به عنوان پاتوژن های انسانس شناخته شده است . شیگلا اعضای فلکسنری خانواده انتر و باکتریاسه هستند . این ارگانیسم ها غیر متحرک ، غیر اسپورزا ، گرم منفی میله ای شکل و کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی و اختیاری بی هوازی است . این ارگانیسم ها از گلوکز اسید ایجاد می نمایند اما گاز تولید نمی کنند به استثنا برخی از نژادهای شگیلاسونی قادر به تخمیر قند لاکتوز نیستند .خصوصیتی که این ارگانیسم ها با اغلب سالمونلا ها در آن مشترک هستند . شیگلا ها معمولا به عنوان ارگانیسم های نسبتا حساس محسوب می شوند به طوری که نمی توانند به خوبی خارج از زیستگاه های طبیعی خود یعنی روده انسان و سایر پستانداران زنده باقی می ماند . این ارگانیسم نتوانسته اند توجهی که سایر پاتوژن های روده ای ناشی از مواد غذایی به خود جلب نموده اند را بدست آورند . شیگلا ها عامل ایجاد اسهال خونی باکتریایی در انسان و سایر پستانداران عالی است . دز عفونت زایی شیگلا کم است . و حدودا10-100 ارگانیسم برای ایجاد بیماری کفایت می کند . دوره ی کمون بیماری بین 7ساعت تا 7 روز متفاوت است . در مورد بیماری زایی ناشی از مواد غذایی معمولا نادر است ودر مورد مواد غذایی منبع ارگانیسم معمولا یک ناقل انسانی است که در تهیه و آماده شدن مواد غذایی دخالت دارد . مواد غذایی نا پخته که فرآیندهای تولید آن ها میزان بالای کار باد است همراه می باشد . مثل کوکتل ، صدف سالاد و تعدادی از موارد شیوع این بیماری دخالت نموده اند  

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 22 May 2010 و ساعت 0 AM |
                                                    فاطمه یزدانفر

این باکتری یکی از سه گونه جنس یرسینیا است که به عنوان پاتوژن های انسانی شناخته شده اند . این باکتری غالبا موجب التهاب معده ای – روده ای می گردد . در حالی که یریسینا سرد و توبرلکوزیس غالبا در ارتباط با ایجاد تورم غدد لنفاوی ( روده بند ) می باشد .

این باکتری جزو خانواده انتروباکتریاسه است . این ارگانیسم گرم منفی ، غیر اسپورزا و میله ای کوتاه ( طول1-2 میکرون –عرض 0.5-1 میکرون ) اختیاری بی هوازی ، کاتالاز مثبت و اکسیداز منفی است  یرسینیا را می توان از منابع طبیعی مختلف از جمله خاک ف آب شیرین و لوله گوارشی برخی حیوانات جداسازی نمود . بررسی های مختلف نشان دهنده حضور این ارگانیسم در مواد غذایی مختلف از جمل شیر و محصولات لبنی فذ گوشت خام به ویژه خوک ، طیور ، ماهی ، نرمتنان صدف دار ، سبزیجات و میوه جات می باشد و این گونه را می توان با استفاده از روشهای بیوشیمیایی ، سرولوژیکی و فاژتاینپیگ تقسیم بندی نمود و به نظر می رسد که بیماری زایی تنها مربوط به نوع خاصی است که تحریک از آن دارای پراکنش جغرافیایی متفاوت هستند . بیماری زایی این گونه اغلب در کودکان زیر 7 سال به وقوع می پیوندد . خوک ها به عنوان ناقلان اصلی سروتیپهای از یروسینیا انتر کولیتیکا که غالبا در عفونت های انسان دخالت می نماید روش های مختلفی جهت کنترل یریسینیا پیشنهاد شده است که عموما شبیه به روشهای پیشنهادی جهت کنترل سایر عفونت های ناشی از حیوانات نظیر سالمونلوزیس می باشد این روشها شامل اصلاح و پرورش نژادهای عاری از پاتوژن و حمل و نقل و کشتار دام تحت شرایط بهداشتی است

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 May 2010 و ساعت 2 PM |

                                                    مریم دینکو

آنتراسیس یک باکتری گرم مثبت و عامل بیماری سیاه زخم می‌باشد. لویی پاستور برای اولین بار این عامل را در گوسفندها مشاهده کرد و پس از چند سال توانست واکسن آن را تهیه کند. باسیلوس آنتراسیس هوازی-بی هوازی اختیاری است.

باسیلوس آنتراسیس دارای شکل خاصی است آنها باسیل‌های نامتحرک با انتهای صاف هستند زمانی که از خون جدا می‌شوند دارای کپسول هستند ولی در محیط کشت هیچگاه کپسول ندارند. برروی محیط کشت کلنیهای نسبتا بزرگ نامنظم ومسطح ، بدون همولیز وخاکستری رنگ است در خون معمولاً فاقد اسپور هستند ولی در شرایط هوازی در مجاورت سرم و co2 تولید اسپور می‌کنند اسپور این باکتری به صورت بیضی و تقریباً مرکزی است. اسپور با سیلوس آنتراسیس به فنول ۱۵٪ تا ۱۵ روز مقاوم است و ۶۰ درجه سانتی گراد را ۳ دقیقه تحمل می‌کند و حتی حرارت مرطوب را تا سه ساعت تحمل می‌کند. اسپور شدیداً نسبت به پنی سیلین ها حساس است

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 May 2010 و ساعت 4 PM |

                                سیما سفیدیان  کارشناسی محیط زیست

بشر مدت زمان بسیار طولانی است که به نقش آبهای آلوده در شیوع بیماری ها آگاه است.در یک اثر علمی مشهور در سال 1849 جان اسنو نشانه هایی از رابطه بین مواد جامد زاید تولید شده به وسیله انسان، آب آشامیدنی و بیماری های مختلف ارائه کرده است.

بر این اساس وی توانست منبع ایجاد بیماری را که فاضلاب خانه یک بیمار مبتلا به وبا عامل آن بود و سبب بیماری مردم یک ناحیه ی شهر لندن بود، شناسایی کند به علاوه از گسترش بیماری مذکور و اپیدمی شدن آن نیز جلوگیری به عمل آورد.زمانی که پاستور و سایرین تئوری جرم در بیماری ها را به طور قطع ارائه دادند نقش میکروارگانیسم های بیماری زا در ایجاد این گونه اپیدمی ها شناخته شد.

پاتوژن یا عامل بیماری زا در واقع یک موجود زنده (اکثرا میکروسکوپی) است که به طور تصاعدی در میزبان رشد می کند، از جمله پاتوژن هایی که به وسیله آب منتقل می شود می توان به باکتری های عامل وبا ، اسهال خونی باسیلی، تیفوئید و تب پاراتیفوئیدی اشاره کرد.

ویروس نیز عامل عفونت های هپاتیتی و فلج اطفال هستند، پروتوزوئر ها نیز عامل اسهال خونی آمیبی و ژیاردیا و کرم های انگل به نام هلمینتز عامل بیماریهای شیستوزومازیز و دراکونتیا زیز به حساب می ایند حال اگر مواد دفع شده از روده یک فرد بیمار یا حامل که حاوی میلیارد ها عدد از این این گونه پاتوژن است وارد منبع آب گردد می تواند باعث اپیدمی بیماری های مذکور در بین افراد جامه گردد.افراد حامل اگرچه علائم بیماری را نشان نمی دهند لیکن حامل تعداد زیادی از عوامل بیماری زا هستند. بنابراین حفاظت تمامی منابع آب از آلودگی به فاضلاب انسانی امری بسیار مهم و حیاتی است.

در زمانهای نه چندان دور بیماری های متعددی از جمله وبا و تیفوئید حتی در کشور های توسعه یافته ای مثل امریکا از کنترل خارج شده و اپیدمی شایع می شدند. این گونه بیماری ها تا سال 1908 به همراه توسعه روشهای کلرنیاسیون آبهای آشامیدنی ادامه داشت و از این سال به بعد از شدت بیماری های آب زاد کاسته شد.

بیماری های آب زاد به آن دسته از بیماری ها اطلاق می شود که عوامل بیماری زا از طریق آب آشامیدنی و حتی آبی که برای شستشوی دهان و دستها و یا ظروف استفده می شوند وارد بدن شخص سالم می شود.در کشور های در حال توسعه آبهایی که از منابع روباز یا سطحی تامین می شوند در معرض این نوع آلودگی ها هستند که البته با پوشاندن این چاههای آب  و کنترل منابع ذخیره آب قابل رفع است.

اما در بیماری های آب تماس حتی لازم نیست که شخص آب بیآشامد. شیستوزوما(بیلاردیا) یکی از رایج ترین بیماری های آب تماس است که در سطح جهان در حدود 200 میلیون نفر به آن مبتلا هستند، لارو های مولد این بیماری به نام سرساریا در آب شناورند که در صورت تماس با پوست بدن به سرعت به آن می چسبند و سپس در پوست نفوذ می کند . در نهایت با ورود لارو های مذکور به جریان خون، شخص به بیماری مبتلا می شود. در اثر عدم رعایت موازین بهداشتی و آلودگی آب، بیماریهای آب تماس افزایش خواهند یافت.

بیماریهای آب زاد: تیفوئید، وبا، دسانتری هپاتیت، کرمهای انگل ؛

روشهای انتقال: آب آشامیدنی آلوده به پاتوژن، شستشوی دست،ظروف و غذا در آب آلوده

بیماریهای آب تماس: بیلارزیا، لپتوسپروزیز

روشهای انتقال:  آبزیان حامل


استاندارد های بیولوژیکی ارزیابی آب

میزان آلودگی میکروبی آب را می توان از طریق بررسی وجود هر یک از میکروارگانیسم های بیماری زا در آب ارزیابی کرد. اما این روش گرچه مناسب است اما وقت گیر و مشکل است. بنابراین معمولا از روشهای ساده تری استفاده می کنند.

این روشها عمدتا مبتنی بر وجود میکروارگانیسم های شاخص آلوده کننده آب هستند.

برای مثال وجود باکتری های کلی فرم(E.Coli) شاخصی از آلودگی بیولوژیک آب است. آزمایشات پاتولوژیک نشان می دهد که در هر گرم مدفوع انسان در حدود 50  میلیون عدد از این باکتری وجود دارد بر این اساس غلضت باکتری کلی فرم در یک نمونه فاضلاب شهری تصفیه نشده در حدود چندین میلیون عدد در 100 میلی لیتر فاضلاب خواهد بود. در این حالت در صورتی که آب آشامیدنی به وسیله فاضلاب شهری آلوده شده باشد باکتری های کلی فرم حتما در آن وجود خواهند داشت بر همین اساس حضور این باکتری در آب آشمیدنی معیار مناسبی جهت تعیین استانداردهای بیولوژیک این گونه آبهاست. سازمان بهداشت جهانی حضور یک عدد کلی فرم در 100 میلی لیتر آب آشامیدنی را به عنوان استاندارد بیان داشته است.

این فرضیه که عدم وجود کلی فرم ها در آب آشامیدنی شاخص عدم حضور سایر میکروارگانیسم های بیماری زا در آب است، مبنی بر دو پایه است:

1- در جوامع انسانی راههای محدودی جهت ورود عوامل بیماری زا به فاضلاب وجود دارد، حال آنکه مدفوع انسان در برگیرنده میلیونها عدد باکتری کلی فرم است.

2- اکثر بیماری های آب زاد که میزبان آنها انسان است در خارج از بدن میزبان از سرعت رشد کمتری نسبت به کلی فرمها برخوردارند. از مجموع این عوامل به طور آماری می توان نتیجه گفت که نسبت پاتوژنها به کلی فرم ها به اندازه ای کم است که در صورت عدم حضور کلی فرم ها در اب سایر گونه های پاتوژن در آب وجود نخواهند داشت.

منبع: مجید ارفان منش،مجید افیونی- آلودی محیط زیست (آب،خاک و هوا)-انتشارات ارکان دانش-چاپ پنجم تابستان 1387- صفحات 67 تا 70 و 126تا 127

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2010 و ساعت 2 PM |
                                                    مریم دینکو

نوعي باكتري كه در مرحله ي رويشي دانه وارد تارهاي كشنده ي گياهان تيره ي پروانه واران (سويا، لوبيا ، بادام زميني ، يونجه شبدر و ....) ميشود . و باعث ايجاد گرهك هاي تثبيت نيتروژن در اين گياهان مي گردد . اين باكتري ها هتروتروفند و مهمترين جانداران تثبيت كننده ي نيتروژن محسوب مي شوند . كشاورزان از توانايي ريزوبيوم ها در تثبيت نيتروژن استفاده هاي زيادي مي كنند . به اين صورت كه هر چند سال يك بار در زمين هاي كشاورزي خود گياهاني از تيره ي پروانه واران مي كارند ، تا خاك را از تركيبات نيتروژن دار غني سازند

منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی – میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2010 و ساعت 0 AM |
                                                         فاطمه بزی

تب برفکی بیماریست فوق العاده مسری که عامل ان ویروس اپی درموتروپ از دسته پیکورنا

 

ویروسهاستکه درشرلیط طبیعی نشخوارکنندگان وخوک رامبتلا می سازد ونشانه های ان تاول

 

هایی در دهان بین سم وناحیه پستان می باشد این بیماری از خطرناکتری وپرضررترین بیماریهای

 

واگیردامی است تلفات این بیماری چندان زیاد نیست ولی به علت وجودجراحات درقسمتهای

 

مختلف بدن مانند دهان – سم – پستان استفاده از دام رامشکل وانها رالاغر میکند ومقدارشیرفوق

 

العاده کاهش می یابد وگاهی پس از بهبودی ظاهری عوارضی مخصوصا در قلب به جا می گذارد

 

که غیرقابل علاج است این دسته از ویروسها ارای خواص  اوگلوبولین میباشد پوشش خارجی

 

پروتئنی این ویروس را می توان به وسیله فنل از بین برد واسید ریبونوکلئیک (R.N.A) داخلی را

 

ازاد ساخت این ویروس در گرما مقاومت زیادی نمیکند ولی درسرما به خوبی حفظ میشودبرحسب

 

مشاهده ثابت شده است که حرارت پاستوریزاسیون قدرت بیماری زایی انرا ازبین میبرد نقاومت

 

این ویروس دربرابر خشکی متغیر است اگرویروس همراه بامواد البومین دار باشد باسرعت

 

وبطورکامل خشک ودرهمان حال نگهداری شود مدتها زنده خواهد ماند این ویروس نسبت به

 

محلولهای عادی سوبلمه وکرزل مقاوم است مواد شیمیایی منعقدکننده معمولا درون ویروس اثری

 

ندارد زیرا عامل بیماری تب برفکی همواره درترشحات وبافتها بواسطه مواد البومینی احاطه شده

 

ودر اثر انعقاد انها ماده گندزدا نمیتواند به ویروس برسد وانرا تحت تاثیر قرار دهد .

 

منبع : آقای دکتر شیمی . ا. بیماری های ویروسی دام. انتشارات دانشگاه تهران سال 1346

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2010 و ساعت 0 AM |

                                                       آرزو داوری

برخی بیماریها نظیر وبا و دیسانتری باسیلی، گاهی تظاهرات بالینی و ویژگی های اپیدمولوژیک فوق را پیدا میکنند ولی ما آنها را مسمومیت غذایی نمی شناسیم . گرچه برخی از بیماریها ناشی از غذا که در  جدول 1-24 ذکر شده است منشاء باکتریایی ندارد ولی صفات بالینی آنها گاهی شکل مسمومیت غذایی باکتریایی به خود می گیردو این احتمال را بایستی در  هر کوششی که به منظور شناخت اتیولوژی یک همه گیری صورت می گیرد در نظر گرفت. به عنوان مثال حساسیت فوق العاده نسبت به یک ماده غذایی غالباً به صورت استفراغ تظاهر پیدا میکند و همه گیری منحصر به یک خانواده( به علت حساسیت فامیلی)است. همینطور اختلالات گوارشی به دنبال خوردن مواد غذایی سمی طبیعی نظیر قارچ های سمی یا مواد غذایی آلوده شده با سمومی نظیر ارسنیک و سیانور غالباً از مسمویت غذایی ناشی از برخی سموم  باکتریایی قابل تمیز نمی باشد.

مسمومیت غذایی استافیلوکوکی

مانند بوتولیسم، مسمومیت غذایی استافیلوکوکی د رنتیجه خوردن غدذای آلوده به توکسین(انتروتوکسین) سویه های استافیلوکوکس اوره ئوس ایجاد می شود. معهذا، همه سویه های این باکتری انتروکسین تولید نمی کنند. اغلب سویه های انتروکسیژنیک به وسیله فاژ گروه III متلاشی می شوند ولی صفات شکلی و فیزیولوژیکی دیگری برای متمایز کردن سویه های مولد انتروکسین وجود ندارد.

انتروکسین های استافیلوکوکی به شکل کاملاً خالص تهیه شده است و روشن شده که پلی پپتید های زنجیره کوتاه با وزن مولکولی 28000 تا 35000 دالتون می باشند.امروزه 5 تیپ ایمونولوژیک انتروتکسین شناخته شده  که با حروف بزرگ نمایش داده می شوند. این تیپ ها را می توان با آزمایش های انتشار در ژل و سایر سنجشهای سرولوژی متمایز ساخت ولی از لحاظ سمیت تیپها با یکدیگر تفاوتی دارند. این توکسین ها فوق العاده فعال بوده و دوز مؤثر توکسین خالص در انسان در حدود 4-1 میکروگرم است. میمونها نیز نسبت به توکسین تجویز شده از راه دهان حساس می باشند ولی دوز مؤثر به احتمال 10 برابر دوز لازم برای ایجاد واکنش در انسان است. این توکسین گاستروانتریت ایجاد کرده و سایر علایم در میمون شبیه علائم در انسان است.  

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 18 May 2010 و ساعت 0 AM |

                                                             مریم دینکو

نوعي سيانو باكتري ( باكتري سبز آبي) كه قابليت تثبيت نيتروژن را دارد . اجتماع آن ها بصورت رشته اي است كه دراين رشته سلول هاي مخصوصي براي تثبيت نيتروژن وجود دارداين سيانوباكتري ها در حفرات موجود در برگ شاخه هاي آزولا نيز زندگي مي كند . در اين رابطه ي همزيستي آنابنانقش تثبيت كننده ي نيتروژن را دارد ، و اين رابطه در سرتاسرحيات سرخس آزولا ادامه پيدا مي كند.

 منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی – میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 May 2010 و ساعت 11 AM |

                                                              مریم دینکو

استافیلوهای گرم مثبت به صورت منفرد ، جفت ، چهارتایی به صورت نا منظم و خوشه انگوری رشد می کنند. از مهمترین گونه های این جنس استافیلو کوکوس اورئوس است که معمولا به هنگام رشد رنگ زرد یا نارنجی تولید می کنند . البته گاهی اوقات ممکن است سفید باشد . باکتری های این جنس به یک منبع آلی نیتروژن نیاز دارند و از نظر نیازهای اکسیژن اختیاری اند . بسیاری از نژادهای بتاهمولیتیک و کوآ گولاز مثبت بیماری زا هستند. بعضی از آنها انتروکسین تولید می کنند که عامل مسمومیت غذایی است. باکتری های گرم مثبت ، کاتالاز مثبت و کروی شکل هستند استافیلوکوکوس اورئوس باعث چندین نوع بیماری شامل عفونت رودهای غذا یی در انسان می شود

استافیلوکوکوس Staphylococcus (در زبان یونانی به معنای خوشه انگور می‌باشد) به طور ... توان گونه بیماریزای استافیلوکوکوس اورئوس Staphylococcus ...

استافیلوکوکوس اورئوس (به انگلیسی: Staphylococcus aureus) یک کوکسی گرم مثبت است. این باکتری در پوست بدن نیز دیده می‌شود.یکی از مهم ترین باکتری‌های آلوده کننده مواد غذایی می‌باشد. توکسین این باکتری باعث سرگیجه، اسهال و استفراغ می‌شود.این باک تری از مهمترین استافیلوکوک‌ها می‌باشد

 منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی – میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر-
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 May 2010 و ساعت 11 PM |
                                                           مریم دینکو

بر مبنای طبقه بندی مورد استفاده در دهه1980تعدادی از این باکتری ها به جنس های دیگر منتقل شده اند . بر مبنای داده های توالی      RNA s  r 16 سه شاخه فیلوژنی مشخص در انها شناسایی شده است . یک شاخه در بر گیرنده گروه لوکونوستوک پارامزنتریودس Leuconostoc   paramesenteriodes    می باشد . انها باکتری های گرم مثبت کاتالاز منفی و میله ای شکل هستندکه اغلب به صورت زنجیره های بلند مشاهده می شوند . گر چه معمولا متمایل به هوازی اما تعدادی از نژادها به خصوص انواع موجود در مدفوع و معده انسان بی هوازی واقعی می باشد . معمولا اکثر انها همراه با تعدادی دیگر ازلاکتیک اسید باکتری ها در سبزی یافت می شود شیوع انها در فراورده های لبنی نیز معمول است . اخیرا گونه ای ازاین جنس به نامL.suebicus   تعریف شده که از پوره سیب و گلابی بازیافت گردیده و در 2.8   PH  و اتانل 12- 16 درصد رشد می کند

منابع: میکروبیولوژی مواد غذایی مدرن جی میکروبیولوژی مواد غذایی تالیف ولیام فریزیر

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 May 2010 و ساعت 8 PM |

                                                        مهران عزیز زاده‏ :خاکشناسی ۸۶


باکتری ها میکروب های بسیار کوچکی هستند که در خاک بسیار فراوان اند تنها در یک گرم از خاک بیلیون ها باکتری می تواند وجود داشته باشد .می توان تخمین زد که 60000 هزار نوع باکتری وجود دارد که بیش تر آنها نام گذاری شده اند و هر کدام نیز نقش های مربوط به خود را دارند بیشترشان در 10 سانتی متری از خاک یافت می شوند به دلیل اینکه در این ارتفاع خاک دارای مواد آلی است .
مشخصات باکتری ها
بعضی از باکتری ها خیلی ضعیف اند و با تغییر کم مقدرار خاک محیط اطرافشان می توانند کشته شوند بعضی دیگر از آنان بسیار قوی هستند یعنی می توانند دماهای خیلی بالا و خیلی پایین را تحمل کنند و از نوع دیگر این باکتریها می توانند تا آماده شدن محیط مناسب تا چندین دهه زنده بمانند و بعضی دیگر هم می توانند نیتروژن هوا را مستقیماً دریافت و آن را مورد استفاده گیاه قرار دهند و یا مواد را فاسد و خراب کنند جمعیت این میکروب ها در هوا و خاک مرطوب به شدت رشد می کند دما و خاک مناسب و  وجود کربن باعث تسریع این فرایند می شود بسیاری از میکروب ها با آزاد کردن
آنتی بیوتیک مانع رقیب مخصوص خود می شوند بنابراین بعضی باکتری ها می توانند مانع بعضی از بیماری ها شوند
که عاملشان میکروارگانیسم ها هستند .
انواع باکتری ها
دیکومپو سر :باکتری نقش بسیار مهمی در تجزیه مواد دارند به خصوص در ابتدای مراحل تجزیه و قتی که مقدار رطوبت زیاد است در مرحله بعدی از تجزیه میل به تسلط داشتن دارد . باسیل و پیسیدومونافلورسنس مثال هایی از باکتری های تجزیه کننده هستند بعلاوه این باکتری ها کود آلی یا گیاه خاک موجود در خاک را از بین نمی برند .
سازنده نیتروژن یا ایجاد کننده نیتروژن
باکتری رپزبیوم می تواند به دانه های سبزی آغشته شود و نیتروژن را در خاک ایجاد کند این باکتری سازنده ی نیتروژن در ریشه های سبزیجات مانند : شبدر، لوبیا و گیاهان دارویی و چیر و غیره زند گی می کنند این باکتری می تواند گاز نیتروژن موجود در هوا را دریافت کند وآنرا قابل استفاده برای گیاهان کند این فرم از دریافت نیتروژن می تواند هم ارز بابیش از صد کیلو گرم از نیتروژن در هر هکتار در طول یک سال باشد .
ازوتو باکتر ،ازوسپر یلیوم ، اگروباکتریوم ، گلولونوباکتر ، فلوافوباکتریوم و هیر باسپرلیوم از باکتری های تولید کننده ی نیتروژن هستند اغلب باکتری ها وابستگی گیاهی ندارند امروزه مخلوط کردن خاک با چنین ارگانیسمی یعنی افزایش بی قید و آزاد از نیتروژن به واسطه ی باکتری های مؤثری برای گیاه ندارد .
تعیین بیماری ها
باسیل میگاتریوم از باکتری هایی است که برای بیماری قارچی بنام ریزوهکتونیاسولینی مورد استفاده قرار می گیرد پسید و مونالی فلورسین برای نابودی این بیماری مؤثر است . باسیل سابتلیس برای از بین بردن بیماری پژمردگی جوانه ی کوچک گل آفتاب گردان که توسط باکتری هیلیانس به وجود آمده مؤثر می باشد تعدادی از باکتری ها برای جلوگیری از بیماری در جهان خرید و فروش می شود با این حال جلوگیری از اغلب بیماری های مخصوص خاص ، انواع خاصی از گیاهان است و شاید فقط شرایط محیط مؤثر باشد .
هوازی و غیر هوازی
باکتری های هوازی باکتری هایی هستند که به اکسیژن نیاز دارند بنابراین هر کجا که خاک مرطوب موجود باشد آنان میل به تکثیر دارند باکتری غیر هوازی که آنها نیاز به اکسیژن ندارند و اغلب آنان قدیمی ترین نوع باکتری ها را تشکیل می دهند که در خاک متراکم اند این نوع از باکتری ها علاقه به محیط های خیس خاک های خشک دارند و می توانند سم خود را تولید کنند که این سم رشد گیاه را محدود می کند و زمینه را برای بیماری ریشه مهیا می کند .
 
باکتری های پرتوی
این باکتری خاک ، کمک به پایین آوردن و تجزیه ی نمک آلی و اسید نمکی در خاک می کند باکتری های پرتوی pH بالاتر از 5 را ترجیح می دهند .
اکسید کننده ی سولفور
بسیاری از خاک شامل مواد معدنی سولفور است اما این فرم از سولفور در دسترس گیاهان نیست باکتری تیوباسل سولفور موجود در خاک را تبدیل به سولفات می کند تا در اختیار گیاه قرار گیرد .
مدیریت باکتری ها
اگرچه بیش تر پرورش ها آسان است ولی جمعیت باکتری ها نمی توانند در محیط خشک ، اسیدی ، شوری  و حجم فشرده (متراکم) بودن خاک زندگی و رشد کنند .
در این مورد تلقیح و کاشتن و ساختن محیط مناسب برای افزایش جممعیت باکتری ها فقط برای اضافه کردن آنها به خاک و کار بسیار مشکل و طاقت فرسایی است اگرچه جمعیت باکتری ها در خاک کم است شاید دلیل آن این است که محیط مناسب برای تکثیر و زندگی شان وجود ندارد .
 راهکار مؤثر در مدیریت باکتری ها (افزایش جمعیت آنان)
1.تصحیح کردن سلامت خاک از جمله اسیدی و فشرده بودن
1-تأمین زمین مناسب پوشیده شدن از علف یا ماده شیمیایی
هر کدام از این راهکارها فواید گوناگونی دارد و از افزایش جمعیت باکتری ها حمایت می کند .
 نکات کلیدیØ
1. تغییر جمعیت باکتری های خاک بستگی دارد به نم، رطوبت ، زمان در یک سال ، نوع پوشش گیاهی و ..
2. سلامت باکتری های خاک بستگی دارد به پوشش زمین که آنان را تشویق می کند .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Dec 2008 و ساعت 12 PM |

                                                            حامد حسين پور

قارچ های خاک  برگرفته از النا انگام
زندگی قارچ های خاکی : قارچ ها سلول هایی هستند که معمولا به صورت رشته رشته های دراز در امتداد رودخانه یا کنار دریا رشد می کنند که به آنان هیفا می گویند و همچنین آنان بین خاکهای ریز ریشه ها و بین صحره ها زندگی می کند تنها درقطر یک دایره «اینچ» معمولاچندین هزار هیفا وجود دارد یک هیفا تنها می تواند پس از مدتی تکثیر شود که حتی طول آنها یک یا رد نیز برسد .
باکتری ترش کننده خمیر مثالی از یک باکتری تنها ست .
هیفا ها گاهی اوقات به صورت گروهی اند و به آنان مولد قارچ یا باکتری می گویند که ضخیم شبیه به ریسمان اند که به این نوع از باکتری یا قارچ ریز و مورف می گویند ریز و مورف ها غالبا شبیه به ریشه اند. ثمره قارچ ها «قارچ خوراکی» از هیفا کنار رودخانه وهاگ و موادی همانند آبجو که توسط هاگ پخش می شوند تشکیل شده است . شکل آنرا ببینید یک قارچ تنها می تواند بدنه سرتاسر میوه ها را که به بزرگی یک زمین بیسبال را فاسد کند.
قارچ ها نقش مهمی در حرکت آب – دوره گردش طبیعت و توقف بیماری دارند باکتری ها نقش بسزایی در تجزیه خاک و شبکه غذایی دارند آنان مواد غیر قابل تجزیه خاک را به مواد قابل استفاده تبدیل می کنند باکتری هیفا به تصفیه آب و نگهداری رطوبت خاک کمک می کند .
باکتری های خاک را می توان به 3 گروه تقسیم کرد . که چطور می توانند انرژی بگیرند.
1-قارچ ها تجزیه کننده : ساپروفیتک مواد اعضای مرده با کتری بیوماس را تبدیل به کربن دی اکسید و مولکول های کوچک مثل اسید ارگانیک تبدیل می کند این قارچ ها معمولا لایه پیچیده را مورد استفاده قرار می دهند . مانند سلولز و لیگنین در چوب در بعضی از آلودگی ها در تجزیه ساختار زنجیره ای کربن ضروریست .
نوع دیگر از قارچ ها بنام قارچ شکری وجود دارند که تعداد آنان اندک است . چون آنها لایه ها ساده را مانند باکتری های دیگر مورد استفاده قرار می دهند.
قارچ ها همانند باکتر یها نقش مهمی را در ثابت نگه داشتن مواد مغذی در خاک دارند.
بعلاوه بسیاری ازتحولات متابولیستی قارچ ها تولید اسید ارگانیک می کند بنابراین آنان به افزایش انباشتگی اسید نمکی غنی از ارگانیک کمک می کنند که در مدت هزاران سال پایداری خود را حفظ می کند.
قارچ های کورهیزال در ریشه گیاهان ساکن  می شوند. کربن را با گیاه معاوضه می کنند آنان کمک به تولید فسفر می کنند و مواد مغذی از جمله فسفر و نیتروژن و مقداری آب را درخاک بوجود می آورند دومین گروه از قارچ های کورهیزال، اندومای هیزال که در سلول ریشه رشد می کنند معمولا به گیاه وابسته اند یعنی به محصولات شاخه ای و سبزی ها و ثمره آن وابسته اند.
به طور مثال : ارباسکالر مای کور هیزال (AM) «بخش 4»
نوعی از قارچ بنام اندومایکورهیزال است .
سومین گروه باکتری ها انگل هستند که باعث کاهش تولیدات یا مرگ می شوند آنها در ریشه ها و دیگر اعضای گیاه نفوذ می کنند با کتری ها انگل ریشه عبارتند از ورتیکالیوم- پیتیوم و ریزوکتونیا که باعث کاهش تولیدات زراعی در هر سال می شوند بسیاری از قارچ ها کمک به بیماری  می کنند برای مثال باکتری کرم نیمودی که یک بیماری انگلی است باعث تولید کرم نیمادودی می شود.
شکل 1: بیشتر گیاهان به باکتری  جهت کشیدن مواد مغذی از خاک نیازمنداند ریشه درختان (قهوه ای) که به قارچ های «سفید روشن» وصل می شوند بیرون قارچ هیفا (سفید براق) نور به خاک منعکس می کنند.
برگرفته از رندنی مولینا
شکل 2قارچ ها شروع به تجزیه کردن برگ ورگه های علف می کنند برگرفته میکروبیولوژی خاک
شکل 3 باکتری اکتومای کورهیزال یکی از مهمترین باکتری هاست که در جذب مواد غذایی توسط ریشه ها موثر است .
قارچ در حقیقت تنها ریشه سلولی نیستند اما رخنه کردن به درون سلول گیاه و پوشاندن را به تنهایی انجام می دهند.
پوشش (روکش) در این عکس سفید است اما آنها شاید به رنگهای سیاه، نارنجی، صورتی و حتی زرد نیز باشند.
برگرفته از PNW
شکل 4 حجم  خطی تاریک در سلول های که روی ریشه پوشیده شده کیسه ای برای قارچ، اربالس کیولر است .
برگرفته از ان انگام
باکتر یها کجا هستند: باکتریهایی که دوستدار مواد گنیده اند معمولا در کنار گیاهان چوبی زندگی می کنند قارچ هیفا فواید بیشتری نسبت به باکرتیها در خاک دارد در وضعیت خشک قارچ ها می توانند رطوبت خود را حفظ کنند و ز نده بمانند و رشد کنند درحالی که اگر رطوبت خاک خیلی کم باشد بیشتر باکتری می توانند فعال باشند .
قارچ ها قاردند که نیتروژن را زا خاک جذب کنند وآنها را برای تجزیه سطح تفاله اغلب از نیتروژن کمی برخوردارند بکار ببرند قارچ ها از ارگانیسم هوازی برخورداند اگر خاک بی هوازی شود آنها برای یک دوره غیر فعال می شوند محیط بی  هوازی اغلب در خاکی که غیر قابل استفاده است در اثر چکیدن آب ، اتفاق می افتد.
قارچ معمولا در جنگل ها وسیع می شوند جنگل ها به افزایش تولیدات قارچ ها همانند بیوماس کمک زیادی می کنند.
در نواحی خشک مانند بیابان های شمال غربی قارچ های لوله ای برای مواد مغذی گیاه وجود دارند ..
برگرفته از بری باروو
شکل 6 قارچ های خوراکی معمولا درنواحی جنگل توسط قارچ های بنام بالید مایسید تولید می شوند قارچ های خوراکی که همانند تکه های یخ اند از شبکه پهناور هیفای زیر زمینی تولید شده اند برگرفته آنالیواند وسکی
قارچ های مای کوریزال در کشاورزی – مای کورهیزال نمادی از وابستگی میان قارچ و ریشه گیاه است و بی شباهت به تک تک آنان است . بیشتر در  ختان و بوته ها وثمره کشاورزی وابستگی ذاتی به مای کور هیزا دارند.
مقدار وابستگی به مایکورهیزا تنوع خوبی میان انواع محصولات ایجاد کرده از جمله گندم و ذرت
شکل 7 قارچ مای کورهیزال به ریشه های در خاک متصل می شوند د راین عکس ذرات شن ریشه های هیفا را محدود کرده اند
برگرفته از جر ی باروو
 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Dec 2008 و ساعت 11 AM |
براساس خصوصيات عامل بيماري محل زندگي ميكروب مذكور در گياه، مقاومت آن در برابر سموم و روشهاي انتقال بيماري، مبارزه با بيماري جاروك ليموترش متكي به روشهاي پيشگيري و از بين بردن گياهان آلوده مي‌باشد كه در چند گام بسيار مهم بصورت زير بايستي اجرا شود. به هرحال علمي‌ترين و اقتصادي‌ترين روشها براي كم‌كردن منابع آلودگي و كاستن از خسارت بيماري شامل ارقام و تيپ‌هاي محلي مقاوم و همچنين ريشه‌كني و از بين بردن درختان آلوده، بلافاصله پس از مشاهده علايم و نشانه‌هاي بيماري، حتي فقط در يك شاخه آنها مي‌باشد.

گام اول: جلوگيري از كاشت ارقام حساس ليموترش و ساير مركباتي كه به بيماري جاروك مبتلا مي‌شوند. در عوض براي احداث باغ جديد مركبات بايد از نهال‌هاي گواهي شده و عاري از بيماري با پايه‌هاي مقاوم و ارقام غيرحساس استفاده كرد. توصيه مي‌شود بدون مشاوره و نظارت كارشناسان خبره نهالي در زمين كاشته نشود.

گام دوم: با كنترل و وارسي دقيق نهال‌ها، پايه‌ها و پيوندك‌ها بايد از ورود و خروج هرگونه نهال آلوده جلوگيري نمود. مشاوره با كارشناسان گياهپزشكي دراين زمينه الزامي خواهد بود.

گام سوم: مراقبت، سركشي و بازبيني مداوم و منظم درختان بصورت هفتگي و يا ماهانه بسيار ضروري است. باتوجه به علايمي كه به صورت كاملاً آشكار در اثر ايم بيماري در ليموترش بروز مي‌كند مي‌توان بيماري را رديابي نمود. دقت زياد و سرعت عمل در اين گام، موفقيت كشاورز را تضمين مي‌نمايد. بهتر است درختان بازديد شده با برنامه‌ريزي قبلي علامت‌گذاري و مشخص شوند.

گام چهارم:
با مشاهده هرگونه علايم مشكوك به هرجاي درخت، بايد بلادرنگ و خيلي سريع براي شناسايي و تشخيص بيماري اقدام كرد. حضور مستقيم كارشناسان گياهپزشكي براي تأييد بيماري درختان كاملاً ضروري است. در اين زمينه همياري دوجانبه باغداران گرامي و مروجان و كارشناسان، شانس موفقيت را چندبرابر مي‌كند.

گام پنجم:
حتماً محلول  پاشي روي سرتاسر درختهاي آلوده و چند درخت اطراف آن با استفاده از سموم حشره‌كش نفوذي و يا سيستميك قوي و با نظارت مروجين و كارشناسان براي كشتن حشرات مكنده (بخصوص حشرات ريزي به نام زنجرك) انجام گيرد. اين كار حتماً و اكيداً بايستي پيش از ريشه‌كني درختان آلوده انجام شود. به اين ترتيب حشراتي كه ميكروب را در بدن خود پرورش مي‌دهند مي‌ميرند و فرصتي براي انتقال و پخش‌كردن آن در باغها و مناطق اطراف نخواهند داشت. اصولاً محلول‌پاشي با حشره‌كشهاي نفوذي به صورت منظم و دوره‌اي (3 تا 4 بار در سال) در باغات مركبات توصيه مي‌شود.

گام ششم: بدون شك و قبل از اينكه فرصت از دست برود بايستي با نظارت دقيق باغداران و كارشناسان منطقه درخت آلوده را ريشه‌كن كرد و در صورت امكان سوزاند، هرگز نبايد به قطع كردن يك شاخه آلوده قانع شد زيرا بيماري در چنين درختي تمام قسمتهاي زيرزمين و هوايي درخت را كاملاً آلوده كرده و آن درخت به منبعي از ميليون‌ها ميكروب بيماري‌زا تبديل شده است. ضمناً با قطع‌‌كردن يك شاخه، حشره‌هاي ناقل تحريك مي‌شوند و از شيره آلوده آن بيشتر تغذيه مي‌كنند. ريشه‌كني در كوتاه‌ترين زمان ممكن و تا آخرين درخت آلوده بايد ادامه يابد.

گام هفتم: بازبيني‌هاي مجدد و مكرر جاي درختان ريشه‌كن شده و حذف و از بين بردن ريشه‌ها و تنه‌هاي آلوده‌اي كه احتمالاً دوباره رشد مي‌كنند بسيار مهم است. بسيار اتفاق افتاده است كه پس از ريشه‌كني باغ آلوده به حال خود رها مي‌شود شاخه‌هاي آلوده جديد دوباره روي تنه و ريشه‌هايي كه در خاك باقي مانده است رشد مي‌كنند و حشرات مكنده با تغذيه از شيره آلوده و بيمار، بيماري را بيشتر از قبل در باغات و مناطق اطراف پراكنده مي‌نمايند.

گام هشتم: همزمان با عمليات پيشگيري، رديابي و ريشه‌كني، بايستي علفهاي هرز درون و يا اطراف باغ ليموترش (چه باغ آلوده و چه باغ سالم) را حذف و نابود سازيم زيرا در بسياري موارد اينگونه علفهاي هرز منبعي از ميكروب عامل بيماري هستند. رعايت بهداشت باغ براي مبارزه با انواع آفات و بيماريها به خصوص بيماريهاي ويروسي و شبه ويروسي، حياتي و الزامي است. در همين ارتباط حذف گياه انگل سس از روي درختان مركبات كاملاً ضروري است.

گام نهم: تقويت غذايي درختان مركبات سالم و غيرآلوده با استفاده از كودهاي آلي (كود پوسيده حيواني) و كودهاي معدني (شيميايي) بخصوص كودهاي داراي پتاسيم و عناصر ريزمغذي (مانند آهن، منيزيم، منگنز، مس، كلسيم و گوگرد و ...) براي افزايش مقاومت گياه در برابر بيماري از اهميت و جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و تأثير آن از نظر علمي به اثبات رسيده است. همزمان آبياري منظم و برنامه‌ريزي شده درختان بويژه به روشهاي تحت فشار توصيه مي‌گردد.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 14 Nov 2008 و ساعت 5 PM |

بيشتر مردم از ميكروب ها تصور ناخوشايندي دارند. واژه هاي ميكروب از دو كلمه يوناني به معني «كوچك» و «زيستن» گرفته شده و به هر جاندارذره بين گفته مي شود. حقيقت اين است كه تعداد ميكروب هاي مفيد بيشتر از انواع زيان آور است. حقيقت آن است كه زندگي انسان ها به ميكروب ها وابسته است. اما آنها بدون ... مي توانند زندگي كنند از هزاران سال پيش، نان ، چاي ، پنير، ماست ، كاكائو و ترشي ها و بسياري از محصولات غذايي به كمك ميكروب ها توليد مي شوند. دنياي ميكروب ها توليد مي شوند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Sep 2008 و ساعت 1 PM |
ميكروب‌ها ارگانيسم‌هاي تك سلولي و قديمي‌ترين شكل حيات بر روي زمين هستند. فسيل به دست آمده از اين موجودات به 3.5 ميليون سال قبل بازمي‌گردد زماني كه زمين پوشيده از اقيانوس‌هايي بود كه دماي آنها به نقطه جوش مي‌رسيد و صدها ميليون سال پيش از آن كه دايناسورها در زمين پرسه بزنند.
بدون ميكروب‌ها ما قادر به خوردن يا حتي نفس كشيدن نيستيم. در حالي كه آنها بدون وجود ما هم همچنان به زندگي خود ادامه مي‌دهند.
اين ارگانيسم‌هاي كوچك همه جا هستند. شايد بتوان گفت تعداد آنها روي دست برخي افراد بيش از تعداد افراد روي كره زمين است. در هوايي كه تنفس مي‌كنيم، بر زميني كه روي آن راه مي‌رويم ، در غذايي كه مي‌خوريم و حتي در بدن خود ما موجودند.
بدون وجود آنها قادر به هضم غذا نيستيم. حيوانات نيز همين وضع را دارند. گياهان نمي‌توانند رشد كنند ، مواد زائد روند فساد را طي نمي‌كنند و اكسيژن كافي براي تنفس وجود نخواهد داشت.
در واقع بدون اين همراهان غيرقابل رويت ، حيات بر سياره زمين ممكن نيست.
واژه ميكروب براي جانداران بسيار كوچكي كه بدون چشم مسلح ديده نمي‌شوند به كار مي‌رود. ميكروب‌ها شامل گروههاي مختلف باكتري‌ها، آركي‌ها، قارچ‌ها و پروتيستا هستند.
مشاهده اين ارگانيسم‌ها، تنها با ميكروسكپ‌هاي قوي امكان‌پذير است. همانطور كه اشاره شد اين ميكروب‌ها همه جا هستند. بدن شما زيستگاه ميليون‌ها ميكروب است.
زبان خود را روي دندان‌تان بكشيد ، با اين كار زبان به هزاران ميكروب كه به طور طبيعي روي دندان‌ها زندگي مي‌كنند برخورد مي‌نمايد.
ميليون‌ها ميكروب روي زبان ساكن‌اند. بخش بزرگي از «شما» (توده بدن شما) در واقع چيزي غير از خودتان و شامل باكتري‌ها ، ويروس‌ها و قارچ‌هاست.
اگر يك مشت خاك باغچه را برداريد صدها يا شايد هزاران ميكروب مختلف را در دست مي‌گيريد. يك قاشق چايخوري خاك حاوي بيش از يك ميليارد باكتري ، بيش از صد هزار قارچ و هزاران جلبك است.
دوام طولاني‌مدت ميكروب‌ها به دليل سازگاري آنها با شرايط دائما در حال تغيير محيط است. اين موجودات قادرند هر جايي ساكن شوند و برخي از آنها در جايي كه به نظر نمي‌رسد هيچ موجود زنده‌اي قادر به زيست باشد ، زندگي مي‌كنند.
براي مثال دانشمندان ميكروب‌هايي را در آب‌هاي جوشان يافت شده‌اند. اين ميكروب‌ها گاز هيدروژن و گوگرد مي‌خورند و سولفيد هيدروژن استنشاق مي‌كنند.
ديگر انواع گرما دوست در حفرات آتشفشاني موجود در اعماق اقيانوس‌ها يافته‌اند ، جايي كه هيچ نوري وجود ندارد و آب ، معجوني از آرسنيك سمي ، گوگرد و ديگر مواد شيميايي نامطبوع است اما گروهي هم در يخ‌هاي ناحيه قطب و يا لابه‌لاي سنگ‌هاي بناهاي قديمي ساكن‌اند.
نقش ميكروب‌ها در زندگي انسان
اين موضوع كه برخي ميكروب‌ها باعث ايجاد بيماري‌هاي مختلف مي‌شوند واقعيت دارد اما متاسفانه به دليل آن كه تعداد كمي از اين ارگانيسم‌ها بيماري‌زا هستند، نسبت فوق به همه آنها داده شده است.
اين در حالي است كه تنها تعداد كمي از ميكروب‌ها چنين اثرات ناخوشايندي را اعمال مي‌كنند و بخش بزرگي از آنها با عملكرد موثر خود در اعمال حياتي انسان نقش دارند. در اينجا با برخي از ميكروب‌ها و عملكرد مفيد آنها آشنا مي‌شويد.
لاكتو باسيلوس سانفرانسيسكو با توليد مقادير زياد اسيد لاكتيك به خمير ترش طعم تند خاص مي‌دهد.
باسيلوس تورنجينسيس (BT) باكتري شايع خاك است كه به عنوان يك آفت‌كش طبيعي در باغ‌ها و مزارع عمل مي‌كند.
سويه‌اي از پروپيوني باكتريوم حباب‌هاي گاز دي‌اكسيد كربن را كه در پنير عمل آمده ديده مي‌شود ، ايجاد مي‌كند و اين ظاهر متخلخل را به پنير مي‌دهد.
يكي از شناخته شده‌ترين ميكروب‌ها قارچ ساكارومسيس سرويزيه است كه تحت عنوان مخمر نان ناميده مي‌شود و در پخت نان نقش اساسي دارد.
باكتري به نام استوباكتر قند گلوكز را تغيير داده محصول جانبي به نام ويتامين C توليد مي‌كند.
در حال حاضر از باكتري‌ها به عنوان ابزاري جهت پاكسازي لكه‌هاي نفتي استفاده مي‌شود.
اين باكتري‌هاي دريايي از لكه‌هاي نفتي تغذيه كرده و آن را به دي اكسيد كربن و ديگر محصولات جانبي بي‌خطر تبديل مي‌كنند.
فوائد ميكروب‌ها و نقش گسترده آنها در حيات بر روي كره زمين به حدي است كه در اين شرح كوتاه نمي‌گنجد و در حقيقت شامل اطلاعات وسيعي است كه در حوزه علمي به نام ميكروب‌شناسي گنجانيده شده و با رشد روزافزون تكنولوژي و افزايش دانسته‌ها بر گستردگي آن افزوده مي‌شود.
شايد بتوان گفت ميكروب‌ها جمعيتي متشكل از دوستان منحصر به فرد انسان و دشمنان مهلك او محسوب مي‌شوند.
علاوه بر اين كه گروهي از آنها دوست و گروهي ديگر دشمن ما هستند، برخي انواع ، در هر دو نقش ظاهر مي‌شوند و گاهي دوست و گاهي دشمن‌اند.
براي مثال باكتري اشريشيا كلي ساكن در روده انسان به هضم غذا كمك مي‌كند و بدون وجود آن عملكرد دستگاه گوارش مختل مي‌شود. در حالي كه همين ميكروب با ورود به آب آشاميدني يا مواد غذايي سبب مسموميت مي‌شود.
همچنين در ايجاد عفونت‌هايي مانند عفونت دستگاه ادراري نقش دارد لذا اين موجودات غيرقابل رويت با وجود كوچكترين ابعاد ممكن ، در مهم‌ترين فرآيندهاي حياتي دخالت دارند.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Sep 2008 و ساعت 1 AM |

                                               معصومه دربای

پاستوریزاسیون یک فرایند حیاتی است که قسمتی از موجودات ذره بینی فعال موجود در موادغذایی  یا میکروارگانیسم های بیماری زل را از بین می برد تا حدی که ایجاد بیماری نکنند و یا اینکه آنزیم های موجود در مواد غذایی را به منظور به تعویق انداختن فساد در موادغذایی غیرفعال سازد.  این فرایند در مورد موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایط نگهداری آنها مانع رشد موجودات ذره بینی باشد. در بسیاری از موارد مانند شیر هدف اولیه پاستوریزاسیون کشتن موجودات ذره بینی بیماری زا است. برخی از موجودات ذره بینی رویشی مولد فساد به درجه حرارت پاستوریزاسیون مقاوم هستند که در این صورت باید از درجه حرارت بالاتری استفاده کرد. روش های دیگری نیز وجود دارند که می توانند همراه پاستوریزاسیون به کار گرفته شوند. این روش ها عبارتند از: سردکردن، افزودنی های شیمیایی که باعث بوجود آوردن محیط نامناسب رشد موجودات ذره بینی می گردد (مانند شکر در شیر غلیظ شیرین، اسیدهای غذایی در شورو ترشی و آب میوه ها) و همچنین تخمیر به کمک موجودات ذره بینی مفید.

درجه حرارت مورداستفاده در پاستوریزاسیون بستگی دارد به 1) مقاومت گرمایی یک موجود ذره بینی رویشی و یا بیماری زای مشخصی که فرایند حرارتی برای از بین بردن آن طرح ریزی شده است و 2)حساسیت ویژگی های کیفی محصول به گرما. دو روش عمده در فرایند پاستوریزاسیون به کار گرفته می شود، یکی استفاده از درجه حرارت بالا و زمان کم (HTST) مانند 72 درجه سانتی گراد به مدت 15 ثانیه و دیگری استفاده از درجه حرارت نسبتا پایین و زمان بیشتر مانند 63 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه.

روش های پاستوریزه را سازمان هایی که کار ایمنی سازی غذاها را برعهده دارند، کنترل می کنند. روش های پاستوریزه هر نوع ماده غذایی مخصوص همان ماده می باشد. مثلا روش پاستوریزه کردن خامه با شیر متفاوت است. همچنین پنیر را به منظور حفاظت از آنزیم فسفاتاز موجود در آن که به نگهداری طولانی مدت پنیر کمک می کند، پاستوریزه می کنند. روش HTST به منظور کاهش تعداد یک میلیون از میکروب های موجود در شیر طراحی شده است این روش تقریبا برای کشتن تمامی کپک ها و باکتری هایی که سبب فساد شیر می شوند کافی است. و این روش نیز برای نابودی میکروب های مقاوم در برابر حرارت مثل مایکوباکتریوم توبرکلوسیس مناسب است. بهینه کردن فرایند پاستوریزاسیون، ارتباط با سرعت نسبی از بین رفتن موجودات ذره بینی در مقایسه با مشخصه های کیفی محصول دارد. از روش های فوق  HTST حداکثر کیفیت را در محصول بوجود می آورد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 May 2008 و ساعت 4 PM |

                                                             دربای

اگر بخواهیم شیوه اثر قرص سرماخوردگی بزرگسالان را در بدن بررسی کنیم باید به ساز و کار هر سه جزء آن بپردازیم. جزء استامینوفنی این قرص با مهار سنتز پروستاگلاندین‌ها موجب کاهش تب می ‌شود. همچنین کلرفنیرامین با تأثیر بر عروق خونی، دستگاه گوارش و دستگاه تنفس از طریق رقابت با هیستامین، پاسخ حساسیتی را از طریق مهار کردن هیستامین کاهش می‌ دهد و فنیل‌افرین نیز سبب انقباض سریع و طولانی‌ مدت شریانچه‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش ترشح مایعات و احتقان مخاطی می ‌شود.

همانطور که گفته شد، قرص سرماخوردگی بزرگسالان از سه جزء تشکیل شده است، بنابراین عوارض دارویی این سه دارو می ‌تواند، از عوارض مهم این دارو باشد.

 

این عوارض می ‌تواند، دستگاه‌های عصبی مرکزی، گوارشی، پوست و خون را درگیر کند بنابراین تحریک‌ پذیری، گیجی و خواب ‌آلودگی از مهمترین عوارض مصرف این دارو به شمار می ‌رود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 May 2008 و ساعت 2 PM |
                                       هانيه حاتمي

پني سيلينها : از موثرترين و مفيدترين داروهاي ضدميكروبي به شمار مي آيند. پني سيلينها درگروه بتالاكتامينها قرار دارند وبه سه گروه ,G,M  A دسته بندي مي شوند .

پني سيلينهاي گروه M : براي پيشگيري ودرمان اورام پستان ازآن ها استفاده مي شود مثل كلوكساسيلين

پني سلينهاي گروه G : تحت دوشكل معرفي مي شوند:

-پني سلينهايG «كلاسيك »: زود از راه ادرار دفع مي شوند.

-پني سلينهاي G  «رتارد»:مانند پني سيلين پروكائين ،بنزاتين پني سيلين وپنتاسيلين ها

-پني سيلين پروكائين : اسب و گاو ممكن است نسبت به پروكائين پني سيلين حساسيت پيدا كنند. اين حساسيت معمولا خفيف است وبا كهير وخارش ومختصر افزايش تعداد تنفس همراه مي باشد. واكنش شديدتري درگاو ديده شده كه عبارت بوده است از تب ،عرق زياد،گيجي وتنگي نفس شديد بنزاتين پني سيلين : تحت اسامي مختلف تجاري به عنوان مثال اكستانسيلين و غيره عرضه شده است . خيلي آهسته دفع مي شود.

برباكتري هاي گرم مثبت موثر مي باشد در بيماري هاي مزمن چرك زا نظير ذات الريه كره اسبها دراثر كورينه باكتريوم اكوئي و يا بيماري كزار موثراست .

پني سيلينهاي گروه A : آميي سيلين وآموكسي سيلين دوآنتي بيوتيك عمده از اين گروه مي باشند.

-آمپي سيلين :برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي موثرمي باشد. دردام هاي بزرگ درمعالجه عفونت هاي روده حاصل از اشرشياكلي و سالمونلا و همچنين ذات الريه داراي ارزش زيادي است .

آمپي سيلين دراثر تزريق به خوبي بر روده ها و كبد نفوذ مي كند و در از بين بردن سالمونلا درخوك بسيار موثر است . همچنين داروي سودمندي در درمان سپتي سمي هاي حاصل از باكتري هاي گرم منفي به شمار مي آيد .

(تهاجم ميكروارگانسيم هاي بيماري زا به خون سپتي سمي گويند.)

-آموكسي سيلين : خيلي به آمپي سيلين نزديك است . موارد مصرف آن در دام هاي بزگ نظير آمپي سيلين است .

كاربني سيلين: از نظر طيف فعاليت وساختمان شيميايي شيبه به آمپي سيلين وآموكسي سيلين مي باشد اثر آن برروي باكتري هاي گرم مثبت كمتر ازبنزيل پني سيلين است .

سفالوسپيرين ها: ازنظر شيمايي به پني سيلين شباهت دارند وطيف فعاليشان نظير آمپي سيلين ميباشد . ودرگروه بتالاكتامها قرار دارد .

آمينوگليكوزيدها:ازگروه آمينوگليكوزيدها داروهايي كه مورد استعمال زيادي در درمان دام هاي بزرگ دارند عبارتند از : استرپتومايسين ،دي هيدرواسترپتومايسين ،نئومايسين ،كانامايسين ،جنتامايسيم ،پارومومايسين،اسپكتينومايسين،آميكانسين.در بين اين گروه استرپتومايسين از همه مصرف بيشتري داشت ولي دراثر پيدايش مقاومت در برابر آن ساير داروهاي اين گروه به طور روز افزوني مورد استفاده قرار گرفته اند. داروهاي اين گروه برروي ر يبوزوم ميكروب اثر مي نمايد ومانع ساختن پروتئين ها مي شوند طيف فعاليت آنها بيشتر برروي باكتري هاي گرم منفي مي باشد . عمده ترين مصرف داروهاي اين گروه درمان عفونت روده اي حاصل از باكتري هاي گرم منفي در دام هاي جوان و خوك مي باشد . آمينوگلي كوزيدها داراي خاصيت كاستن كلسيم خون نيز مي باشد . بدني جهت نبايد آنها را درگاوان شيري آبستن نزديك به زايمان به ويژه آنهائيكه سابقه تب شير دارند تجويز نمود.

پلي پپتيدها(كليستن): خانواده پلي پيتيدها شامل دو گروه آنتي بيوتيك مي باشد :

يك گروه به طور موضعي استفاده مي شود:باستيراسين تيروتربسين

گروه ديگر از راه عمومي قابل استفاده مي شوند:پلي ميكسين B كليستين- كه اينها برضد كلي باسيلها و كورينه باكتريها فعالند. كليستين از راه خوراكي د ردرمان اسهالهاي كلي با سيلي بسيار موثر است .

پلي ميكسين B وكوليستين : اصولا هيچگونه فعاليتي برميكروبهاي گرم مثبت ندارند و به علت تاثير شان به ميكروبهاي مانند كلبسيا مورد استفاده قرار مي گيرند. بيشتر به صورت داروهاي موضعي به كار مي روند.

ماكروليدها: درگروه ماكروليدها آنتي بيوتيك هايي نظير اريترومايسين،الاندومايسين ،اسپيرامايسين،تيلوزين وكاربامايسين قرار دارد كه دربين آنها اريترومايسين،اسپيرامايسين و تيلوزين بيشتر در دام هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. طرز عمل آنها جلوگيري از ساخته شدن پروتيئن هاست . اين داروها بيشتر برروي باكتري هاي گرم مثبت از جمله استرپتوكوك،استافيلوكوك،كورينه باكتريوم موثر است . براي درمان اسهال خوني خوك و معالجه بيماري هاي تنفسي نيز باارزش مي باشند . بيشترين مقدار دارو دركبد تجزيه مي گردد و اين دارو ازطريق صفرا،ادرار و مدفوع دفع مي شوند. آلوده شدن جيره غذايي گاوان با آنتي بيوتيك هاي گروه ماكروليد ممكن است موجب بروز بي اشتهائي ،اسهال وكاهش شديدشير شود.

تتراسيكلين ها: چهار دارو از گروه تتراسيكلين ها دردامهاي بزرگ به كار مي رود عبارتند از: تتراسيكلين،اكسي تتراسيكلين ،كلرتتراسيكلين ،رولي تتراسيكلين علاوه براينها از دمتيل كلر تتراسيكلين ،متاسيكلين ،روكسي سيكلين، مينو سيكلين نيز استفاده مي شود .

تتراسيكلين به صورت موضعي مثلا در مفاصل به كار نمي رود زيرا بسيار محرك و التهاب آور مي باشد . علت عمده كاهش مصرف تتراسيكلين دشواري كاربرد و قيمت گران در گاو مي باشد .

يك دقيقه پس ازتزريق تتراسيكلين علايمي مثل غش، تشنج فراوان، انقباض كره چشم، تنگي نفس افزايش ضربان قلب آغاز گردد ولي در اكثر دامها در ظرف چنددقيقه بهبود حاصل مي كند.

همچنين مي تواند باعث اختلالات عصبي،عضلاني همراه با احتلالات شديد قلبي و كاهش فشار خون مي گردد مي توان به وسيله كلسيم قبل از تزريق اين دارو از بروز عوارض مزبور جلوگيري نمود. تداوم تجويز اين داروها از راه دهان به گوساله ممكن است باعث عفونت شيردان و يا پاروده هاگردد. جراحات كبدي و كليوي دراثر تجويز مقدار زيادي اكسي تتراسيكلين به گاوان پرواربندي شده گزارش گرديده است . اين دارو براي درمان بيماري هاي تنفسي در پرواربندي ها به كار مي رود. گاهي تتراسيكلين ها در استخوان ها و دندان ها رسوب مي كند و موجب تغيير رنگ آنها مي شود .

كلرامفيكل: آنتي بيوتيكي است با طيف عمل سريع،به خاطر همين ويژگي و قيمت متوسط آن در دامپزشكي خيلي مورد استفاده قرار مي گيرد . كلرامفيكل داراي سه عيب مي باشد :

1-به سرعت در بدن غير فعال مي شود . تزريق آن بايد هر 6ساعت تجديد شود.

2-مدت انتظار بعد از تجويز بسيار طولاني است . يك ماه براي گوشت

3-درگاوهاي شيري درحال توليد غير قابل مصرف است .

قدرت نفوذ آن دربافتها عالي است . اين دارو از طريق تزريق براي معالجه بيماري هاي عفوني مختلف به كار برده اند. همچنين به طور موضعي به ويژه براي درمان عفونت هاي چشم و پوست و گاهي گنديدگي سم گوسفندان مصرف گرديده است . كارشناسان  معتقدند كه به كاربردن اين دارو در دامها بايد محدود باشد زيرا ممكن است موجب مقاومت باكتري ها دربرابر تعدادي از داروها گردد.

Ampiclox lactating cow

داراي خاصيت باكتريسيد مي باشد . تركيبي از آمپي سيلين و كاوكساسيلين بوده واز تشكيل غشاي ميكروبي ممانعت به عمل مي آورد كه نهايتا منجربه جلوگيري از رشد وتكثير ميكروبهاي حساس و مرگ آنها ميشود .

Aureomycin violet

جلوگيري از رشد ميكرو ارگانيسم هاي حساس و قارچها

دردرمان بيماري گنديدگي سم در گاو،گوسفند وبز- درمان عفونتهاي حاصل از بيماري تب برفكي درناحيه سم وپستان معالجه زخمهاي تابستاني

Bacitracin

با سيتراسين يك آنتي بيوتيك مي باشد كه تشكيل پنتاپپتيدها را درساخت ديواره باكتريها مهار مي كند.

Benestermycin Dry Cow

بنسرمايسين به منظور درمان اورام پستان پيشگيري ا زورم پستان د ردوره خشكي مصرف مي گردد.

Chloramphenicol Sodium Succinate

كلرامفنيكل آنتي بيوتيك مي باشد كه عليه ميكروبهاي گرم منفي و گرم مثبت اثر مي كند. مكانيسم اين دارو در ارتباط با مهار سنتز پروتئين باكتريايي مي باشد . در درمان مننژيت انفولانزا ، عفونت هاي شديد سالمونالايي مصرف مي شود.

Chlortetracycline

بر روي ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و منفي اثر مي كند. در گنديدگي سم،تب حمل و نقل براي گاو،اسهال بره ها،عفونت هاي اداري و باكتريايي درسگ و گربه استفاده مي شود.

Colistin

اين دارو قادر به از بين بردن اجرام ميكروسكوپي درهر دومرحله رشد و سكون مي باشد . جهت درمان عفونت هاي روده اي و گوارشي به كار برده مي شود.

Dam-Cream

جهت حفظ بهداشت پستان گاوهاي شيري و جلوگيري از اورام پستاني وانتقال آن از گاو مبتلا به گاوسالم

Dihydro Streptomycin Sulfate

عليه باكتري هاي گرم منفي مي باشد . اين دارو عليه عفونتهاي ايجادشده به وسيله ميكروبهاي گرم منفي به خصوص عفونت هاي مخلوط مانند عفونت هاي دستگاه تنفس،عفونتهاي معدي ، رودهاي ، دستگاه ادراري و... تجويز مي شود.

Erythromycin20%

با اختلال دركار سنتز پروتئين سلولي از رشد ميكروارگانسيم ها جلوگيري به عمل آورده در درمان بيماري هاي اوليه وثانويه ميكروبي مانند سينوزيت عفونت هاي دستگاه ادراري استفاده مي شود.

Flavomycin(Fpl)

به منظور افزايش وزن درطيورگوشتي وافزايش تعداد تخم مرغ درگله مرغ تخمي،كاهش تلفات و ضايعات دركليه انواع طيورگوشتي،تخمي وبوقلمون وافزايش رشد درگوساله هاي پرواري مورد استفاده قرارمي گيرد.

Flumequine10%

فلوميكوئين عليه باكتري هاي گرم منفي و مثبت اثر مي گذارد-براي درمان كلي باسيلوز،سالمونلوز،به كارمي رود.

Fural tadone

پروتئين سازي وابسته به RNA را بلوك  مي كند . براي باكتري هاي گرم منفي استفاده مي شود. براي عفونتهاي باكتريايي بويژه براي دستگاه گوارش مرغان وتورم روده مرغان مصرف مي شود.

FuraZolidone

موارد مصرف فورازوليون در عفونت هاي سالمونلايي،درمان اسهالهاي باكتريايي و ديفتري مورداستفاده قرارمي گيرد .

Furazolidone 20%+Tetracycline20%

درعفونت دستگاه تنفس دام و طيور مانند برونشيت عفونت هاي دستگاه گوارش مانند و باي مرغان مصرف مي شود.

Gentamicin

عليه باكتري گرم منفي مانند اثريشيا كلي مي باشد در عفونتهاي ريوي پوست ،معده و روده مورد استفاده قرار مي گيرد.

Kanamast MC

كانامايسين عليه ميكروبهاي گرم منفي موثر بوده و در درمان ورم پستان گاو وگوسفند دراثر استرپتوكوك واستافيلوكوك و كلي با سيل ايجاد مي شود مصرف مي گردد.

Lincos pectin

براي گوساله هايي كه نشخوار نمي كنند، عفونت هاي تنفسي گوسفند وبز، تورم كيسه هاي هوايي در جوجه وبوقلمون به كار مي رود.

Virginamycin10%

بر روي باكتري هاي گرم مثبت اثر دارد با تكثير ميكروبها جدار روده ضخيم ميگردد كه ويرجينامايسين با جلوگيري از سنتز پروتئين باعث بهبود وضعيت جدار روده مي گردد. موجب نقصان د رتوليداسيد لاكتيك ، اسيد چرب فرار و آمونياك توسط ميكروبها شده و درنتيجه از اثرات سمي آنها مي كاهد . به منظور افزايش قدرت باروري تخم مرغ هاي جوجه كشي و افزايش قدرت توليد گوشت و تخم مرغ

Masticen CP

پولي ميكسين B برروي باكتري هاي گرم منفي اثر دارد .

Mastijet Fort

داراي سه نوع آنتي بيوتيك مي باشد كه بر روي باكتري گرم منفي و گرم مثبت تاثير مي گذارد . همچنين حاوي ماده ضد التهابي است كه كليه تورم و التهابهاي موجود در اثر ضربه راتسكين ميدهد. و در درمان انواع ورم پستان هاي سخت و ميكروبي گاوهاي شيرده مصرف مي شود .

Multimast

چهار آنتي بيوتيك نئومايسين،استرپتومايسين،بنزيل پيني سيلين واكسي تتراسايكلين همراه با عامل ضد التهاب تركيبي  قوي براي درمان و بهبود ورم پستان فراهم مي آورد.

Neomycin sulfate

بولوس نئومايسين سولفات در درمان و كنترل اسهالهاي ميكروبي كنترل و درمان عفونتهاي باكتريايي داخل رحمي و نيز در پيشگيري عفونتهاي بعد از زايمان موثر است.

Ophtol opthalnmic

در التهاب پلك چشم-زخم هاي قرينه ،كنترل عفونتهاي ثانوي عدسي و دربيماري هاي عفوني به عنوان پيشگيري به كار مي رود .

Orbenin Dry cow

در درمان ورم پستان هاي استافيلوكوكي مقاوم به پني سيلين و ورم پستان هاي استرپتوكوكي در دوره خشكي به كار مي رود.

OXytetra cycline

طيف وسيع اكسي تتراسايكلين باعث اثرات قابل توجه بر عفونتهاي ناشي از ميكروبهاي گرم منفي و گرم مثبت مي گردد.

Oxy tetra cycline 20%

در عفونتهاي گوارشي از قبيل اسهال سفيد جوجه ها ناشي از سالمونلاپلوردم- پيشگيري از كاهش ميزان گوشت و تخم مرغ د رمواقع استرس

Oxytetracycline+Chloramphenicol

آنتي بيوتيك : ممانعت از سنتز پروتئين باكتري در حال رشد

مكانيسم عمل كلرامفنيكل ممانعت و وقفه در سنتز پروتئين هاي حياتي باكتري از طريق دخالت درانتقال آمينو اسيدهاي فعال از RAN محلول به ريبوزوم مي باشد .

در عفونت هاي دستگاه تنفسي : پنوموني- عفونت هاي دستگاه هاي گوارشي : اسهال باكتريايي- عفونتهاي خوني مثل سالمونولوز

PenicillinG Potassium or sodium

در مرحله تكثير ارگانيسمها اثر خودرا اعمال مي كند و اثرباكتريايي آن برپايه از بين بردن غشاء باكتري مي باشد .

در درمان عفونت هاي باكتريايي موثر مي باشد . برونشيت ،تب تيفوس

Penicillin G+Kanamycin

ورم معده ورم روده عفونتهاي دستگاه تنفسي- عفونت هاي خوني ورم مزمن پستان

PenicillinG+Streptomycin

عليه ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و منفي د رعفونت هايي مثل ورم پوست عفونت هاي تنفسي مصرف مي گردد.

Pharmasin

تايلوزين آنتي بيوتيك ماكروليد است كه بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي موثر است .تركيبات تايلوزين ،پروپيل گيلكول . بنزيل الكل

درعفونت هاي تنفسي نشخوار كنندگان كوچك و بزرگ برونشيت عفونت هاي آگلاكيته درگوسفند و بز

Sulfadiazine+Trimethoprim

درمان كوكسيد يوزگاو و گوسفند

درمان عفونت هاي استرپتوكوكي اسب و سگ از پيشرفت ضايعات مربوط به تب برفكي جلو گيري مي كند.

Tetracycline

سنتز پروتئين هاي ميكروبي را از طريق ايجاد وقفه د راتصال TRNA باردار به ريبوزوم ميكروبي مهار مي كند بدين ترتيب مانع ورود اسيد آمينه جديد به زنجيره پپتدي توليد شده است .

در عفونت هاي باكتريايي مخصوصا عفونت هاي دستگاه تنفسي و عفونت هاي دستگاه گوارش مانند آنتريت وسپتي سمي هاي حاصل ازباكتري هاي گرم منفي و گرم مثبت به كار مي رود .

Tiamulin45%

پيشگيري و درمان عفونت هاي دستگاه تنفسي ناشي از مايكوپلاسما- سينوزيت عفوني در طيور- عفونت دستگاه تنفسي ناشي از ميكروبهاي گرم مثبت به كار مي رود.

Tylosin

برروي ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و بعضي از گرم منفي ها موثر است ديفتري- گنديدگي سم بيماري هاي تنفسي در دامهاي بزرگ

Vetimast

در تركيب داروي فوق از سفاستريل آنتي بيوتيكي از نوع بتالاكتام استفاده شده كه باكتري ها را از راه آسيب رساندن به ديواره  خارجي سلول از بين مي برد.

درورم پستان ناشي از استرپتوكوكوس آگلاكيته استرپتوكوكوس بويس- استافيلوكوكوس اورائوس باكتري هاي گرم منفي از جمله اشريشاكلي مصرف مي گردد.

  

-دامپزشكي                    ترجمه احمد شيمي

-تجويز صحيح آنتي بيوتيكها دردرمان بيماري هاي طيور     ترجمه دكتر نادر افشار مازندران ،دكتر ابوالفضل رجب

-بيماري هاي گاو        دكتر فريدون نور محمد زاده

-اطلاعات دارويي دامپزشكي      دكتر علي رضا چارقچي

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 May 2008 و ساعت 10 AM |

                                           زهرا بشارتی

۱- پوشش باكتريايي ( ديواره و غشاي سيتو پلاسمي )

پني سيلين              روي ديواره سلولي

استر پتو مايسين                  غشاي سيتوپلاسمي و باعث پارگي ساختار ليپوپروتئين مي شود .

2- مهار كننده ي همانند سازي DNA

ميتو ميسين              به دورشته DNA متصل مي شود و از جدا شدن آن جلوگيري مي كند .

3- مهاركننده ي سنتز RNA

اكتينو مايسين                    به باز گوانين متصل مي شود و از سنتز RNA پيك جلوگيري مي كند .

4- مهار كننده پروتئين سازي

تتراسايكلين                     به ريبوزوم ها متصل مي شود و باعث اختلال در پرو تئين سازي مي شود .

 

 

 

منابع : http://daneshnameh.roshd.ir

كتاب : تجويز صحيح آنتي بيوتيك در بيماري طيور

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 May 2008 و ساعت 2 PM |
                    عيسي عرفاني

از زمان باستان قارچ داراي فايده و بهره بوده است براي اينكه انواع متنوعي از غذاها و آشاميدني ها را توليد مي كردند.اولين اسناد تخمير و استفاده از غذاهاي مخمري در سومر و بابل كه قسمت هايي ازسرزمين حاصلخيز،در عراق هستند پيدا شده بود.(      .(Elander and low 1992مصر باستان به تخمير به عنوان هديه اي به خداوند ازيريس توجه مي كردند،در صورتي كه رم باستان پيدايش قارچ ها وقارچ خوراكي دنبلان را به شكل توپ درخشنده به خداي خدايان زمين نسبت مي دادند(souza_Dias etal.2004)تعدادي از آيين ديني اساس قارچ ها را به اشكالي در آمريكاي مركزي و سيبري نسبت مي دادند

(Elander and low 1992) اولين و بهترين قارچ ها در جنگلها پيدا و به عنوان غذا استفاده مي شدند.به هر حال مخمر براي توليد نوشيدني هاي الكلي (شراب،آبجو،مشروبات الكلي) استفاده مي شدند.امروزه صدها فرآورده غذايي وجود دارد كه از ارگانيسم هاي قارچي براي مخلوط كردن توليداتشان استفاده مي كنند. مثالهايي از چنين غذاهاي توليد شده آشاميدني هاي مخمري،قارچ،سوس سبوس و پنير پلاسيده هستند.

 فرآوردهاي قارچي

رمز كشت تعدادي از قارچ هاي بزرگ توليد جوانه ها هست. تعداد زيادي از قارچ هاAgaricus bisporus توليد مي شودند.كه قارچ هاي تكمه اي ناميده مي شوند. وزن توليدات Agaricus bisporus 1956هزار تن تخمين زده شده است كه از قارچ هاي شيتاكه (1564 هزار تن ) و قارچ صدفي خوراكي (876 هزار تن) تشكيل شده است.مجموع توليدات قارچ ها 6161 هزار تن تخمين زده شده است(carlile et al 2001)

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Jan 2008 و ساعت 6 PM |
رنگ قرمز سلول باکتری میباشد
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Dec 2007 و ساعت 1 PM |